Gå til sidens hovedinnhold

- Forbannelse og skjærende ulyder

Nei, det er ingen roman. Slik beskriver Dnb Nor de økonomiske utsiktene.

Økonomene i DnB Nor Markets tegner et dystert bilde når de tolker det som har skjedd i verdensøkonomien det siste året.

NA24 - din næringslivsavis

Trippelforbannelse
Nå spår de lavere fart i alle verdenshjørner og tar ned vekstanslagene, også for norsk økonomi.

- Det butter. En trippelforbannelse har preget tiden siden vår aprilrapport: Nye skjeletter har ramlet ut av bankskapene, mangedoblede råvarepriser har løftet inflasjonen til tifemtenårige høyder, og korttidsindikatorene har blitt tristere og tristere. Vi nedjusterer vekstanslagene. Slik innleder sjeføkonom Øystein Dørum DnB Nor rapporten «Økonomiske Utsikter».

Nå anslås en BNP-vekst i industrilandene på 1,5 prosent i år og neste år, og globalt på snaut 3,75 prosent, begge deler godt under trendvekst.

For Norges spår DnB fallende lønnsvekst, økt arbeidsledighet og fortsatt et lite fall i boligprisene før de snur opp igjen. Samtidig tror økonomene at Norges Bank er ferdig med å heve renten.

- Omslaget i norsk økonomi fremstår nå stadig tydeligere og oppgangskonjunkturen ser ut til å være over for denne gang. I første halvår i år har veksten i BNP for Fastlands-Norge avtatt markert. Det skjer etter et år med meget sterk vekst og en svært høy kapasitetsutnyttelse i økonomien, heter det i rapporten.

- Renten har begynt å virke
- I Norge har renteøkningene siden 2005 nå begynt å virke. Husholdningenes forbruk har stoppet opp, boligetterspørselen er dempet og forventningene svekket. Høy lønnsvekst spises for en stor del opp av økte priser og høyere renteutgifter. Høyere renter, strammere lånevilkår, finansuroen og dempede utsikter har bidratt til lavere vekst i bedriftenes investeringer, skriver DnB Nor Markets i rapporten.

- Samlet avtok aktivitetsveksten i fastlandsøkonomien markert i første kvartal og vi venter et svakere bilde også i tiden fremover. Den høye kapasitetsutnyttelsen vil etter hvert avta og arbeidsledigheten øke. Kjerneinflasjon rundt 3,5 prosent gir kortsiktig oppsiderisiko på norske renter. Inflasjonen har tatt seg opp, og ulike mål for kjerneinflasjonen tilsier at denne nå er rundt 3,5 prosent, skriver økonomene.

DnB Nor venter at inflasjonen vil holde seg på dette nivået det nærmeste året og deretter avta.

- Også i andre land har inflasjonen trukket opp og inflasjonsbildet representerer en oppsiderisiko på norske renter på kort sikt. Over tid vil imidlertid svak vekst og lavere inflasjon gi grunnlag for rentekutt, heter det i rapporten.

- Skjærende ulyder
I rapporten skriver økonomene at det verdensøkonomiske maskineriet jobber i motbakke.

- Fra alle verdenshjørner kommer det skjærende ulyder, fra sviktende fremtidstro, fallende boligpriser, redusert etterspørselsvekst og færre jobber. Inflasjonen, som på gode dager skal olje maskineriet, er i ferd med å kvele det. Sentralbankene er i villrede om hvilken fot de skal stå på; kutte, for å stimulere veksten, eller heve, for å kvele inflasjonen?, spør økonomene i rapporten.

NA24 er til stede på presentasjonen og kommer med mer.

Reklame

Nå får du hotellrom, frokost og middag for kun 795 kroner

Kommentarer til denne saken