Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Sist oppdatert: 9 februar 2017
Medsøker på forbrukslån

Bør du stille som medsøker på et forbrukslån?

For mange betyr dagens skiftende arbeidsmarked at det er vanskelig å få innfridd lånesøknad på egenhånd. Kanskje har man ikke nok inntekt, eller lang nok inntektshistorikk, til at långiver er villig til å godkjenne søknaden. Selv om det er lettere å få et lån uten sikkerhet enn for eksempel et boliglån stilles det fortsatt krav til fast og høy nok inntekt. I denne situasjonen er det mange som velger å be en bekjent om å stille som medsøker. Dette kan være en venn, forelder eller annen slektning. Men det er viktig å ta innover seg hva det betyr å stille som medsøker på et forbrukslån. I denne artikkelen forklarer vi alt du trenger å vite for å ta beslutningen på en god måte.

Hva betyr det å være medsøker på forbrukslån?

Når du stiller som medsøker til et forbrukslån søker du i praksis i samarbeid med låntaker. Søknaden vil vurderes på bakgrunn av deres samlede inntekt og innvilges dersom denne er høy nok i henhold til långivers krav og retningslinjer. Når det stilles med medsøker på lånesøknaden vil denne personen fungere som økonomisk sikkerhet for hovedsøkeren. Dersom du sier ja til å være medsøker er det altså din inntekt som gjør risikovurderingen forsvarlig for banken. Dette er et stort økonomisk ansvar. Det kan kanskje virke som en enkel sak å hjelpe en venn med å skaffe seg lånet han eller hun trenger. Men i praksis spiller medsøkeren en veldig mye større rolle enn bare å sørge for innfrielse av lånet. Derfor skal du tenke nøye gjennom hva du forplikter deg til når du stiller som medsøker.

Hvem har ansvaret for forbrukslånet?

En lånesøknad vil selvfølgelig styrkes av en medsøker. Da blir inntekten vurdert som høyere, og lånevilkårene blir derfor bedre; renta kan eksempelvis tilbys på et lavere nivå. Det er imidlertid viktig å være klar over at selv om en person står som hovedsøker er du som medsøker like ansvarlig for lånet. Det er like mye din oppgave som hovedsøkerens å sørge for at dette blir innfridd innen tidsfristen. Det er din inntekt som ligger til grunn for vurderingen banken gjør av betalingsevnen til hovedsøker. Dersom han eller hun ikke egentlig har privatøkonomi som gjør det forsvarlig å betjene lånet bør du holde deg unna rollen som medsøker. Hvis noen ber deg om hjelp gjør du derfor lurt i å først be om en grundig oversikt av økonomien til vedkommende. Det kan nemlig bli du som blir sittende igjen med den økonomiske byrden det er å bli kvitt forbrukslånet hvis hovedsøker ikke klarer dette selv.

Økonomiske forpliktelser som medsøker på forbrukslån

Som medsøker på et forbrukslån har du de samme økonomiske forpliktelsene som hovedsøker har. Dette kan ha en rekke følger for deg. Si for eksempel av personen du har hjulpet mister jobben sin, eller blir sykemeldt over en lengre periode. Da kan det fort hende at det blir vanskelig å betjene faste månedsutgifter på et forbrukslån. I et slikt tilfelle vil det da bli du som må betale ned på lånet. Du står som medsøker, din inntekt fungerer som sikkerhet på lånet, og da må du betale for det hvis hovedsøker ikke kan. Den økonomiske forpliktelsen din er også viktig å vurdere med tanke på forholdet ditt til hovedsøker. Er dette et familiemedlem eller en venn? Du bør være helt sikker på at relasjonen deres ikke kommer til å endres i løpet av nedbetalingsperioden. Selv om dere faller ut vil du fortsatt ha like mye ansvar for å innfri lånet. Det er også verdt å nevne at dersom lånet misligholdes vil både medsøker og hovedsøker få betalingsanmerkninger registrert på seg.

Relasjoner og medsøker til forbrukslån

Dette er den største grunnen til at det på generell basis frarådes å be noen andre enn nære familiemedlemmer å stille som medsøker på forbrukslån. Det er svært vanskelig å vurdere hvordan et forhold kommer til å se ut om 5, 10, eller 15 år. Med tilbud om nedbetalingsperioder som er så lange som sistnevnte er det egentlig kun foreldre/barn-forhold som er forsvarlige i disse situasjonene. Hva hvis du ender opp med å miste vennen du har stilt som medsøker for? Vil du føle deg komfortabel med å være økonomisk ansvarlig for lånet til en person du ikke omgås lenger? Dersom du skal stille som medsøker for noen må du være helt sikker på at du kan stole på dem. Alt handler om tillit. Så lenge du føler deg sikker på at relasjonen vil forholde seg stabil kan du vurdere rollen som medsøker.

Viktige ting å tenke på når du skal stille som medsøker

Som vi har sett i denne artikkelen er det en stor økonomisk forpliktelse å stille som medsøker på et forbrukslån. Økonomien din er låst til lånet gjennom hele nedbetalingsperioden. Dersom noe uventet skjer vil du fortsatt være ansvarlig for innfrielse av lånet hvis hovedsøker ikke klarer dette på egenhånd.

Derfor er det noen spørsmål du bør stille deg selv før du sier ja til å være medsøker:

 • Kan økonomien din håndtere hele forbrukslånet?
 • Ønsker du å være forpliktet til et lån gjennom nedbetalingsperioden?
 • Er du sikker på at du vil ha et stabilt forhold til hovedsøkeren frem til lånet er innfridd?
 • Har du gått nøye gjennom økonomien til hovedsøkeren sammen med han eller henne?
 • Hva slags relasjon har du til hovedsøkeren – er dere i familie med hverandre, eller venner?
 • Er du villig til å løpe risken for en betalingsanmerkning hvis hovedsøkeren ikke betjener lånet på en forsvarlig måte?

Dersom du gjør en grundig vurdering av disse spørsmålene er du sterkere stilt til å vurdere rollen som medsøker på en realistisk måte.

Anbefalte forbrukslån
 • 10 000 - 500 000 Lånebeløp
  7,90 - 19.00% Effektiv rente
  36 - 180 Måneder Løpetid
  20 Min. alder
  Eff: 150 000 kr. o/6 år: Eff. rente 13,40%, Kostnad 64 361 kr. Totalt 214 361,- Ved å be om tilbud, godtar du Lendo sine Vilkår
 • 5 000 - 600 000 Lånebeløp
  8,99 - 21,24% Effektiv rente
  12 - 180 Måneder Løpetid
  23 Min. alder
  Eksempel: Eff.rente 17,80%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 95.872,-
Siste artikler
Nedbetalingstid på forbrukslån

Hvor mye koster nedbetalingstid på forbrukslån deg egentlig på lang sikt?

Dersom du skal ta opp forbrukslån er det spesielt én ting du skal være ekstra oppmerksom på: totalkostnaden. Her har nedbetalingstid svært mye å si.

Les saken
Anbefalte sider
 • Oversiktlig
 • Gratis tjeneste
 • Helt uforpliktende