Dermed faller bankens forutsetning for å beskylde Paal Øiestad for å ha opptrådt grovt uaktsomt, ved å skrive ned koden og oppbevare den sammen med kortet, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

Saken kan få vidtrekkende konsekvenser for hvordan rettsapparatet behandler kortsvindelsaker.

Øiestad har hele tiden hevdet at han ikke hadde skrevet ned koden noe sted – og har bedt om å bli trodd på det. Nå har han fått brev fra banken med en uforbeholden unnskyldning:

- Unnskyld
«Du har hatt rett i din påstand, som nå er bekreftet, .....og det er ikke grunnlag for å hevde at du har opptrådt uaktsomt», ifølge Forbrukerrådet.

Banken dekker også Øiestads utgifter til advokat, hans egenandel på 8000 kroner og gir ham dessuten en erstatning.

Saken skulle vært oppe til behandling i lagmannsretten tidligere denne måneden.

- Helomvendingen svekker bankenes troverdighet i saker om misbruk av kort. Svært mange bankkunder beskyldes for grov uaktsomhet i saker der banken påstår at tyvene tastet riktig kode på første forsøk. Denne saken viser at en slik påstand kan være ubegrunnet, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet i en kommentar.

En prinsippsak
Hun mener det vil være viktig å avklare om lignende feil er gjort i andre saker og hvordan man kan unngå at feil skjer i nye saker.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

- Saken kan få følger for saksbehandlingen i Finansklagenemnda, der flertallet hittil alltid har lagt bankens forklaringer om bruk av PIN-kode til grunn. Vi vil nå ta en bred intern vurdering av hvilke konsekvenser saken må få, sier Flesland.

Paal Øiestad selv har hele tiden stilt spørsmål ved om pin-koden ble brukt, men banken har hevdet at dokumentasjonen beviser dette, også gjennom sin vitneførsel for tingretten. Det er ifølge Fobrukerrådet uklart hva som nå har fått banken til å snu.

PIN-kodepraksis
Forbrukerrådet engasjerte seg opprinnelig i Øiestad-saken, fordi den gjelder et prinsipielt viktig spørsmål om bankkunders mulighet til å bevise at man ikke har vært grov uaktsom ved kortmisbruk, det vil si kundens mulighet til å bevise at man i saker der bankkort er stjålet og misbrukt, ikke har gjort misbruket mulig ved å skrive opp koden og oppbevare denne sammen med kortet.

Forbrukerrådet skrev derfor innlegg til retten for å belyse de allmenne interessene saken gjelder, samt garanterte for de eventuelle sakskostnader Øiestad kunne bli dømt til å betale, dersom han tapte saken.

Undersøkelser gjort for Forbrukerrådet viser at bare én prosent oppbevarer PIN-koden i lommebok, etui for kort eller lignende

Sjekket kortvanene
Hele 85 prosent har overhodet ikke skrevet ned PIN-koden til bankkortet sitt, viser undersøkelsen, som er foretatt av Norstat. 1000 nordmenn ble intervjuet om kortvanene sine.

De forbrukerne som faktisk skriver ned koden oppbevarer den til vanlig på et mer utilgjengelig sted – og ikke sammen med bankkortet. I aldersgruppen 50-59 år er det 14 prosent som svarer at de oppbevarer PIN-koden på et mer utilgjengelig sted, og blant de som er 60-70 år svarer 22 prosent dette.

Nesten ingen av de spurte har heller skrevet ned PIN-koden og oppbevarer den i veske, ransel eller lignende, og totalt sett er det kun 1 prosent som oppbevarer PIN-koden i lommebok, etui for kort eller lignende, mens 3 prosent svarer at de oppbevarer PIN-koden i mobiltelefon eller liknende.

Det er visse forskjeller mellom aldersgrupper: De som er 50 år eller eldre har i noe større grad enn de som er yngre skrevet ned PIN-koden til bankkortet. Men i all hovedsak oppbevares den nedtegnede PIN-koden på et mer utilgjengelig sted, og ikke sammen med bankkort.