Rating

Send omtale
Synne Victoria Lindén
Sist oppdatert: 21 Januar 2020
Slik får man godkjent forbrukslån

Så enkelt er det å få godkjent forbrukslån

Finanstilsynet har i flere år slått alarm om at den norske gjeldssituasjonen begynner å nærme seg uholdbare nivåer. Selv om gjeld i boliglån fortsatt er den desidert største bidragsyteren til situasjonen, vokser usikrede lån (forbrukslån) i en enorm takt. I Finansielt utsyn fra juni 2019 ble husholdningenes gjeld fremhevet som den største risikofaktoren for Norges økonomi. Utviklingen har sett lik ut over flere år. Derfor skal vi i denne artikkelen ta en grundig titt på hvor enkelt det egentlig er å få godkjent forbrukslån. Her får du en dyptgående gjennomgang av vurderingsgrunnlaget til bankene, både av deg som person og med tanke på lovverket. Med denne kunnskapen i baklomma er du sterkere stilt dersom du ønsker å søke om og få godkjent forbrukslån.

Folkets favoritt
Lånebeløp
10 000 - 500 000
Effektiv rente
6,86 - 50,00%
Aldersgrense
20 år
Utbetaling
1 dag
star star star star star
star star star star star
(122 Anmeldelser)
Eksempelrente: Eff. rente 11,55%, kr 120.000, o/5 år. Kostnad kr 36,215, totalt kr 156,215

Hvordan får man godkjent forbrukslån?

Søknader om forbrukslån er i stor grad automatiserte i dag. I praksis betyr dette at du kan få lånesøknaden din godkjent uten at noen ser over opplysningene dine – i alle fall i første omgang. Man søker digitalt, og må oppgi følgende informasjon:

 • Ønsket lånebeløp
 • Fødselsnummer
 • Navn
 • Epost og telefonnummer
 • Om du søker med/uten medsøker (dersom du søker med en medsøker må du oppgi de samme opplysningene om denne personen som om deg selv)
 • Sivil status
 • Om man har barn eller ikke
 • Boforhold (eier, leier, bor hjemme)
 • Statsborgerskap (du må som oftest ha vært bosatt fast i Norge de siste 3 årene)
 • Arbeidsforhold (fast ansatt, deltidsansatt)
 • Brutto årslønn
 • Bidrag/leieinntekter per måned
 • Boliggjeld og fellesgjeld
 • Studielån
 • Gjeld til kjøretøy (bil/båt/MC)
 • Annen gjeld (for eksempel eksisterende forbrukslån)
 • Kredittkort – total kredittgrense
 • Kredittkort – benyttet kreditt
 • Om lånet er til refinansiering av eksisterende gjeld eller ikke

Med utgangspunkt i disse opplysningene er det mulig for långiver å gjennomføre en innledende vurdering på sannsynligheten for at du vil få godkjent forbrukslån. Hos mange tilbydere vil du få et umiddelbart avslag dersom du ikke har økonomisk kapasitet til å betjene lånebeløpet du ønsker. Har du derimot mulighet til å ta på deg usikret gjeld vil søknaden gå videre til en kredittsjekk.

I en kredittsjekk blir likningshistorikken din automatisk uthentet fra et kredittopplysningsbyrå. Formålet er å se på inntektsnivået ditt, både i dag og historisk, samt eksisterende gjeld, eventuelle økonomiske heftelser og andre faktorer som kan ha innvirkning på betjeningsevnen din.

Inntektsnivået ditt og godkjent forbrukslån

Dersom du ønsker å søke om et lån uten sikkerhet er det viktig å være klar over hvordan denne låntypen skiller seg fra tradisjonelle, sikrede lån. Der du på et boliglån eksempelvis tar sikkerhet i boligen din, finnes det ingen panteobjekter når man låner i forbrukslån. Konsekvensen av dette blir at inntekten din står som eneste sikkerhetsgrunnlag for kreditor og lånet – og dermed er dette også den viktigste faktoren når du skal søke.

Man kan låne mellom 5000 og 600.000 kroner uten sikkerhet i Norge i dag. I februar 2019 kom det imidlertid strengere regelverk rundt gjeldsbelastning i relasjon til inntektsnivå, som bankene er pliktige å etterleve. Dette var som et direkte forebyggende initiativ for å hindre ytterligere usunn vekst av gjeld i usikrede lån. Konsekvensen av forskriften er at det kan være vanskeligere å få godkjent forbrukslån.

Husk imidlertid på at dersom banken vurderer inntektsnivået ditt som for lavt til å betjene et forbrukslån er sannsynligheten stor for at det faktisk er det. Det er viktig å ikke ta på seg gjeld privatøkonomien ikke tåler. Derfor fungerer regelverket i bunn og grunn som beskyttelse for norske låntakere.

Få godkjent forbrukslån og kreditthistorikken din

Kreditthistorikken din og et godkjent forbrukslån

Vi har så vidt vært inne på kredittvurderingen som gjennomføres når du søker om lån. Dette er en standardisert sjekk, som samtlige kreditorer gjør, uavhengig av om du søker om lån med eller uten sikkerhet. Det finnes bare noen få kredittopplysningsbyråer i Norge, som har konsesjon til å oppbevare og videreformidle historikken din til relevante aktører. Bisnode og Experian er to av de største.

Formålet med kredittvurderingen er å komme fram til hva slags låntaker du er. Da tenker vi (og banken) primært på hvilken risiko det innebærer å godkjenne lånesøknaden din. Husk at kredittytelse, enten dette er i et lån, en delbetaling eller et kredittkort, alltid handler om risiko. Den effektive renten du får tilbud om blir det konkrete uttrykket for denne risikoen dersom du får søknaden din innvilget.

Tidligere eller eksisterende økonomiske heftelser og inntektsnivået ditt i relasjon til ønsket lånebeløp er de viktigste faktorene i kredittvurderingen. Dersom du har eller har hatt betalingsanmerkninger eller inkassokrav vil dette være negativt for tilbudet ditt. Inntekten din bør helst ha vært stabil i alle fall de seneste månedene for at banken skal vurdere den som en pålitelig kapitalkilde.

Som en tommelfingerregel kan vi si at jo større risiko, jo høyere rente, og visa versa. Dermed vil kredittvurderingen påvirke søknaden din, både med tanke på et eventuelt tilbud og på om du får godkjent forbrukslån eller ikke. Forbrukslån har rykte på seg for å rette seg mot låntakere med dårlig råd og privatøkonomi. Dersom vi tar utgangspunkt i alle opplysningene som kreves for å i det hele tatt få vurdert søknaden ser man imidlertid at det ikke er like lett å få godkjent forbrukslån som mange tror.

Lånemeglere, sammenligningssider og kreditorer

Til tross for dette har markedet for lån uten sikkerhet vokst i en utrolig hastighet de siste ti årene. Denne veksten er en viktig del av Finanstilsynets og Regjeringens tiltak for å forebygge mot uholdbar gjeldsbelastning blant norske husholdninger.

Med så stor markedsetterspørsel har det ikke overraskende kommet en rekke forbrukslånaktører på banen. Disse kan deles inn i kategoriene lånemeglere, sammenligningssider og kreditorer. De fleste har som mål å gjøre det lettere å få godkjent forbrukslån.

Her er en rask forklaring på de forskjellige begrepene:

Lånemegler: En videreformidler av forbrukslån. Disse nettstedene samarbeider med flere långivere og videreformidler søknaden din til partnerne sine. På denne måten slipper du å sende inn flere søknader når du skal søke om forbrukslån. Lånemegleren får provisjon etter avtale med de forskjellige bankene.

Sammenligningsside: Dette er rene opplysningstjenester, men med direktelenke til søknadsskjemaene til ulike tilbydere av forbrukslån. Som oftest opererer sammenligningssider med tilknytning til affiliate-nettverk, og tjener penger på denne måten.

Kreditorer: En kreditor er et annet navn på en bank eller tilbyder av forbrukslån. Dette er altså den eneste ‘direkteaktøren’ på markedet, der du søker, får søknaden behandlet og blir kunde hos samme selskap.

Med så mange forskjellige søknadspunkter for lån uten sikkerhet blir det på et vis lettere å få godkjent forbrukslån. Samtidig må du alltid innfri minimumskravene hos bankene du søker hos, uansett om du søker gjennom en lånemegler, bruker en sammenligningsside, eller søker direkte hos långiver.

Minimumskrav når man skal få godkjent forbrukslån

Variasjon i minimumskravene til forskjellige långivere

Dersom du tar en titt på en sammenligningsside for forbrukslån vil du raskt oppdage at det er stor variasjon i hvilke krav forskjellige långivere stiller til låntakerne sine. Kravene går ut på inntekt, alder, økonomiske heftelser, samt hvor lenge du har vært bosatt i Norge. Husk på at minimumskravene er nettopp det; det laveste utgangspunktet for at banken skal vurdere søknaden din. Om du får godkjent forbrukslån vil imidlertid avhenge av den individuelle risikokonklusjonen banken kommer fram til.

At bankenes krav til søkerne varierer handler igjen om den viktigste faktoren når det kommer til kredittytelse: risiko. Forskjellige banker har forskjellige økonomiske utgangspunkt for virksomheten sin, som handler om kapital, investorer og en rekke andre ting. Alle disse tingene kombinert betyr at der én bank kan anse deg som en potensiell låntaker vil en annen ikke nødvendigvis gjøre det.

Det man kan si generelt er at dersom du skal få godkjent forbrukslån fra en bank må du:

 • Ha en fast inntekt fra en fast arbeidsplass
 • Være over 18 år
 • Ikke ha registrerte betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker
 • Ha vært bosatt i Norge i en viss periode (som oftest tre år) og ha fast bostedsadresse her

Med hensyn til alder er det imidlertid svært få tilbydere av lån uten sikkerhet som har en lavere aldersgrense enn 20 år. Det finnes visse unntak, som oftest på de aller minste lånebeløpene. Forklaringen på dette er at unge låntakere generelt har en ustabil privatøkonomi og dermed blir en for stor risiko for långiver.

