«Å sette seg på et fly til Oslo eller Stavanger virker kanskje som effektiv tidsbruk, men dette er oppstykket tid som er vanskelig å bruke til noe fornuftig».

Det var ordene Miljøpartiet De Grønnes bystyrerepresentant Marte Rostvåg Ulltveit-Moe brukte, da hun i bystyremøte onsdag ba Kristiansand kommune velge bort forurensende flyreiser og velge miljøvennlige alternativer - eller reise mindre.

Se hele interpellasjonen her

Samme dag som Ulltveit-Moe oppfordret bystyret til å legge bånd på seg når det gjelder flybruk, valgte Hanne E. Marcussen, som er byråd for byutvikling i Oslo, å ta fly fra KS-møte i Kristiansand til Oslo.

Forsvarer flybruken

Marcussen forsvarer flybruken onsdag og forklarer valget med stram timeplan.

- Jeg tar det ikke så tungt. Vi prøver så godt vi kan å velge miljøvennlig, og vi jobber for at det skal bli enklere å velge disse alternativene. Denne gangen måtte jeg ta fly for å få timeplanen til å gå opp, sier hun til Nettavisen, og viser til et utvalgsmøte hun skulle rekke i Oslo.

Tilbake i Kristiansand sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe at Fremskrittspartiets kritikk av Marcussen er en avsporing av debatten.

- Det vi forsøkte på i Kristiansand var å begrense en kommunal flybruk som er på tusenvis av reiser i året. Det kan vi gjøre noe med. Det blir en avsporing å snakke om én flyreise fra Oslo til Kristiansand, sier Ulltveit-Moe til Nettavisen, før hun legger til:

- Men vi skal også minne moderpartiet på egen praksis.

Frp reagerte

Hanna E. Marcussens flytur bød på en politisk lissepasning til Helge Fossum, gruppeleder for Frp i Nittedal og medlem av utvalget for miljøsaker i Akershus fylkeskommune.

På Facebook «avslørte» han MDG-politikerens flytur og spurte om det er forskjell på liv og lære. Han satt selv på Kjevik og ventet på fly til Oslo.

- Mitt poeng er at MDG ikke bør kreve av andre noe de ikke klarer å gjennomføre selv, sier Fossum til Nettavisen

Hanna E. Marcussen synes det er greit at MDGs egen praksis blir gått etter i sømmene.

- Hvis dette også er et signal om at Fremskrittspartiet er vår nye alliansepartner når det gjelder miljøvennlig transport, og vil være med og gjøre det enklere å velge tog framfor fly, er det fint, sier hun til Nettavisen.

Oppfordret til videokonferanse

Kristiansand kommune betalte ifølge MDG for 4583 flyreiser i 2014. Det betyr rundt 45 tur-retur-reiser per uke gjennom hele året. Samtidig har Framtiden i Våre Hender regner ut at norske flyreiser til inn- og utland står for 12,5 prosent av Norges samlede klimagassutslipp.

Ulltveit-Moe pekte blant annet på at kommunen kan lære av Universitetet i Agder, som sparer både tid og penger med bruk av videokonferanse på administrative møter.

- Det er kjempefornuftig med videokonferanser. I MDG bruke vi mye Skype, sier Hanna E. Marcussen.

I svaret på interpellasjonen i bystyret fikk Ulltveit-Moe vite at Kristiansand kommune i stor grad allerede velger tog framfor fly når det gjelder kommunale reiser til Stavanger, men at det er hyppig flybruk til Oslo.

- Ordfører svarte at det er vanskelig å få til videokonferanser med departementer og andre instanser i Oslo, fordi man der forventer at man reiser til hovedstaden, sier Ulltveit-Moe.