Rating

Send omtale
Sist oppdatert: 29 Mai 2019
arv og forbrukslån

Kan gjeld fra forbrukslån gå i arv?

Når en forelder går bort er det vanlig at barna mottar en sum arvepenger. Dersom dødsboet for eksempel står gjeldfritt vil barna arve pengene etter boligen er solgt. Men hva med de situasjonene hvor det går andre veien? Når avdøde har gjeld på bok som er større enn verdien av personens eiendeler? 5% av alle som tar opp forbrukslån i Norge er over 65 år gamle. Og ettersom markedet for forbrukslån har ekspandert har spørsmålet om gjeld fra forbrukslån også går i arv blitt relevant. Blir du ansvarlig for dine foreldres forbrukslångjeld når de går bort? I denne artikkelen får du all informasjonen du trenger om gjeld fra forbrukslån og arv.

Anbefalte låneaktør:

Lånebeløp
10 000 - 500 000
Effektiv rente
7,49 - 24,4%
Aldersgrense
25 år
Utbetaling
1 dag
star star star star star
star star star star star
(51 Anmeldelser)
 Eksempel: Eff. rente 15.90%, kr 100.000, o/5 år. Kostnad kr 40.256, totalt kr 140.256,-

Hvordan fungerer gjeld lovlig sett?

Når man skal kikke på forbrukslångjeld og arv er det viktig å gjøre seg kjent med hvordan gjeld fungerer fra et lovlig perspektiv. Først og fremst skal det sies at lån, uavhengig av på hvilket tidspunkt i livet man tar det opp, er en helt individuell økonomisk forpliktelse. Det eneste unntaket fra dette er dersom et ektepar eller to samboere skriver under på gjeld sammen. Da blir gjelden delt mellom disse to partene. Men det er fortsatt kun disse to personene som er ansvarlige for gjelden. Det finnes altså ingen automatikk i at barna til noen som sitter med gjeld må ta over denne etter personen er gått bort.

Som oftest foreligger det også et krav fra lånetilbyder om at nedbetalingstiden på et forbrukslån ikke kan overstige en viss alder. Dette er nettopp for å unngå situasjoner hvor en person som går bort har utestående gjeld. Videre er det viktig å være klar over at selv om du har økonomiske ansvar for foreldrene dine i de siste leveårene deres gjelder ikke dette ansvaret for gjeld. Signerer du eksempelvis for å være fullmektig for kontoen deres betyr ikke dette at du står som økonomisk ansvarlig etter de har gått bort.

Arv, gjeld og formue

Den eneste måten å ta over avdødes gjeld på er ved å signere for dette spesifikt. Da må du avgi en erklæring overfor tingretten om at du tar over alle de økonomiske forpliktelsene til personen som har gått bort. Det anbefales ikke å gjøre dette med mindre du er sikker på at formuen til avdøde er større enn gjeldsforpliktelsene. Altså skal du forsikre deg om at for eksempel verdien på dødsboet er større enn det resterende boliglånet. Eller enn forbrukslångjelden. Hvis ingen av arvtagerne signerer på denne erklæringen og avdøde hadde mer i utestående gjeld enn i verdier blir det långiver som må stryke gjelden.

Det finnes ingen lovlig funksjon for banken eller låneselskapet å skrive over gjelden på noen andre i disse situasjonene. Det skal allikevel sies at det ikke går an å motta arv i form av formue og ikke ta over gjeld. Du kan med andre ord ikke få i både pose og sekk. Enten må du signere for å både motta arven din, og også gjøre opp for gjelden, eller la helt være. Dette er imidlertid et enkelt regnestykke. Så lenge formuen til avdøde overstiger gjelden vil arvtagerne uansett bli sittende igjen med en sum arvepenger.

Verdi av bolig og forbrukslångjeld

Dersom foreldrene dine tok opp forbrukslån i den senere delen av livet og gikk bort før gjelden var nedbetalt kommer dødsboets verdi inn i bildet. Det er nemlig her pengene vil trekkes fra før eventuelle arvepenger blir utbetalt. Hvis dere er i tvil om dere skal signere for overtakelse av formue og gjeld bør dere la den lokale tingretten gjøre opp dødsboet i forkant. Da vil det gjøres en vurdering av alle verdiene som finnes i boligen og det beregnes om regnestykket går i pluss eller minus. Går det i pluss kan dere ta over det økonomiske ansvaret; går det i minus er det lurest å la være.