De absolutte minimumskravene: Reglene for å få godkjent forbrukslån

I tillegg til bankenes eget vurderingsgrunnlag finnes det også regelverk for kredittytelser i Norge. Som nevnt tidligere i denne artikkelen har disse nylig blitt strammet inn. Forbrukslånforskriften er et forebyggende tiltak som skal gjøre det vanskeligere for låntakere å påta seg mer gjeld enn privatøkonomien kan håndtere.

Den nye forskriften går ut på de følgende begrensningene:

 • Dersom du ikke kan tåle en renteøkning på 5 % skal du ikke få godkjent forbrukslån
 • Dersom din totale gjeldsbelastning overskrider fem ganger inntektsnivået ditt skal du ikke få godkjent forbrukslån
 • Med en nedbetalingsperiode på mer enn 5 år skal du ikke få godkjent forbrukslån

Lån uten sikkerhet kommer med en høy effektiv rente, nettopp fordi banken tar en betydelig større risiko enn ved sikrede lån. Når renten ligger høyt til å begynne med er det viktig at långiver sjekker at du som låntaker kan fortsette å betjene lånet dersom styringsrenten øker.

Norske husholdninger har en rekordhøy gjeldsbelastning, både i et historisk og internasjonalt perspektiv. Tidligere har man kunnet skille mellom ulike gjeldstyper, som har ført til at visse låntakere får ekstremt mye gjeld. Nå skal offisielle gjeldsregistre motvirke denne trenden, slik at långivere vurderer all gjeld på lik linje og dermed gjør en riktigere bedømming av søknader om forbrukslån.

Tidligere har man kunnet søke om forbrukslån med inntil 15 års nedbetalingsperiode. Dette har medført en ekstremt høy totalkostnad, ettersom renten ligger høyt på usikrede lån. Fra og med 2018 kan man ikke få godkjent forbrukslån med mer enn 5 års nedbetalingstid.

Er det alltid forsvarlig å få godkjent forbrukslån?

Når man trenger penger som privatperson er det lett å skape seg et romantisert og urealistisk bilde av hvordan man skal få økonomien til å gå rundt med kostnadene et forbrukslån medfører. Det er en ansvarlig långivers oppgave å gjøre en grundig og pragmatisk vurdering når du søker om lån. Du skal ikke få godkjent forbrukslån du ikke kan betjene med god margin.

I Finansavtalelovens paragraf 47 finner man informasjon om frarådingsplikten til norske långivere. Denne handler om bankenes plikt til å fraråde potensielle låntakere mot å ta opp et lån som vil påføre privatøkonomien urimelige belastninger. Velger du som låntaker å allikevel takke ja til lånet må du skrive under på at du har mottatt informasjon om at banken ikke anbefaler deg lånet.

Et forbrukslån har en stor innvirkning på privatøkonomien. Dette er i all hovedsak fordi inntekten din står som eneste sikkerhet på denne typen lån. Derfor skal man alltid skal søke om og takke ja til lån på en forsvarlig og gjennomtenkt måte. Se over budsjettet ditt og forsikre deg om at det i realiteten vil gå fint å betjene lånet du ønsker deg.

For å få godkjent forbrukslån må du også innfri en rekke minimumskrav, avhengig av hvilken bank du søker hos. Med en økende mengde innstramminger i utlånspraksisen er det stor sannsynlighet for at lånemarkedet etter hvert vil stabilisere seg. Det vil være en positiv utvikling, i all hovedsak for norske låntakeres privatøkonomiske trygghet.

Anbefalte forbrukslån
 • 10 000 - 500 000 kr Lånebeløp
  6,86 - 50,00% Eff. rente
  20 år Aldersgrense
  1 dag Utbetaling
  Eff. rente 11,55%, kr 120.000, o/5 år. Kostnad kr 36,215, totalt kr 156,215
 • 5 000 - 500 000 kr Lånebeløp
  6.82 - 48.76% Eff. rente
  18 år Aldersgrense
  1 dag Utbetaling
  Eff. rente 12,00 % 150 000 kr o/5 år, kostnad 50 200 kr, totalt 200 200 kr.
 • 5 000 - 600 000 kr Lånebeløp
  9,59 - 37,62% Eff. rente
  23 år Aldersgrense
  1 dag Utbetaling
  Eksempel: Eff.rente 16,5%, 100.000 o/2 år, etabl. geb. 950, kostnad 16.682. Totalt: 116.682.
 • 10 000 - 500 000 kr Lånebeløp
  5,58 - 24,4% Eff. rente
  20 år Aldersgrense
  1 dag Utbetaling
  Eff. rente 13,7%, 100.000 o/ 5 år, kostnad 35.858 kr, totalt 135.858 kr
Siste artikler
Anbefalte sider
 • Oversiktlig
 • Gratis tjeneste
 • Helt uforpliktende
Nettavisen Lånehjelpen er en uavhengig finansportal og
et kommersielt samarbeid med Speqta AB
Tjenesten er helt gratis og uforpliktende!

Nettavisen får en provisjon på alle forbrukslån som blir innvilget