Gå til sidens hovedinnhold

Forbrukerombudet med krav til etisk reklame

Mange forbrukere er opptatt av etikk, og vil helst handle miljøvennlig eller i pakt med sin samvittighet på annen måte. Annonsører som påberoper seg etiske fortrinn må nå kunne dokumentere dette.

Forbrukerombudet har utarbeidet ­retningslinjer for bruk av etiske påstander i markedsføringen. Formålet er å bidra til at etiske påstander benyttes i samsvar med kravene etter markedsføringsloven, og å gi informasjon om Forbrukerom­budets og Markedsrådets praksis på dette området.

Mange forbrukere er opptatt av etisk handel, men er samtidig skeptiske til kvaliteten av etiske påstander som benyttes i rekla­men. Med etiske påstander menes bruk av merkeordninger eller andre påstander som gir inntrykk av at produkter har spesielle etiske og/eller miljømessige egenskaper.

Det stilles blant annet følgende krav til bruk av etiske påstander i reklamen, opplyser Forbrukerombudet:

*Etiske påstander må kunne dokumenteres. Det innebærer at annonsør må kunne legge fram opplysninger som underbygger at produktet har de etiske eller miljømessige egenskapene som markedsføringen gir inntrykk av.

*Det må framgå klart og tydelig hva det etiske fortrinn består i (ikke bruk av barnearbeid, god innvirkning på miljøet mv.).

Til bruk av miljømerker og etiske merker stilles følgende krav:

*Dersom en næringsdrivende benytter et eget miljømerke eller etisk merke, kreves det at merket har en utforming som ikke er egnet til å bli forvekslet med andre offisielle merker.

*Det må foreligge et kriteriesett for bruk av merket i markedsføringen som kan etterprøves og kontrolleres.

*Dette bør være tilgjengelig på nettsted, i informasjonsbrosjyrer eller lignende.

Reklame

Nå er bestselgeren endelig på tilbud