*Nettavisen* Nyheter.

- En tikkende økonomisk bombe

Foto: (Scanpix)

Norge har en ubetalt regning som er større enn det vi får inn i skatter og avgifter.

08.07.12 21:27

Ifølge statsbudsjettet for 2012 regner staten i år med å dra inn 800 milliarder kroner i skatter og avgifter, hvis man ser bort ifra oljevirksomheten.

Tar vi utgangspunkt i Rådgivende Ingeniørers Forenings (RIF) store «forfallsrapport», har Norge et vedlikeholdsbehov på 816 milliarder kroner for alt av offentlig infrastruktur. Det gjelder alt fra skoler og veier, til strømnettet og avløpsanlegg.

Etterslepet er altså like betydelig som om alle nordmenn - og bedrifter - sluttet å betale alle former for skatter og avgifter i et helt år. Eller om vi mistet 23 prosent av oljefondet.

Behovet er enda større

Tallet på over 800 milliarder gjelder riktignok bare oppgradering til en akseptabel standard. For å få til en positiv utvikling må tallet dobles til over 1600 milliarder kroner, ifølge RIF.

De konkrete tallene ble ferdigstilt i 2009, men ifølge RIF har ikke totalbildet endret seg markant de siste årene. Noe har blitt litt bedre, mens andre ting har blitt verre.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Den gode nyheten er at det på flere områder er bevilget mer til vedlikehold. Den dårlige nyheten er at dette ikke har gitt forventede resultater, sa RIFs administrerende direktør Liv Kari Hansteen i forbindelse med en oppdatering av rapporten i fjor, mens en i år ikke har laget noen oppdatering fordi en har sett at bildet ikke har endret seg.

Ifølge Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon (KA) er etterslepet bare på norske kirker 10 milliarder kroner. NRK melder at etterslepet i kroner er like stort i dag som for noen år tilbake, selv om en de siste årene har gjennomført en god del oppussing. Årsaken til at kronebeløpet ikke endrer seg er at prisstigning gjør at kostnaden stiger på det som er igjen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Scanpix

Situasjonen er enda verre i veisektoren. Etterslepet her står for rundt 300 milliarder kroner, mens jernbanen trenger ytterligere 200 milliarder. Dette samtidig som kostnadene på området er galopperende.

Ifølge SSB har bygge- og vedlikeholdskostnadene bare det siste året økt med mellom 3,5 og 16,6 prosent avhengig av type arbeid, mens den generelle prisstigningen i samfunnet (KPI) var 0,6 prosent.

- Må håndteres

Jan Tore Sanner, nestleder og finanspolitisk talsmann i Høyre, mener at situasjonen er i ferd med å bli svært alvorlig.

Klikk på bildet for å forstørre.

Jan Tore Sanner Foto: Arild J. Waagbø

- Det er et enormt etterslep på vedlikehold av både offentlige bygg og infrastruktur. Det er en tikkende økonomisk bombe som må håndteres, sier Sanner til NA24.

Sanner mener en nå må begynne å tenke mer pragmatisk når det kommer til nybygg opp mot vedlikehold av eksisterende infrastruktur.

- Over altfor mange år er nye prosjekter prioritert fremfor vedlikehold. Jeg tror både velgere og politikere ser at det ikke kan fortsette, sier Sanner.

Han trekker en parallell til din egen privatøkonomi.

- Privat er vi alle opptatt av å ta vare på det vi eier, det er på høy tid at også det offentlige prioriterer vedlikehold av bygg og infrastruktur. Det er dårlig samfunnsøkonomi når det forfaller, sier Høyre-nestlederen.

Skal brukes mer penger på veivedlikehold

Da fagetatene la fram sine forslag til Nasjonal transportplan for tiårsperioden 2014-2023, gjorde Vegvesenet det klart at de ville prioritere vedlikehold. De ønsker å øke vedlikeholdsbudsjettet med 55 prosent fra dagens nivå, til 68 milliarder i løpet av tiårsperioden.

Dagens bevilgninger er bare tilstrekkelig for å holde «status quo», og en går dermed inn for å ta inn etterslepet på riksveiene med 24 milliarder over 10 år. Pengene gjelder derimot bare riksveinettet, som Statens vegvesen og Nasjonal Transportplan. Ifølge RIFs rapport trenger bare de kommunale veiene oppgraderinger for nærmere 40 milliarder kroner.

Sanner mener vi trenger et eget infrastrukturfond, som kan dekke langt mer enn det NTP og årlige bevilgninger over statsbudsjettet dekker.

- Høyre har foreslått et eget vedlikeholdsfond for å sikre gode årlige bevilgninger til å vedlikeholde veier og jernbane. I tillegg har Høyre åpnet for økt bruk av offentlig – privat samarbeid. En slik utbyggingsmodell gir utbygger ansvar for å bygge og vedlikeholde veien, banen eller bygget fram til det offentlige overtar eierskapet for eksempel 20 år. Det sikrer effektiv og god bruk av offentlige ressurser, sier han.

- Jeg tror denne debatten vil tvinge fram nye modeller – slik Høyre lenge har ivret for, konkluderer han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag