Gå til sidens hovedinnhold

Flere får jobb

Ledighetskøen krympet kraftig i høst. Sjekk hvor mange som fikk jobb.

Fra juli til oktober steg antall sysselsatte med 24.000, viser tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

NA24 - din næringslivsavis

I samme periode gikk tallet på arbeidsledige ned med 9000 personer. Arbeidsløse i oktober utgjorde dermed 3,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,4 prosent i juli.

- Dette er nesten for godt til å tro! Ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse fortsetter jobbveksten og ledighetsfallet med uforminsket styrke. Det siste året har 80.000 flere fått jobb, og ledigheten har falt med 1½ prosentenhet. Maken til ledighetsfall på ett år har vi aldri tidligere sett, skriver sjeføkonom i DnB Nor Øystein Dørum i sin rapport etter at SSB tallene ble publisert i dag.

Han skriver videre at tallene forteller at farten i norsk økonomi nå er meget høy, og at kapasitetsutnyttingen tiltar "dag for dag". Og at dette øker risikoen for tiltakende lønns- og prisvekst, og gir nok et argument for at Norges Bank trygt kan øke tempoet i rentesettingen.

Tviler på fortsatt vekst
Men sjeføkonomen tviler på at veksten fortsetter.

- Dette kan selvfølgelig ikke fortsette. Vi kan med nesten 100 prosent sannsynlighet hevde at den jobbveksten vi har sett det siste året ikke vil fortsette. Dels tror vi den økonomiske veksten ute og hjemme vil bremse noe, dels er det ikke mulig å mobilisere ny arbeidskraft i det omfang vi har sett det siste året, skriver Dørum.

Tallet på registrerte arbeidsløse ved Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) viste en nedgang på rundt 7000 personer i perioden juli til oktober 2006.

Forventet fall
Før rapporten kom det signaler om at markedet forventet et nytt fall i AKU-ledigheten.

- Markedet venter et nytt fall i AKU-ledigheten fra 3,3 prosent til 3,2 prosent i dag. Dette er tall for september, oktober og november i fjor, slik at fallet i registrert ledighet i samme periode allerede har fortalt oss noenlunde hva vi har i vente, skrev Handelsbanken i sin morgenrapport mandag.

Handelsbanken spådde også at sysselsettingsveksten skulle dempes fra en økning på 10.000 personer i forrige måling til 4.000 denne gangen.

- Vi vil bli overrasket hvis den høye økningen forsetter, men det vil neppe bevege markedet, skrev Handelsbanken.

Også storbanken DnB Nor trodde på fall i AKU-ledigheten.

- AKU-ledigheten i oktober tror vi vil ende på 3,1 prosent, mens snittet av forventningene er 3,2 prosent. Et utfall på oversiden av dette vil trolig overraske markedsaktørene mest, da tiltagende press i økonomien tilsier et tilstrammende arbeidsmarked, skrev DnB Nor i sin morgenrapport mandag.

Færre arbeidsløse i EU
For EU15-landene sett under ett, gikk arbeidsløsheten ned fra 7,3 til 7,2 prosent fra juli til oktober.

Tyskland hadde en nedgang fra 8,3 til 8,1 prosent mens Frankrike opplevde en nedgang fra 9,0 til 8,7 prosent. I Danmark falt arbeidsløsheten fra 3,7 til 3,3 prosent, mens USA opplevde en nedgang fra 4,8 til 4,4 prosent, viser tall fra Eurostat.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis