Gå til sidens hovedinnhold

- Staten snikinnfører rushtidsavgift

For å unngå en nasjonal diskusjon om vei- og køprising, forsøker Samferdselsdepartementet å skyve problemet med trafikkvekst over på lokale politikere, hevder NAF.

At folketallet vokser hvert år, og at det øker mest i de store byene, bekymrer trafikkplanleggerne. De neste 20 til 30 årene forventes det 400-500.000 flere innbyggere bare i Oslo-området.

– Da blir det urealistisk å forvente nullvekst i trafikken, sier Håkon Glomsaker, direktør for samfunnskontakt i NAF.

Glomsaker henviser til at Samferdselsdepartementet nå krever at kommuner som ønsker å motta belønningsmidler for å gjøre kollektivtrafikken bedre, samtidig må innføre tiltak for å unngå trafikkvekst.

I praksis ber departementet kommunene da om å innføre rushtidsavgift, såkalt køprising, hevder NAF.

– På prinsipielt grunnlag er NAF imot økte avgifter. Norge er blant de mest avgiftstunge på bil i verden. Staten skyver ansvaret for innføring av køprising ned på lokalt nivå, i stedet for å ta en overordnet gjennomgang av avgiftssystemet, sier Glomsaker.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien