Kjøpte hus - fikk hytte

Foto: (Faksimile Gule Sider)

Fikk hakeslepp da eneboligen viste seg å ha en hemmelighet.

16.06.10 13:01

Huset familien Skjold kjøpte i Straume utenfor Bergen var en påbygd hytte. Det ble de først klar over da de selv la huset ut for salg, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Hverken salgspapirer eller opplysninger fra selger og megler ga noen indikasjoner på at eneboligen kun var godkjent som hytte, og dermed ikke lovlig å bruke som helårsbolig.

Sjekket bruks- og gårdsnummer
Da Skjold etter et års tid selv skulle selge huset, kom det – ved en tilfeldighet – frem at boligen var en hytte.

En mulig kjøper hadde sjekket bruks- og gårdsnummer med kommunen. Da kom det frem at boligen var registrert som hytte oppført i 1965. Det viste seg at huset var bygget på i flere omganger.

Ekstraarbeid
Siden det er oppført flere nye eneboliger i samme område, regnet Skjold med at det ikke ville bli problematisk å få en bruksendringstillatelse. Men problemer ble det.

En gjennomgåelse av papirene i kommunen og grunnboken viste at boligen fremsto som vesentlig annerledes enn den hytten den var registrert som.

Omfattende arbeid måtte settes i gang. Soverommene på loftet hadde ikke stort nok volum til å bli godkjent som varige oppholdsrom, brannsikring mot nabo måtte på plass, i tillegg måtte garasjen endres.

Bruken av vei frem til boligen måtte også formelt på plass. Prosessen krevde nye tegninger, nabovarsler, innsending av nødvendig dokumentasjon til kommune og vegvesen.

- Det tok veldig lang tid fra vi fant ut dette til det var i orden. Vi startet salsgprosessen i april ifjor. I januar fikk vi solgt, kjøper undertegnet da kontrakten med forbehold om det ble utstedt ferdigattest, forteller Skjold til DN. Attesten kom i februar i år, nesten ett år etter at saken ble oppdaget.

Ikke alene
Preben Skjold er langt fra den eneste som uforskyldt har kjøpt eiendom med gal eller manglende brukstillatelse. Advokatene Tore Strandbakken og Dag Are Børresen i Help forsikring har møtt mange kjøpere.

- Det vanskelige i disse sakene er at det ofte er umulig å forutsi hva kommunen gjør. Reaksjonene varierer ofte også fra saksbehandler til saksbehandler, sier Strandbakken til DN.

Tror på bedring med ny lov
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete erkjenner at det er mye slurv med ferdigattester, men håper situasjonen for forbruker vil bedre seg når ny plan- og bygningslov trer i kraft 1. juli i år. Ferdigattest blir da obligatorisk for alle nye bygg.

«I dag er det mykje slurv med ferdigattestar på bygg. Ofte finst berre mellombelse bruksløyve eller ingen ting. No skjerpar vi krava slik at både forbrukarane og kommunen kan vere sikre påat bygget faktisk er ferdig og kontrollert», heter det i en melding fra kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete datert 14. april 2010.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.