Du drømmer kanskje om å byggge ditt eget hus?

SELGE HYTTA? Finn megler

Dessverre kan drømmeboligen bli til et skrekkscenario: Entreprenøren går konkurs, alle med ansvar fordufter, og du blir stående igjen med lån opp til en pipe som ikke engang er bygget.

- Forbrukervernet på boligområdet er godt. Men det å bygge en bolig er svært dyrt, og det kan få store konsekvenser for deg og din økonomi dersom noe går galt. Du kan sette bort selve byggingen til andre, men du har likevel en viktig jobb.

- Sørg for å gjøre et grundig forarbeid og for god oppfølging underveis, så reduserer du sjansen for problemer, sier forbrukerservicedirektør Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.

Få aktører
- Det er enklest å forholde seg til få aktører. Derfor kan det være lurt å få en arkitekt til både å tegne huset og til å innhente byggetillatelse. Deretter bør du leie inn en entreprenør som kan ta ansvar for alt byggearbeidet og også sørge for å innhente ferdigattest når arbeidet er avsluttet, sier Flønes.

Den viktigste jobben gjør du faktisk før byggingen overhodet har startet. Gjør du et grundig forarbeid vil det kunne spare deg for mange utrivelige overraskelser senere i prosessen.

Finn god arkitekt
Det første du skal gjøre er å velge arkitekt. Du må selvsagt velge en du synes tegner fine hus. Men dette er ikke nok.

Velg en arkitekt med sentral godkjenning. Det innebærer at kommunen vet at arkitekten har den fagkompetansen som kreves.

Riktig entreprenør
Sett så boligbyggingen ut på anbud og velg en entreprenør ut i fra referanser og pris. Du bør velge en entreprenør du har tillit til, men stol ikke på magefølelsen alene. Velg en som er medlem i en av bransjeforeningene i Boligtvistnemnda.

Da har du tilgang til en enkel, rimelig og trygg klageinstans dersom noe går galt. Undersøk også at entreprenøren har sentral godkjenning hos Direktoratet for byggkvalitet og om de er registrert i Brønnøysundregisteret.

Sjekk referanser
Når dette er gjort gjenstår det to svært viktige oppgaver. Det første er å sjekke referanser. Be om å få oppgitt referanser, men forsøk også å bruke andre kilder.

Søk på internett og spør venner og kjente.

Skriv kontrakter
Det neste du må gjøre er å sørge for at dere skriver gode, utfyllende kontrakter. Mer om bruk av kontrakter og lenker til standardkontrakter finner du på www.forbrukerportalen.no.

- Vi ser at svært mange av sakene som kommer inn til oss ville vært unngått dersom forbrukeren hadde sjekket referanser og brukt skriftlig kontrakt. Er det noe du virkelig ikke skal glemme, så er det dette, sier Ingeborg Flønes.

Sett tidsfrister!
- Ha klare tidsfrister i avtalen, sier Ingeborg Flønes.

Mangler du klare frister kan du ende opp med å måtte vente inntil halvannet år ekstra uten å få rett på noen erstatning for forsinkelsen.

Dagmulkt
I Bustadoppføringslova finner du standard dagmulktsatser for forsinkelser. De er minimumssatser slik at du kan avtale mer, men ikke mindre. Dagmulktsatsen skal du ha ved enhver forsinkelse utover fristen som er satt og i inntil 100 dager.

Du kan i tillegg kreve erstatning for tap som overstiger dagmulkten, for eksempel i tilfeller der du har måttet betale ekstra husleie.

Reklamasjonsrett
Fem års reklamasjonsrett og sikkerhet ved konkurs

I følge loven har du fem års reklamasjonsrett på ny bolig. I tillegg tilbyr nå flere utbyggere ti års garanti.

- Forbrukerrådet har i flere år arbeidet for ti års reklamasjonsrett på ny bolig. Vi synes ikke det er riktig at en så dyr gjenstand skal ha like lang reklamasjonstid som en mobiltelefon, sier Flønes.

Utbygger konkurs?
Loven gir deg også en viss beskyttelse mot konkurser. Entreprenøren skal stille en garanti på 10 prosent av kjøpesummen under byggetiden. Dette skal sikre at avtalen oppfylles. Er tomt og bolig kjøpt i ett skal de stille tre prosent av kjøpesummen.

Når boligen er ferdig og du har overtatt den skal entreprenøren fortsatt sette av en garantisum på fem prosent av kjøpesummen. Denne garantien skal gjelde i fem år etter overtagelsen. Det er imidlertid ikke noe krav om en slik garanti dersom du kjøper en ny, men allerede ferdigstilt bolig direkte fra en entreprenør. Det kreves heller ingen garanti dersom man på avtaletidspunktet ser at vederlaget ikke vil overstige to ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Se opp for nykommere!
- Se opp for nyopprettede selskaper som kun er opprettet for ett spesielt byggeprosjekt. En garantisum på ti prosent holder ikke lenge dersom det først oppstår graverende feil, og selskaper som kun er opprettet for et enkelt prosjekt har gjerne ikke mye ekstra kapital, sier Flønes.

Dersom du skulle være så uheldig å havne i en slik situasjon kan du rette et krav mot byggmesteren, men vi har mange eksempler på at utbygger også har vist seg å være et prosjektselskap eller håndverkere som for lengst har flyttet fra landet.

HER ER EN KORT TIPSLISTE:

Forbrukerrådet har laget en informasjonsside om boligbygging som går igjennom prosessen steg-for-steg. Her er en forkortet tipsversjon:

  • Bruk arkitekter og entreprenører med sentral godkjenning
  • Husk å ha klare tidsfrister
  • Bruk entreprenører som er med i Boligtvistnemnda
  • Unngå «single purpose»-selskaper
  • Sjekk referanser
  • Bruk skriftlige kontrakter

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)