Gå til sidens hovedinnhold

Fond mest populært i Norge

Nordmenn skiller seg i særklasse ut.

Verdipapirfondens forening har sendt ut en pressemelding der det kommer frem at nordmenn er langt mer ivrige i å kjøpe fond enn våre naboland og Europa generelt.

Hittil i år er nettotegningen av fond størst i Norge sammenlignet med andre europeiske land. Sammen med Sverige og Finland har Norge hatt en høy nettotegning, men Norge peker seg særskilt ut.

I år har nettotegningen steget med 25 prosent i Norge sammenlignet med ved årsskiftet. I Europa har nettotegningen ligget på 4,9 prosent.

- Sterk tegning under og rett etter det kraftige børsfallet vinteren 2008-2009 tyder på at mange nordmenn nå har forstått at vi erfaringsmessig får godt betalt på lang sikt for å påta oss aksjemarkedets risiko i kjølvannet av børsfall, kommenterer administrerende direktør Lasse Ruud VFF i pressemeldingen.

Nordmenn var tidlig ute med å kjøpe fond. Midt under finanskrisen startet fondskjøperne i Norge å ta posisjoner til tross for at det er risiko i denne spareformen.

- Mens vi fikk et tydelig vendepunkt i nordmenns nettotegning i aksjefond allerede i oktober 2008, begynte nettotegningen å ta seg opp ellers i Europa først på forsommeren 2009. Myten om at nordmenn bare tegner aksjefond i «godvær» og generelt har mindre utviklet forståelse av langsiktig aksjesparing enn andre europeiske land slår dermed sprekker, kommenterer Ruud.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken