I fjor høst startet norske fondskunder og kjøpe fondsandeler. Siden har de ikke stoppet.

NA24 - din næringslivsavis

Nordnet har sendt ut en pressemelding der det går frem at norske fondssparere aldri har vært mer aktive enn de var i november.

Aktive kunder
Kundene til nettmegleren vært svært aktive på både kjøpe- og selgesiden. Fortsatt velger kundene aksjefond. Rundt 95 prosent av handelen dreide seg om aksjefond. Av disse var 76 prosent kjøpstransaksjoner, opplyser Nordnet.

Samlet økte omsetning for Nordnets private fondskunder med 24 prosent i november sammenlignet med oktober.

- Den høye omsetningen i november skyldes blant annet en generell optimisme og tro på aksjemarkedet, flere vil spare og mer penger går til aksjefond. I tillegg ser vi at mange av kundene er aktive med sparepengene og bytter mellom fond. Kundene er bevisste og vurderer kontinuerlig risk/reward, og flytter pengene sine der de mener de tjener best nytte, kommenterer daglig leder Anders Skar Nordnet Bank Norge.

Ser til Norge
Totalt nettokjøpte fondskundene fond for 21 millioner kroner, og seks av ti kjøpte norske fond.

Det er hovedsakelig Norgesfond som blir kjøpt av fondskundene til Nordnet. For første gang i år er det ikke Holberg Norge som topper listen, men Warren Wicklund Norge. I pressemeldingen går det frem at seks av ti fond med investeringer i fremvoksende markeder topper salgsoversikten.

- Det er helt tydelig at fondssparerne er mer skeptisk til investeringer i fremvoksende markeder nå. De selger fond som investerer i Øst-Europa og Kina, og kjøper fond som investerer i Norge. Det virker som om det er konsensus rundt et godt oppsidepotensial i Norge fremover, kommenterer Skar i pressemeldingen.

Strømmer til fond
Det er ikke bare hos Nordnet at det er en merkbar interesse for aksjefond. Verdipapirfondens forening er bransjens egen organisasjon og de samler statistikk over hvordan tegningen i aksjefond utvikler seg.

Novembertallene er ikke klare, men tendensen hittil i år har vært klar. Frem til og med oktober har norske personkunder tilført aksjefond 7,3 milliarder kroner. Dette er den beste tilførselen av penger til fond fra personkunder siden VVFs markedsstatistikk begynte å skille mellom norske personkunder og andre kundesegmenter i januar 2003.

Hos Verdipapirfondens forening kan de melde at fondssparere er mest interessert i norske aksjefond. Frem til og med oktober har nettotegning for norske aksjefond ligget på 2,7 milliarder kroner. For globale aksjefond har nettotegningen vært 1,9 milliarder kroner, mens aksjefond som investerer i nye markeder har hatt en nettotegning på én milliard kroner.

Tør satse
Til tross for finanskrise har norske fondskunder investert mye i aksjefond det siste året. Ifølge VFFs statistikk kom det et vendepunkt i oktober i fjor. Til NA24 opplyser Verdipapirfondens forening at etter en periode på nesten seks år med akkumulert nettoinnløsing på til sammen 13 milliarder kroner i aksjefond startet nordmenn å nettotegne aksjefondsandeler under det som er den verste finanskrisen i moderne tid.

Siden oktober 2008 viser statistikken fra VFF 13 måneder med positiv nettotegning fra norske personkunder. Samlet ligger dette på 9,7 milliarder kroner fra og med oktober i 2008 til og med oktober i 2009.

Selv om finanskrisen har preget nyhetene i godt over ett år har ikke nordmenn mistet viljen til å tørre å satse på risiko for å få høyere sparing.

- Finanskrisen har nok gitt mange en påminnelse om verdien av god risikospredning, daglig prising og likviditet, og et økt behov for å finne plasseringsformer som kan gi god avkastning samtidig som at risikoen er oversiktlig og lett å forstå. Dette tror jeg er viktige årsaker til den rekordhøye nettotegningen i aksjefond de siste månedene, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondens forening til NA24.