Gå til sidens hovedinnhold

Med i europeisk folkehelseprosjekt

Søndre Nordstrand skal være med i et folkehelseprosjekt sammen med kommuner fra syv andre land i Europa.

SØNDRE NORDSTRAND: Helsetilstanden i rundt 30 kommuner i Europa skal kartlegges ved at befolkningen selv får gi uttrykk for hvordan de opplever sin egen helse. Resultatene skal brukes til å igangsette forebyggende og helsefremmende tiltak på de områdene undersøkelsen avslører at det er nødvendig. Dette skal gjøre det mulig å lage en oppskrift for et godt folkehelsearbeid som kan brukes over hele Europa.

HEPRO

Bydelen ble invitert med i "Health and social well-being in the Baltic Sea Region" (HEPRO) også i fjor da prosjektet startet opp, men valgte å takke nei på grunn av dårlig økonomi. Nå derimot har bydelsdirektør, Turid Glærum funnet det ressursmessig forsvarlig å ta del i prosjektet og bydelsutvalget stemt for å delta. Utgiftene for bydelen blir derfor noe lavere ettersom den kun er med i to av tre år. Kostnadene er beregnet til 50 000 kroner over tre år.
Jeg mener vi er i en annen økonomisk situasjon nå enn forrige gang, men vi må sette av litt tid til administrasjonen av dette. Jeg støtter at vi blir med, sa BU-leder Teddy Kjendlie (H) på BU-møtet i forrige uke.

Spørreundersøkelse

I utgangspunktet ble bydelen invitert fordi Søndre Nordstrand er med i Nettverk for helse- og miljøkommuner. Et nettverk som er knyttet opp mot verdens helseorganisasjon. Det er ennå såpass tidlig i prosessen at bydelen ikke har fått satt seg inn i alle prosjektets sider. Formålet med prosjektet er å forbedre beslutningsgrunnlagetfor politikere. For å gjøre dette trengs et datagrunnlag med korrekt informasjon om befolkningens helsetilstand. Befolkningen i Søndre Nordstrand vil delta i denne delen av undersøkelsen. En grundig spørreundersøkelse vil bli sendt ut til et utvalg av befolkningen for å lage en helseprofil som best representerer bydelen. Ut i fra denne undersøkelsen vil man lettere kunne se hvor man trenger å sette inn tiltak for å bedre helseplanleggingen.

Deltagelsen i HEPRO gir Bydel Søndre Nordstrand muligheten til å være med på utformingen av internasjonale helseprioriteringer.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene