Gå til sidens hovedinnhold

Flere milliarder i skattelette

Krisepakken endres - dette er endringene.

Finanskomiteen innkalte til pressekonferanse klokken 11.30 fredag for å informere om justeringer av den første krisepakken som regjeringen la fram mandag 26. januar.

NA24 - din næringslivsavis

På pressekonferansen orienterte Reidar Sandal (Ap) om endringene i pakken.

Fem milliarder i skattelette
Endringene er som følger:

  • Taket for tilbakeføring av underskudd økes fra 5 til 20 millioner kroner
  • Økt avskrivning for investering i maskiner
  • Permitteringsperioden økes til 52 uker

- Regjeringspartienes endringer gjør tiltakene enda mer treffsikre og bidrar til å bedre likviditeten til bedrifter over hele landet. Samlet vil skattetiltakene bety skattelette på nesten 5 milliarder kroner i 2009 til bedrifter over hele landet som er berørt av krisen, skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding.

I den opprinnelige tiltakspakken ble det foreslått innført en midlertidig adgang for selskaper til å tilbakeføre underskudd mot tidligere overskudd. Beløpsgrensen ble satt til 5 millioner kroner årlig for hvor store underskudd som kunne tilbakeføres årlig. Dette taket vil de rødgrønne partiene på Stortinget øke til 20 millioner kroner, både i 2008 og i 2009. Denne økningen betyr at større bedrifter også får bedre nytte av tiltaket

- Det er en ikke ubetydelig prislapp. Det å endre taket på tilbakeføring av underskudd har samlet sett en prislapp på 1,2 milliarder kroner. Det er den summen vi stipulerer det til. Hvor mange bedrifter konkret som vil kunne få fordel av dette har jeg ikke noe eksakt tall på, sier leder av finanskomiteen Reidar Sandal (Ap), på en pressekonferanse.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Ekstra avskrivning
- Regjeringen har fått mange tilbakemeldinger fra bedrifter og virksomheter i en rekke bransjer over hele landet om at avskrivningsatsene bør økes. Derfor innfører vi nå en ordning hvor industrien får en ekstra avskrivning på 10 prosent ved kjøp av maskiner, personbiler og inventar i 2009. I dag er avskrivningssatsen 20 prosent per år. Dette tiltaket vil særlig hjelpe store industribedrifter, sies det i meldingen.

I tillegg endres det i permitteringsreglene, der man har fått mange innspill fra ansatte, bedrifter og fagbevegelse.

- Antall dager med lønnsplikt under permittering ble i tiltakspakken foreslått satt ned fra 10 til 5 dager. I tillegg ønsket regjeringen å utvide maksimal perioden med dagpenger under permittering fra 30 til 42 uker. Denne perioden utvides nå ytterligere, skriver man i meldingen.

- Tiltaket tar hensyn til at nedgangskonjunkturen kan gi virksomheter midlertidige problemer. Derfor har vi ønsket å lette den økonomiske belastningen til disse virksomhetene ved å endre og utvide permitteringsreglene.

I tillegg til å øke permitteringsperioden ber de rød-grønne partiene Regjeringen om å igangsette et arbeid med sikte på raskt å kunne øke fleksibiliteten ved rullerende permitteringer. I tilknytning til dette skal kravet om arbeidstidsreduksjon for å motta dagpenger ved permitteringer vurderes.

Millioner til fisk
Forslaget inkluderer også økte rammer for garantier til fiskerinæringen.

- Partiene vil etablere en ny ordning som kan tilføre garantier raskere. Det etableres en egen garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk på 525 millioner kroner. Det er Innovasjon Norge som vurderer de enkelte søknadene, herunder hvor stor risiko som skal tas i det enkelte tilfelle, skrives det i pressemeldingen.

- Av de 525 millioner kronene til den nye ordningen overføres 150 millioner kroner fra det som er foreslått i økning under den ordning, mens de resterende 375 tilføres utover det foreslåtte.

LES MER HER: Alt om krisepakken.

Den opprinnelige pakken
Regjeringen la den 26. januar fram en krisepakke på 20 milliarder kroner. I alt trekker regjeringen 27 milliarder kroner fra oljefondet, der syv milliarder kroner går til å dekke opp blant annet sviktende skatteinntekter.

Se pressekonferansen med TV 2 Nyhetskanalen.

286161

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken