Gå til sidens hovedinnhold

Flere i arbeid

Rundt 24.000 mennekser fikk jobb i høst. Se hvor mange som går arbeidsledig.

Av: Henning Aarset NA24Fra juli til oktober steg antall sysselsatte med 24.000, viser tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).I samme periode gikk tallet på arbeidsledige ned med 9000 personer. Arbeidsløse i oktober utgjorde dermed 3,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,4 prosent i juli.Trenden fortsetter

Både veksten i de sesongjusterte tallene på sysselsatte og nedgang i arbeidsløsheten fra juli til oktober er ifølge SSB i tråd med utviklingen siden sommeren 2005.Tallet på registrerte arbeidsløse ved Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) viste en nedgang på rundt 7000 personer i perioden juli til oktober 2006.Forventet fall

Før rapporten kom det signaler om at markedet forventet et nytt fall i AKU-ledigheten.- Markedet venter et nytt fall i AKU-ledigheten fra 3,3 prosent til 3,2 prosent i dag. Dette er tall for september, oktober og november i fjor, slik at fallet i registrert ledighet i samme periode allerede har fortalt oss noenlunde hva vi har i vente, skrev Handelsbanken i sin morgenrapport mandag.Handelsbanken spådde også at sysselsettingsveksten skulle dempes fra en økning på 10.000 personer i forrige måling til 4.000 denne gangen.- Vi vil bli overrasket hvis den høye økningen forsetter, men det vil neppe bevege markedet, skrev Handelsbanken.Også storbanken DnB Nor trodde på fall i AKU-ledigheten.- AKU-ledigheten i oktober tror vi vil ende på 3,1 prosent, mens snittet av forventningene er 3,2 prosent. Et utfall på oversiden av dette vil trolig overraske markedsaktørene mest, da tiltagende press i økonomien tilsier et tilstrammende arbeidsmarked, skrev DnB Nor i sin morgenrapport mandag.Færre arbeidsløse i EU

For EU15-landene sett under et, gikk arbeidsløsheten ned fra 7,3 til 7,2 prosent fra juli til oktober.Tyskland hadde en nedgang fra 8,3 til 8,1 prosent mens frankrike opplevde en nedgan fra 9,0 til 8,7 prosent. I Danmark falt arbeidsløsheten fra 3,7 til 3,3 prosent mens USA opplevde en nedgang fra 4,8 til 4,4 prosent, viser tall fra Eurostat.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken