Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir Emma Tallulah

Spåmannen Henning Hai Lee Yang har laget et omfattende fødselshoroskop på Ari og Marthas tredje datter.

I går 29.09.2008 kl 12:53 fødte altså Martha Louise sin tredje datter hjemme i Asker. Norges mest kjente astrolog Henning Hai Lee Yang har nå laget et fødselshoroskop på den lille eventyrprinsessen, som han kaller Martha og Aris siste barn.

Et fødselshoroskop er et bilde av himmelen tatt fra jorden akkurat på det tidspunkt du ble født. Hvis man ser opp på himmelen akkurat idet et barn blir født, så vil man kunne merke seg hvordan planetene, solen og månen er plassert i forhold til de tolv stjernetegnene som ligger ytterst i en sirkel som omfavner himmellegemeene.

Bestill ditt eget fødselshoroskop fra Henning her

Fødselsanalyse

Hovedtittel: Livsbane
Undertittel: Ascendant i Skorpion (Lær mer om Ascendanten her)
Nøkkelord: LIVSBANE: Skarpsindighet.

Som et menneske liker hun å holde kortene sine for seg selv, og hun kan bekle en hvilken som helst jobb som krever pliktoppfyllenhet og diskresjon. Emma har røntgenblikk, og det betyr at hun er i stand til å se hva som gjemmer seg under overflaten av en hvilken som helst sak. Av natur er hun dyp og meget følelsespreget, og hun er interessert i og opptatt av andre menneskers følelser. Emma røper imidlertid sine egne følelser bare når hun er fullstendig trygg. Hun kjemper med en eller annen form for angst, noe som opptar mye av sin fritid, og yrkesmessig føler hun kanskje at hun kjemper for å overleve. Hun kan være omgitt av sjalusi og stridigheter, og hun bruker mye energi på å prøve å kontrollere det som skjer omkring seg. Hun har talent for psykologi, pengesaker og for å opptre som den "sterke kvinne" bak kulissene. Emma kan treffe vanskelige beslutninger i krisesituasjoner, og vet når man må skjære av grenen for å redde treet.

Hovedtittel: Livsbane
Undertittel: Ascendant Halvsekstil Mars
Nøkkelord: Uforminsket styrke.

Dette aspektet er ekstremt kraftig i hennes horoskop. Alle handlingene til Emma vil bli farget av denne energien. Hun er av den sensitive typen og kan komme til å lære spirituelle lekser, og materielle fordeler kan manifestere seg.

Personligheten til Emma er grov eller i hvert fall likefrem, og hun investerer energi og entusiasme i alt hun gjør. Emmas aggressive og altfor defensive holdning bringer henne i en konkurransesituasjon i forhold til andre. Det fører til mange arbeidskonflikter. Hun er alltid villig til kamp. Likevel er hun effektiv i sine handlinger så lenge hun har frihet til å bestemme ting selv. Emma er en god general, men en dårlig diplomat.

Hovedtittel: Livsbane
Undertittel: Ascendant Halvkvadrat Jupiter
Nøkkelord: LIVSBANE: Rådgiveren.

Dette aspektet er middels i styrke, og man merker ofte virkningen, dog ikke særlig sterkt.

Emma er muligens ikke særlig klar over denne innflytelsen. Hvis hun er det, så vær forberedt på å bli forstyrret av innflytelser som ser ut til å ligge utenfor sin kontroll - muligens i forbindelse med sin personlige økonomi eller sosiale liv.

Emma interesserer seg ikke for trivielle problemer og søker derfor et arbeid med en eller annen form for generell mening. Hun er nok bestemt til å lykkes og kan få stor innflytelse med sine kraftfulle meninger eller gode dømmekraft. Hun er tilbøyelig til å overvurdere betydningen av sine ideer og kan være uimottakelig for andres synspunkter. Generelt bevarer Emma imidlertid et fint perspektiv i viktige saker. Hun er selvfølgelig en fremragende rådgiver.

Prøv vår spåtelefon - gratis de første tre minuttene!


Hovedtittel: Livsbane


Undertittel: Ascendant Kvadrat Neptun


Nøkkelord:

LIVSBANE:Den spirituelle vei.

Det kan være vanskelig for Emma å oppdage innflytelsen fra denne kombinasjonen av planetariske energier; den er svak og kan bli tilsidesatt av sterkere virkninger.

I horoskopet hennes er det disharmoni mellom disse to planetariske påvirkningene. Dette vil gjenspeile seg i mange oppgjør - både i hennes sinn og i verden utenfor.

