(SIDE2): I dag, tirsdag, markeres solidaritetsdagen for hiv og aids og årets slagord er «Bryt tausheten».

- Vi trenger å få ut kunnskap til mennesker om hiv og aids. Dette er en sykdom som har blitt tiet ihjel for lenge. Det er fortsatt mange som vet utrolig lite om hiv og aids og mest skremmende er det kanskje at det er de yngste som vet minst, sier generalsekretær i HIVNorge, Anne-Karin Kolstad til Side2.

Bakgrunnen for uttalelsen er en ny undersøkelse som er gjort på oppdrag for Helsedirektoratet, og sammen med HivNorge, Arbeids- og Sosialdepartementet, Nye pluss og Arbeidstilsynet har de valgt å bruke verdens hiv- og aidsdag til å rette fokus mot åpenhet på arbeidsplassen

Kolstad forteller at det er blitt farlig stille omkring hiv og aids de siste årene, selv om antall som får hiv i Norge er økende.

- Mange vet ikke at det kun er de som ikke er diagnostisert som kan bringe viruset videre, ved ubeskyttet sex. For de som har hiv er det slik at dersom de får behandling, er de virusfrie og de kan ikke smitte andre. Mange tror fortsatt at hiv smitter på samme måte som på 80-tallet, dessverre.

- Vi trenger økt åpenhet

I Norge i dag er det rundt 500-700 som har hiv uten å vite om det.

- Vi trenger flere kampanjer og økt åpenhet om hiv slik at vi også kan fange opp de som har sykdommen uten å vite det. Vi trenger også å komme stigmatiseringen til livs slik at det blir lettere fordi som er smittet å snakke åpent om dette.

Heldigvis, mener Anne-Karin, så er det slik at flere velger å dele sin historie og snakke åpent om at de har hiv. Men det er fortsatt vanskelig å snakke om seksuelt overførbare sykdommer i 2015.

- Hvorfor er det slik?

- Det er nok fortsatt dessverre skambelagt for mange at de er smittet, og generelt for lite kunnskap blant folk. Det er også slik at mange tror at man kan bli smittet av folk som har hiv, som får behandling. Det kan man altså ikke og her må vi få myndighetene på banen, med flere kampanjer og informasjon om seksuell helse generelt. Det er viktig å informere om hiv samtidig med andre seksuelt overførbare sykdommer og ikke isolere denne sykdommen. Vi må også få mer kunnskap i primærhelsetjenesten, for å fange opp og skape åpenhet for de som kan være smittet.

Ifølge den nye undersøkelsen til Helsedirektoratet mener under 6 prosent av de spurte, at de ville opplevd et håndtrykk eller klem som utrygt, mens 18 prosent ville opplevde det som utrygt å dele toalett med en hivpositiv. Hele 45 prosent ville opplevd en viss grad av utrygghet ved å kysse en hivpositiv på munnen.

- Når vi kommer til frykt for smitte ser vi at mange av de spurte mangler kunnskap. Vi vet at det ikke er fare for smitte på arbeidsplassen og vi er nødt til å øke kjennskapen om dette. Det å håndhilse, klemme, kysse eller dele toalett med en hiv-positiv er helt trygt, kommenterer divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Linda Granlund i en pressemelding.

- Noen lurer på om jeg har vært prostituert

Det er fortsatt slik i Norge at det er menn som har sex med menn som er den største risikogruppen for å få hiv. Allikevel er det slik at man kan få hiv dersom man har ubeskyttet sex som heterofil kvinne også.

Camilla Trøen Tobekk, som skriver bloggen jentamedhiv er en av de som ble smittet av hiv-av ekskjæresten sin. Da Side2 intervjuet henne fortalte hun at at det bare var uflaks.

- Jeg har fått mange kommentarer, noen lurer på om jeg har vært prostituert eller sprøytenarkoman, men det var bare uflaks. Jeg ble smittet av en gutt på min egen alder, som jeg var i et forhold med, sa Camilla til Side2.

Forebygging viktig

I fjor var det totale antallet nordmenn med hiv-diagnose 5.622 (3 803 menn og 1 819 kvinner) og i Europa ble 142 000 mennesker i fjor diagnostisert med hivinfeksjon.

Både i Norge og verden øker antallet påviste hivtilfeller og det har det gjort siden 2000-tallet. For Norge skyldtes dette i all hovedsak flere hivpositive innvandrere som var smittet i sitt tidligere hjemland før ankomst til Norge, samt en betydelig økning av smitte blant menn som har sex med menn, ifølge Folkehelseinstituttet.

Økt testaktivitet, kondombruk og flere hivsmittede på effektiv behandling er fortsatt de viktigste forebyggende tiltakene. Når behandlingen gir effekt vil dette også innebære at virus i kroppsvæsker reduseres kraftig, med påfølgende redusert smittsomhet.

Sheen åpen om hivdiagnosen

For en liten stund siden fortalte skuespiller Charlie Sheen en hel verden at han er hiv-positiv.

- Det er tre harde bokstaver å ta innover seg, sa han på prateshowet «Today» og han har opplevd å få massiv støtte av venner og kolleger i Hollywood etter åpenheten.