*Nettavisen* Nyheter.

Har brukt ti år på ingenting

Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Nå vil regjeringen utrede utredning.

16.05.12 12:27

Norske bedrifter må spare på en rekke regnskapsmessige papirer i 10 år.

Årsaken til dette er at myndighetene skal kunne ettergå papirene for å sjekke om det har vært bedrevet skattejuks eller annen kriminalitet.

Utreder utredningen
I flere år har det imidlertid pågått en utredning om man virkelig trenger å spare papirene så lenge. På fredag kom det så en tilrådning fra Finansdepartementet som ble godkjent i statsråd samme dag.

Der kommer det klart frem at man vil utrede mer:

«Etter gjeldende rett er det krav om minst 10 års oppbevaring av primærdokumentasjon. Departementet foreslår ikke endring av dette kravet. Departementet legger opp til ytterligere kartlegging av kostnadene knyttet til krav til oppbevaringstid, og vil deretter legge fram en vurdering og eventuelle forslag for Stortinget.»

Her er hele proposisjonen

Dette får NHO, som ønsker at tiden må innskrenkes, til å reagere.

- I 2002, altså for 10 år siden, ba bokføringsutvalget om at forkortet oppbevaringstid ble utredet. Og så kommer regjeringen tilbake nå med en proposisjon hvor de ikke vil redusere oppbevaringstiden for regnskapspliktig materiale fordi de vil se på kostnadene dette har for næringslivet, uten at det er nærmere angitt om når eller hvordan de vil gjennomføre utredningen. Det er meget skuffende for å si det mildt, sier Ingebjørg Harto, avdelingsdirektør næringsjus hos NHO, til NA24.

Finansdepartementet peker på andre foreldelsesfrister.

- Her veier arbeidet mot økonomisk kriminalitet tungt. Gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsmateriale på 10 år har nær sammenheng med de strafferettslige foreldelsesfrister og fristen ligningsmyndighetene har til å gjenoppta ligningen hos skatteyter. Reduksjon i oppbevaringstiden vil medføre at det vil bli vanskeligere å fremskaffe dokumentasjon om forhold som ligger flere år tilbake i tid, sier statssekretær Morten Søberg til NA24.

- Hvordan er det mulig å utrede noe i 10 år - for så å komme frem til at det må utredes mer?

- Ny kartlegging er nødvendig blant annet for å måle effekten av de endringene i bokføringsregelverket som regjeringen nå foreslår, som blant annet valgadgang med henhold til oppbevaringsmedium, sier Søberg.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK!

Mistenker interesser
NHO mistenker departementene for å ha forskjellige interesser.

- Vi frykter at selv om det er vilje hos Næringsdepartementet møter de motstand andre steder, primært i Finansdepartementet og Skattedirektorateet, sier Harto.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: nho

Finansdepartementet viser til regjeringen.

- Regjeringen har besluttet at det er ønskelig å kartlegge nærmere kostnadene knyttet til lengden på oppbevaringstiden, før det tas endelig stilling til spørsmålet. Nå ligger Regjeringens forslag i Stortinget og er til behandling der, sier Søberg.

NHO ønsker at lagringstiden skal halvveres.

- Vi ønsker å kutte antallet år fra ti til fem. I Danmark er det fem år, mens de i Sverige har syv år. Vi mener at fem år er en god nok tid for Skatteetaten og Økokrim til å finne brudd på regelverket, og sikre seg mulighet til etterforsklning. Deres egne tall viser også at det er i svært få tilfeller at de ser på papirer som er eldre enn fem år, sier Harto.

Uenighet om regningen
Harto peker også på at det er store summer som norsk næringsliv kan spare på dette.

- Disse kostnadene er beregnet til 615 millioner 2006-kroner årlig, og vi mener at dersom man halvverer lagringstiden bør innsparingene for næringslivet kunne bli oppimot 300 millioner kroner årlig, sier Harto.

Med det får ikke gehør hos departementet.

- Nei, det er et helt urealistisk anslag, sier Søberg.

Nå som det igjen skal utredes frykter NHO at det vil gå utover løftene til landets bedrifter.

- Vi frykter nå at regjeringens mål om å forenkle for næringslivet med fem milliarder innen utgangen av 2013, er nok et papirløfte. Skal slike mål nås, må man være villig til å prioritere bedriftene foran andre hensyn, sier Harto.

Ifølge Søberg vil ikke den nye utredningen ta mange år.

- Departementet håper at en ekstern utredning vil kunne ferdigstilles rundt årsskiftet.

Dette må man spare på:
Følgende regnskapsmateriale er oppbevaringspliktig for oppdragsgiver i 10 år etter regnskapsårets slutt, jf. bokføringsloven § 13 første og annet ledd:
* Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
* Annen pliktig regnskapsrapportering, herunder omsetningsoppgaver merverdiavgift, terminoppgaver skattetrekk og arbeidsgiveravgift og selvangivelse med vedlegg (ligningsoppgaver)
* Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
* Dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger (bilag)
* Dokumentasjon av regnskapssystemet mv., inklusive beskrivelse av kassasystem og lønnssystem
* Dokumentasjon av balansen (herunder nødvendige avstemminger)
* Nummererte brev fra revisor

I tillegg kan det foreligge annet materiale som blir oppbevaringspliktig for oppdragsgiver etter bokføringsforskriften og god bokføringsskikk, se spesielt bransjereglene i bokføringsforskriften kapittel 8.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.