Går alt etter planen vil det første Boeing 747-flyet lande på Lakselv lufthavn Banak i september, skriver Finnmark Dagblad.

Bak planene står selskapet Viking International Airlines (VIA), med blant annet amerikanske John Kunkle i spissen som medeier. Han har blant annet bakgrunn som Chief Pilot i Atlas Air, verdens største Boeing 747-operatør med 52 slike fly i stallen.

Mandag satt Kunkle, sammen med blant annet Ragnvald Brobakken, CEO i VIA i Norge, i møter med fiskeeksportører. Disse møtene fant sted i Oslo, og mandag kveld gikk turen videre til Finnmark, der de blant annet skal gjennomføre en såkalt «Site Inspection» på Lakselv lufthavn Banak. Det vil også bli gjennomført møter med Avinor, Innovasjon Norge, Finnmark fylkeskommune og Sametinget.

Ønsker kontakt

Onsdag skal følget møte potensielle kunder i Finnmark. Brobakken legger ikke skjul på at han gjerne tar imot flere potensielle kunder som er interessert i å benytte flyfrakt til nye eller eksisterende markeder.

- Når vi er i Finnmark møter vi gjerne flere interessenter, sier han til Finnmark Dagblad.

Primært frakt

Selskapet disponerer flere Boeing 747-fly. Det første flyet som blir klart for bruk er et rent fraktfly, med en kapasitet på 100 tonn gods. Dette flyet ventes til Gardermoen mellom 1. og 10. juni. Her skal flyet sertifiseres og registreres for bruk.

- Mens flyet står på Gardermoen vil vi gjennomføre møter med potensielle kunder, slik at de kan se på maskinen, sier Brobakken.

Fem fly

Selskapet skal etter hvert disponere til sammen fem fly av denne typen, også noen innredet som kombifraktere som kan ta 310 passasjerer og 60 tonn gods.

Det vil ikke bli satt opp faste passasjerruter fra Lakselv. Her vil flyet vil gå i charter. Men selskapet planlegger en fast rute mellom Oslo Lufthavn og Miami. På spørsmål om det er aktuelt med passasjerer fra Finnmark svarer han:

- Men hva som kommer etter hvert vet vi ikke ennå.

Fornøyd ordfører

Ordfører Knut Roger Hanssen (H) har tro på løsningen med godsfrakt, og tror dette kan skape ringvirkninger og gi fylket et fortrinn.

- Det vil være veldig positivt for næringslivet dersom vi får dette på plass. Man vil få et konkurransefortrinn fordi de varene som er tenkt eksportert ut vil komme fram blodferske. Det er nemlig kvaliteten som selger, fastslår Hanssen.

Ifølge Hanssen har kommunen vært i dialog med Viking International Airlines i en periode.

- Vi jobber veldig aktivt nå, både fra politisk side og fra kommuneadministrasjonens side. Blant annet er det lagt ned et stort arbeid med snuhavnprosjektet, forteller Hanssen, som tror dette kan være en bidragsyter til målet om å bli et logistikksenter.

- Vi er midt i fylket, har den største flyplassen og har nærheten til Europa i form av veitilknytning for modulvogntog. Vi har også sikret oss tilgang til havn og er i et tett samarbeide med Nordkappregionen havn. Man må tenke bredt.

Skal fly med stor fugl

Viking International Airlines planlegger å fly ruten mellom Lakselv, Asia og USA med flytypen Boeing 747, som også er kjent som «Jumbo Jet» eller «Dronningen av skyene».

Flytypen ble først benyttet kommersielt i 1970, og etter 34 år er typen er fortsatt i produksjon ved Boeings fabrikk i Everett, Washington. Pr. mars 2014 var det produsert til sammen 1.486 eksemplarer av flyet.

Boeing 747 er i kategorien «wide body». Fly i denne kategorien har to passasjerganger i flyets lengderetning, og flyene har syv eller flere seter i bredden. I Nord-Norge er det kun Lakselv, Evenes (Harstad og Narvik) og Bodø som har rullebaner som kan betjene fly i denne kategorien.

Boeing 747 er utstyrt med fire motorer og er utformet med to etasjer. Det har en kapasitet på inntil 660 passasjerer, avhengig av flyets konfigurasjon. Rekkevidden er på inntil 15.000 kilometer.

Økende fraktvolum

Lakselv lufthavn Banak har den siste tiden hatt besøk av chartrede fraktfly to ganger i uken, ifølge lufthavnsjef Steinar Solheim. Disse flygingene er knyttet til Storbukt Fiskeindustris eksport av levende kongekrabbe via Oslo Lufthavn.

I tillegg har flyplassen den siste tiden også hatt besøk av transportfly som har fraktet gods i tilknytning til olje- og gassindustrien.

Les flere saker i Finnmark Dagblad