Gå til sidens hovedinnhold

Flest naturskade-erstatninger i Hordaland

Av i alt de 360 millioner kronene naturskader har påført landet, står Hordaland for mer enn en tredjedel av summen.

Fjoråret bød opp til navnelek, om enn ikke personers navn, men snarer navnene på uvær. Vi lærte dem alle godt å kjenne både, Hårek og Inga, Loka, Kristin og Gudrun. Felles for dem alle at de la bak seg ødeleggelser som kommer til å koste Norge nesten en halv milliard kroner, skriver Dagsavisen.

I Hordaland og på Vestlandet generelt herjet uværet godt og nå viser tall at Hordaland alene står for 132 millioner kroner av naturskadeerstatningene. Sammen med Rogaland og Sogn og Fjordane beløper tallene fra Vestlandet seg til 215 millioner kroner, nesten halvparten av den totale naturskadeerstatning summen for hele landet.

Dessverre er det heller ikke så enkelt som å si at noen steder i landet er tryggere enn andre. Hedmark for eksempel kom ut med 1,6 millioner kroner i naturskadeerstatninger, det laveste tallet blant fylkene i fjor. Men i 1995 skapte storflommen skader for 555 millioner kroner i Hedmark alene.

Det er ventet at flommen i Trøndelag på sitt verste kan bringe summen på erstatninger opp mot 200 millioner kroner.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken