Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Sist oppdatert: 12 september 2018
Nedbetalingstiden på forbrukslån er viktig

Reell effekt av nedbetalingstiden på forbrukslån

Dersom du vurderer å ta opp et forbrukslån er det mange ting det er viktig å huske på. Tilbydere av lån uten sikkerhet er flinke til å komme med forlokkende tilbud – særlig rettet mot de som av en eller annen grunn trenger penger raskt. Å ta forhastede beslutninger når det kommer til forbrukslån kan imidlertid koste deg dyre dommer.

Det absolutt største fokuset på forbrukslånmarkedet i dag er effektiv rente man får tilbud om på lånet. Det er ingen hemmelighet at i sammenligning med lån med sikkerhet, som lån til bolig eller bil, ligger disse rentene skyhøyt. Jo mindre lånebeløpet er, jo høyere vil også renten bli liggende, og det er helt vanlig med en effektiv rente på mellom 10% og 30%, selv på de litt større lånene.

Når det er sagt så er det faktisk ikke rentesatsen du får tilbud om fra långiver som vil ha størst innvirkning på den totale kostnaden av lånet ditt. Her er det faktoren nedbetalingstid som vil telle mest. Nedbetalingstiden på forbrukslån kan få virkelig enorme følger for hvor mye det kommer til å koste deg.

Hvorfor er nedbetalingstiden på forbrukslån så viktig?

For å svare på dette spørsmålet er det først og fremst nødvendig å forstå hva begrepet annuitetslån betyr. Det er denne strukturen som tilbys på forbrukslånene i dag, og som er bakgrunnen til at nedbetalingstiden på lånet har så enormt mye å si for totalkostnaden.

På et annuitetslån betaler man som låntaker like store avdrag gjennom hele låneperioden. Det betyr at andelen av terminbeløpet ditt som er renter vil være stor i begynnelsen av nedbetalingstiden, og deretter minke. Det som er viktig å presisere er at rentene til enhver tid beregnes av det resterende lånebeløpet ditt.

Når du da skal ha jevnstore innbetalinger låneperioden gjennom vil porsjonen gjeld rentene beregnes av i utgangspunktet være høy. Ettersom du innfrir mer og mer av lånet ditt vil beregningsgrunnlaget bli mindre, og renteutgiftene minker i takt.

Men dersom nedbetalingsperioden på forbrukslånet ditt da er lengre vil det være flere terminer totalt sett. Ved hver termin beregnes rentene av det resterende gjeldsbeløpet ditt. Og fordi du har flere terminer å fordele gjelden utover kvitter du deg også med den saktere. Da tar det lenger tid for gjelden å minke, og du må dermed betale mer i renter med flere terminer.

Nedbetalingstiden på forbrukslån og lånebeløp

Den fastsatte nedbetalingstiden på forbrukslån kan ligge på mellom 1 og 15 år i dag. Noen långivere gir deg i tillegg muligheten til å velge en fleksibel nedbetalingsperiode. Her er det opp til kunden hvor mye som skal betales i avdrag i måneden. Långiver krever kun at det betales renter og gebyrer på utestående gjeld. Her kan man i perioder velge å kun betale renter og gebyrer på gjelden. Da blir det også en enkel sak å øke nedbetalingsperioden ytterligere.

Forbrukslån tilbys på mellom 5000 og 600.000 kroner. Bankene vi har snakket med har ingen spesifikke retningslinjer for forholdet mellom lånebeløp og nedbetalingsperiode. Allikevel kan man si at på generell basis vil et mindre lånebeløp medføre tilbud om en kortere nedbetalingsperiode og visa versa.

I tillegg til dette har Finanstilsynets nye retningslinjer for forbrukslån medført noen endringer ved forbrukslånene som tilbys i dag:

 • Forbrukslån med fastsatt nedbetalingstid tilbys i utgangspunktet ikke på mer enn 5 år
 • Forbrukslån til refinansiering tilbys med så kort nedbetalingsperiode som mulig, men vil gjennomgå manuell vurdering på individuell basis dersom grunnlaget for refinansieringen er bedre lånevilkår

På de fleksible nedbetalingstidene, altså forbrukslånene som tilbys som en løpende kredittramme, er det allikevel i prinsippet mulig å låne så lite man vil og bruke så lang tid man vil på å tilbakebetale lånet. Dette vil medføre en svært stor totalkostnad i relasjon til lånebeløpet.

Hvilke faktorer påvirker rentesatsen din?

Som vi nevnte tidligere ligger effektiv rente på lån uten sikkerhet høyt, spesielt i sammenligning med lån med sikkerhet. Og selv om nedbetalingsperioden på forbrukslån har størst innvirkning på totalkostnaden av lånet vil denne allikevel henge sammen med effektiv rente.

Altså er det kombinasjonen av en høy rentesats og muligheten for en lang nedbetalingsperiode som gjør forbrukslån til så kostbare finansieringsløsninger, der sistnevnte faktor teller mest for utgiftene på lånet.

Rentesatsen din fastsettes på helt individuell basis. Banken skal vurdere privatøkonomien din, og ta hensyn til ting som inntektsnivå, eksisterende gjeld og andre levekostnader. I tillegg til dette er det ingen tilbydere av lån uten sikkerhet som innvilger lån til personer med en registrert betalingsanmerkning eller aktiv inkassosak.

Kombinert utgjør alle disse faktorene det som kalles for en kredittscore. Denne poengsummen sier noe om sannsynligheten for at du vil pådra deg en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 månedene. Kredittscore er derfor viktig når rentesatsen din fastsettes av banken.

 

Effektiv rente og nedbetalingstiden på forbrukslån

 

Nominell rente og effektiv rente

Med hensyn til renten på forbrukslånet ditt er det to begreper du trenger å forstå:

 • nominell rente
 • effektiv rente

Den nominelle renten er utgangspunktet for beregningen av effektiv rente. Denne fastsettes på bakgrunn av kredittopplysningene dine. Den effektive renten, som er den du må betale inkluderer i tillegg følgende:

 • etableringsgebyr
 • termingebyr
 • rentes rente

Vær oppmerksom på at disse tre tingene vil uttrykkes som en prosent av den nominelle renten og i tillegg avhenge av nedbetalingsperioden din. Dersom du velger en kort nedbetalingsperiode vil det være stor forskjell på nominell og effektiv rente, fordi gebyrene må nedbetales raskere. Velger du en lengre nedbetalingsperiode vil det bli mindre forskjell på rentesatsene, fordi gebyrene fordeles over flere terminer.

Tre rentesatser og tre nedbetalingsperioder

Nedbetalingstiden på forbrukslån, sammen med effektiv rente, er de viktigste faktorene for totalkostnaden, i den rekkefølgen. Her er en oversikt over tre forskjellige lån, hvor man ser tydelig hvor stor innvirkning en økt nedbetalingsperiode har på hva lånet ender opp med å koste deg som låntaker.

Forbrukslån 1: 110.000 kroner, 890 kroner etableringsgebyr og 45 kroner i termingebyr

Nedbetalingsperiode Rentesats (nominell rente: 14,90%) Totalkostnad
5 år 17,27% 160.631 kroner
10 år 16,97% 219.272 kroner
15 år 16,83% 286.076 kroner

 

Forbrukslån 2: 85.000 kroner, 890 kroner etableringsgebyr og 45 kroner i termingebyr

Nedbetalingsperiode Rentesats (nominell rente: 16%) Totalkostnad
5 år 18,93% 128.014 kroner
10 år 18,53% 178.050 kroner
15 år 18,36% 235.125 kroner

 

Forbrukslån 3: 250.000 kroner, 890 kroner etableringsgebyr og 45 kroner i termingebyr

Nedbetalingsperiode Rentesats (nominell rente: 12,6%) Totalkostnad
5 år 13,93% 342.134 kroner
10 år 13,80% 447.848 kroner
15 år 13,74% 567.665 kroner

 

Fra disse tre eksemplene på forbrukslån ser vi to ting:

 • effektiv rente blir noe lavere ettersom nedbetalingsperioden øker (0,45% totalt)
 • nedbetalingstiden på forbrukslån har absolutt størst innvirkning på totalkostnaden

Forskjellen på nominell og effektiv rente minker som nevnt kun fordi gebyrene som blir del av den effektive renten (etableringsgebyr, termingebyr og rentes rente) fordeles over flere terminer. Det nominelle renteutgangspunktet forblir likt, og er det som fastsettes med kredittsjekken din som vurderingsgrunnlag.

 

Renter og gebyrer 5 år Renter og gebyrer 10 år Renter og gebyrer 15 år Total prisforskjell (5-15 år)
Lån 1 50.631 kroner 109.272 kroner 176.076 kroner 125.445 kroner
Lån 2 43.014 kroner 93.050 kroner 150.125 kroner 107.111 kroner
Lån 3 92.134 kroner 197.848 kroner 317.665 kroner 225.531 kroner

 

På Lån 1 (110.000 kroner) utgjør renter og gebyrer 46% av lånebeløpet med en nedbetalingsperiode på 5 år. Dersom man øker denne til 15 år utgjør rentene og gebyrene 160% av lånebeløpet. Dette er en forskjell på 114%.

 

På Lån 2 (85.000 kroner) utgjør renter og gebyrer 50% av lånebeløpet med nedbetaling over 5 år, og 176% med en nedbetaling over 15 år. Dette er en forskjell på 126%.

 

På Lån 3 (250.000 kroner) utgjør renter og gebyrer 37% med en nedbetalingsperiode på 5 år. Ved å øke denne til 15 år blir andelen liggende på 127%. Dette er en forskjell på 90%.

 

Hvilken effekt har nedbetalingstiden på forbrukslån?

 

Så hva betyr dette for den reelle effekten av nedbetalingstiden på forbrukslån?

Dermed kan vi si at effekten av nedbetalingsperioden på lånet i prosentsats øker i motsatt takt med størrelsen på lånet – et mindre lån blir mer påvirket av en lengre nedbetalingsperiode. Når det er sagt vil utgiftene totalt sett for deg som låntaker bli størst på de store lånene med lengre nedbetalingstid.

Eksemplene tydeliggjør videre at selv om effektiv rente er grunnlaget for de enorme utgiftene på forbrukslån er det nedbetalingsperioden som konsekvent vil øke eller minke totalkostnaden på lånet. På bakgrunn av dette kan man si at det vil lønne seg for alle låntakere av forbrukslån å skaffe seg en så kort nedbetalingsperiode som mulig ved oppstart av låneperioden. I tillegg vil det alltid lønne seg å bli kvitt gjelden så raskt økonomien tillater for det når man først har inngått en låneavtale.

 

Tallene og informasjonen i denne artikkelen er basert på samtaler med følgende banker:

 • BB Bank ASA
 • Monobank
 • Instabank
 • Bank Norwegian

Vi har også snakket med låneformidleren Lendo. Det er gjennomført en søknad om forbrukslån for å fremskaffe realistiske rentesatser til eksempellånene.

Anbefalte forbrukslån
 • 5 000 - 600 000 Lånebeløp
  8,99 - 21,24% Effektiv rente
  12 - 180 Måneder Løpetid
  23 Min. alder
  Eksempel: Eff.rente 17,80%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 95.872,-
 • 5 000 - 500 000 Lånebeløp
  7,90 - 19,99% Effektiv rente
  12 - 180 Måneder Løpetid
  23 Min. alder
  Eksempel: Eff.rente 16,24%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 900,-, Totalt: 93.068,-
 • 10 000 - 500 000 Lånebeløp
  7,90 - 19.00% Effektiv rente
  36 - 180 Måneder Løpetid
  20 Min. alder
  Eff: 150 000 kr. o/6 år: Eff. rente 13,40%, Kostnad 64 361 kr. Totalt 214 361,- Ved å be om tilbud, godtar du Lendo sine Vilkår
Siste artikler
Den reelle kostnaden av å utsette betalinger på forbrukslånet

Den reelle kostnaden av å utsette betalinger på forbrukslånet ditt

Er du i tvil om du bør benytte deg av bankens tilbud om en betalingsutsettelse på forbrukslånet? Ta en titt her.

Les saken
Anbefalte sider
 • Oversiktlig
 • Gratis tjeneste
 • Helt uforpliktende