– Dersom det ser ut til at din flyging står i fare for å rammes av streiken, er det viktig at du ikke avbestiller reisen selv. Da har du nemlig ikke krav på refusjon, noe du har om du venter til flyet blir innstilt, forteller juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Det er ikke reiseforsikringen som dekker tap på grunn av streik, men selskapene selv.

– Det er avgjort av EU-domstolen at streik blant flyselskapets egne ansatte ikke er en omstendighet som fritar flyselskapet for erstatningsansvar. Men dersom ansatte på flyplassen eller andre leverandører streiker, så kan det være noe annet, sier Iversen.

Les også: Forsikringsselskap ringes ned av kunder på grunn av flystreik

Flyteknikerne som er tatt ut i streik, er ansatt i ulike flyselskap. Hvis flyet blir innstilt eller forsinket i mer enn fem timer på grunn av streiken, har du tre valg:

Ombooking snarets mulig, ombooking til et senere tidspunkt eller pengene tilbake for reisen.

I tillegg har du ifølge Forbrukerrådet krav på en økonomisk erstatning.

– Hvor mye du har krav på, varierer på bakgrunn av standardiserte satser. Det høres kanskje litt komplisert ut, men vi i Forbrukerrådet har laget en flykalkulator som enkelt regner ut hva du har krav på og loser deg gjennom prosessen med å søke om refusjon, sier Iversen.

Fakta om rettigheter ved flystreik

Her er dine rettigheter dersom flyreisen rammes av streik:

Dersom en flygning står i fare for å rammes av streik, bør du ikke avbestiller reisen selv. Da har du ikke krav på refusjon, noe du har om du venter til flyet blir innstilt.

Blir flyet innstilt eller forsinket i mer enn fem timer, har du tre valg:

Les også: Norwegian kansellerer flygninger som følge av flyteknikerstreiken

– ombooking snarets mulig

– ombooking til senere tidspunkt

– pengene tilbake for reisen

I tillegg til refusjon eller ombooking, har du krav på en standardisert økonomisk erstatning.

Dersom det er ansatte på flyplassen eller andre leverandører som streiker, kan disse rettighetene påvirkes.

Passasjerer med økonomisk tap utover de standardiserte satsene kan etter en konkret vurdering få dekket det overskytende.

Om du og flyselskapet ikke blir enige, kan du klage til Transportklagenemnda.

Blir du stående på flyplassen og vente på ny reise, skal flyselskapet sørge for mat og drikke, og eventuelt hotellopphold dersom det blir nødvendig.

Dersom du ikke får direkte beskjed fra flyselskapet om at flyet er innstilt. må du regne med at det går som vanlig. Møt opp på flyplassen i god tid.

(©NTB)