Emma motiveres sjelden av ambisjoner alene, og derfor fungerer hun best når hun engasjerer seg i en jobb der hun kan investere sine idealer og drømmer. Alminnelige målsettinger tilfredsstiller neppe hennes behov, som går mer i retning av følelser og følsomhet eller musikk og kreativitet. Hun har behov for å bli motivert av påvirkninger utover det personlige.

Hovedtittel: Livsbane
Undertittel: Mars i Vekt
Nøkkelord: FREMDRIFT: Manifestering av dømmekraft.

Emma har en sterk rettferdighetssans og er sterkt motivert for å skape balanse i sine arbeidsomgivelser. Hennes største aktivum er den sterke estetiske sans, som kan manifestere seg i jobber der det er viktig å ha god smak - for eksempel motebransjen, dekorasjonsarbeid og andre områder som krever god dømmekraft. Manerene hennes er høyst sannsynlig ganske forfinede.

Det kan forekomme en viss porsjon ubesluttsomhet når det dreier seg om å ta stilling. For det første føler hun det ubehagelig å fornærme andre, og dernest er hun virkelig i stand til å se alle sidene av en sak. Ved å ta parti for den ene eller den annen part skapes det ubalanse, og det gir henne en følelse av ubehag. Emma er derfor tilbøyelig til å inngå kompromisser og flyter gjerne på sjarmen sin. Det kan være en ulempe i situasjoner der det kreves en fast holdning. Folk blir nervøse når de ikke kjenner holdningen hennes - den kan virke lite troverdig. Noen ganger kan det være en fordel for henne å kaste seg ut på dypt vann i stedet for å forholde seg avventende.Hovedtittel: Identitet
Undertittel: Sol i Vekt
Nøkkelord: IDENTITET: Skape balanse.

Det er i det mangeartede samspill med andre at Emma lærer å utvikle sin selvfølelse. Hun kan fremstå som ekspert på sosiale forhold og dyktig til å innlede sosiale kontakter. Hun er sterkt motivert av en naturlig sans for estetikk, rettferdighet og harmoni, og i hennes omgang med andre mestrer hun diplomatiets kunst. Hun liker ikke å ta parti, og har evnen til å se de forskjellige synspunktene i en sak. Andre synes kanskje hun virker ubesluttsom, men rent faktisk behøver hun tid til å overveie alle sidene i en sak. Emmas naturlige talent for å sette seg selv i andre menneskers sted kan føre til at hun nedprioriterer sine egne behov. Ved å oppøve en indre fasthet, som gir henne mot til å ta de nødvendige konfrontasjonene, får hun det beste ut av sine evner til å omgås andre på en harmonisk måte.

Hovedtittel: Identitet
Undertittel: Sol Konjunksjon Måne
Nøkkelord: IDENTITET: Bevisst/ubevisst.

Dette aspektet er ekstremt kraftig i Emmas horoskop. Alle handlingene hennes vil bli farget av denne energien. Hun kan vente seg en gjennomgripende forandring på dette området etter hvert som hun lærer å integrere den følgende innflytelsen i sitt liv.

Da disse to planetene er grunnstenene i hennes karakter, vil hennes suksess avhenge svært mye av dette aspektets art, samt av annen planetinnflytelse. Hovedproblemet er hennes evne til å hevde seg selv uten ubevisst å fordreie de reaksjonene hun møter hos andre. Harmoniske kontakter mellom Sol og Måne angir et talent for å nære og styrke andre gjennom evnen til å forstå dem, og gir dessuten et vell av kreative ferdigheter på mange områder. Uharmoniske aspekter peker på en tendens til å mistolke eller forvrenge reaksjoner fra mennesker med innflytelse i verden. Følelsesmessige konflikter med mennesker med autoritet kan underminere fremgang i forretningslivet, og det vil bli kjedet sammen med en viss umodenhet hos deg. Problemet vil ofte være å finne i ustabile omgivelser, der hennes hjemmesituasjon og hennes yrkesmessige visjoner er i strid med hverandre. Er det tale om en konjunksjon - eller nymåne - vil det være en sterk selvhjulpenhet og en sterkt integrert karakter, men det kan være vanskelig for henne å få et objektivt bilde av seg selv. Dette kan være en klar ulempe når hun omgås andre på et følelsesmessig plan.

Med alderen får Emma større innsikt i den rollen underbevisstheten spiller for den menneskelige atferd, og i noen tilfeller kan det føre til arbeid med omsorg i forbindelse med andre menneskers følelsesmessige natur.

Bestill ditt personlige horoskop inkludert fødselshoroskop fra Henning Hai Lee du også!

Interessert i astrologi? Besøk våre astrologisider her!

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar