Gå til sidens hovedinnhold

Mazda brøyter hydrogenvei i Norge

Det norske hydrogenprosjektet HyNor har forhandlet fram en avtale om at Mazda skal levere hydrogendrevne wankelmotorbiler til Norge.

TOKYO: I det stille har utviklingsprosjektet HyNor forhandlet fram en avtale med Mazda som i første omgang omhandler 30 hydrogendrevne biler.
Et kjempegjennombrudd for hydrogensatsingen i Norge, sier Einar Håndlykken i Miljøstiftelsen Zero
Avtalen signeres i Tokyo 7. november i år, og de første bilene ankommer landet utpå nyåret, bekrefter Bjørnar Kruse, bilansvarlig i HyNor og prosjektleder i miljøstiftelsen Zero. Hvem som skal betale for bilene er ennå ikke klarlagt, men Kruse antyder et spleiselag hvor bilene leases til "kostpris". HyNor finansieres blant annet med midler fra Forskningsrådet.

Skuffet over støtten

Vi er mest interessert i å få bilene som rene hydrogenbiler, sier Einar Håndlykken. Om så skjer kan bilene importeres avgiftsfritt. De får dessuten adgang til kollektivfeltene. Mazda-bilene er av typen RX8, en sportsbil med rotasjonsmotor oppfunnet av Wankel. Denne motortypen viser seg å gi høyere virkningsgrad ved konvertering til hydrogendrift enn tradisjonell stempelmotor. Allerede i fjor sommer sendte Mazda to hydrogendrevne RX8 til Stavanger i forbindelse med oljemessen. Bilene ble tanket på landets første offentlig tilgjengelige hydrogenstasjon - åpnet på Forus i Stavanger. Siden er det satt i drift en hydrogenstasjon i Grenland. I tillegg kommer tankingspunkter i Lyngdal, Drammen og Oslo - planlagt ferdigstilt i løpet av 2009.
Vi er avhengig av mer statlige penger for å komme i mål med utbyggingen, og vi er skuffet over bevilgningene til hydrogenprosjekter i neste års statsbudsjett. Derfor håper vi samferdselsminister Navarsete og Regjeringen blar opp flere kroner.

Håper på Mazda5

Dette er et av de viktigste hydrogenprosjektene i verden, sa initiativtleder Akihiro Kashiwagi da prosjektet ble presentert på den pågående bilmessen i Tokyo. Mazda innrømmer at det ikke er så mange hygrogenprosjekter i verden, og for Mazda er det viktig å få testet ut bilene hos reelle kunder. Mens de fleste bilprodusenter satser på å bruke hydrogen for å mate brenselceller, velger Mazda å sende hydrogenet rett inn i motoren. Dette er en langt billigere løsning enn brenselceller, men har samtidig ikke like høy virkningsgrad. I Mazda RX8 reduseres effekten til det halve cirka 80 kilowatt men ut av eksosrører kommer kun rent vann. Einar Håndlykken i Miljøstiftelsen Zero håper det skal la seg gjøre å få noen eksemplarer av Mazda5 med rotasjonsmotor og hybridløsning til landet, fordi dette er en langt mer avansert, miljøvennlig og fremtidsrettet bil enn RX8.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag