Gå til sidens hovedinnhold

Morgenkontroller i Hauketo-området

Mandag skrev vi om at politiet har morgenkontroller på Holtet. Men det er selvfølgelig ikke bare der.

HAUKETO: Bilister på vei innover Nedre Prinsdals vei eller Ljabrudiagonalen har flere ganger den siste tiden sett politiet i aksjon. Og en del har også fått anledning til å hilse på lovens lange arm.
Vi har hatt flere kontroller i Hauketo-området, og det må vi tydeligvis fortsette med for her skjer det mye som ikke er lov, sier Ole Ness, trafikkansvarlig i Manglerud politikrets.

Det er spesielt to forhold som politiet har tatt for seg her. Det ene er de som kjører i kollektivfeltet fra stasjonen og nordover mot lyskrysset. Når de nærmer seg Ljabruveien, presser de seg inn i køen. Slik oppstår det både farlige situasjoner, busser og drosjer blir hindret i å komme frem og ikke minst vekker det harme og frustrasjon hos dem som står lovlig i kø.
En morgen skrev vi ut 8 forenklete forelegg og 2 anmeldelser, forteller Ness. Og slike vil det nok bli flere av i tiden fremover for det er mange som forsøker å spare noen minutter på å kjøre ulovlig.

Mot skilt

Det andre forholdet politiet har tatt for seg er de som kommer Ljabrudiagonalen. Når de ser køen som står i Nedre Prinsdals vei, svinger de av til venstre, inn på stasjonsområdet og ut igjen i nordenden.
Det står skiltet at dette ikke er lovlig, men det er altså noen som ikke bryr seg om dette og sparer noen minutter. Og at de er oppmerksom på at de gjør noe galt, beviser de ved å snu når de oppdager at det er kontroll, sier Ole Ness som sammen med kolleger vil bli å se ute i tiden fremover både på Hauketo og andre steder de vet at det skjer mye ulovlig i trafikken.

Reklame

Hagemøblene nordmenn elsker