I alle fall vil eventuell gjeld avdøde hadde igjen bli trukket fra dødsboets verdi. Hvis du vurderer å ta opp et forbrukslån senere i livet ditt gjør du definitivt lurt i å gjøre en grundig evaluering av den økonomiske situasjonen din. Er det sannsynlig at det vil være igjen gjeld når du går bort? Kan verdien av boligen din dekke denne gjelden? Som oftest vil ikke långiver innvilge et lån det er urealistisk at enten du eller verdien av boligen din kan dekke.

Forbrukslån og dine egne barn

Som forelder er det godt å vite at eventuell gjeld du sitter igjen med i slutten av livet ikke automatisk vil overføres til barna dine. Som vi har sett må de signere på en erklæring for å ta over gjelden. Det er kun i disse situasjonene at de eventuelt blir sittende igjen med gjeld. Allikevel kan det være lurt å holde barna dine informert om lån du tar opp. Dette er spesielt relevant i situasjoner hvor verdien av eiendelene dine sannsynligvis ikke vil dekke gjelden din, enten i boliglån eller forbrukslån.

Så lenge dere holder en åpen dialog vil det være lettere for barna å håndtere det økonomiske etter du har gått bort. Da vet de akkurat hvor mye som kommer til å være igjen, eller ikke være igjen, etter gjeld og andre økonomiske forpliktelser er innfridd. Dersom du mistenker at barna dine ikke vet hvordan gjeld og arv fungerer gjør du lurt i å informere dem om dette. Spesielt dersom du sitter på dyr gjeld, som et forbrukslån. Si ifra om at med mindre boligens verdi overstiger det resterende gjeldsbeløpet bør barna dine la være å signere for økonomisk overtakelse i tingretten.

Anbefalte låneaktør:

Folkets favoritt
Lånebeløp
10 000 - 500 000
Effektiv rente
7,90 - 19.00%
Aldersgrense
20 år
Utbetaling
1 dag
star star star star star
star star star star star
(122 Anmeldelser)
Eksempelrente: Eff. rente 14,64%, kr 80.000, o/5 år. Kostnad kr 30.666, totalt kr 110.666

Eksempler på arv og forbrukslångjeld

Det skal presiseres at formue og gjeld går hånd i hånd når det kommer til arveoppgjør. Arvtagere kan ikke motta noe formue med mindre de også tar over eventuell gjeld. Men de blir heller ikke tvunget til å akseptere økonomisk ansvar for gjeld dersom det ikke finnes noen formue å betale den ned med. Si for eksempel at en person som hadde 150.000 kroner igjen på et forbrukslån går bort. Dødsboet er verdt 1.500.000 kroner og personen hadde 30.000 kroner på konto da hun gikk bort. Da vil regnestykket se slik ut:

 • 1.500.000 kroner (bolig)
  30.000 kroner (egenkapital)
  – 150.000 kroner (forbrukslån)
  = 1.380.000 kroner igjen

I dette eksempelet vil arvtagerne altså motta 1.380.000 kroner i arvepenger.

Si nå at samme person hadde igjen 1.100.000 kroner på boliglånet og resterende forbrukslångjeld på 450.000 kroner. Da ville regnestykket sett slik ut:

 • 1.500.000 kroner (bolig)
  30.000 kroner (egenkapital)
  – 1.100.000 kroner (boliglån)
  – 450.000 kroner (forbrukslån)
  = – 20.000 kroner

I dette eksempelet ville arvtagerne ikke skrevet under på erklæringen, og mottatt verken arv eller gjeld fra avdøde.

Anbefalte forbrukslån
 • 10 000 - 500 000 kr Lånebeløp
  7,90 - 19.00% Eff. rente
  20 år Aldersgrense
  1 dag Utbetaling
  Eff. rente 14,64%, kr 80.000, o/5 år. Kostnad kr 30.666, totalt kr 110.666
 • 5 000 - 600 000 kr Lånebeløp
  8,99 - 21,24% Eff. rente
  23 år Aldersgrense
  1 dag Utbetaling
  Eksempel: Eff.rente 17,80%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 95.872,-
 • 10 000 - 500 000 kr Lånebeløp
  7,49 - 24,4% Eff. rente
  25 år Aldersgrense
  1 dag Utbetaling
  Eff. rente 15,90%, kr 100.000, o/5 år. Kostnad kr 40.256, totalt kr 140.256
Siste artikler
Anbefalte sider
 • Oversiktlig
 • Gratis tjeneste
 • Helt uforpliktende
Nettavisen Lånehjelpen er en uavhengig finansportal og
et kommersielt samarbeid med Netpixel media AS
Tjenesten er helt gratis og uforpliktende!

Nettavisen får en provisjon på alle forbrukslån som blir innvilget