Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Sist oppdatert: 21 januar 2017
gjeldsregister

Gjeldsregister kan være en fordel for både långivere og låntakere

I oktober i fjor sendte Barne- og likestillingsdepartementet et forslag om en gjeldsregisterlov til høring. Høringsnotatet hadde frist i desember og er nå under behandling hos regjeringen. Forslaget har kommet som et resultat av at stadig flere nordmenn befinner seg i uhåndterbare gjeldssituasjoner. For å forebygge dette er det foreslått en lov som gjør det mulig å uthente informasjon om enkeltpersoners privatgjeld. Per i dag er det ikke mulig å fremskaffe denne informasjonen på grunn av taushetsplikt under finansforetaksloven. Det kan imidlertid være en positiv ting å få innført en gjeldsregisterlov i Norge. Både for långiverne og låntakerne.

Forbruksgjeld i Norge

Norge er et av verdens mest belånte land.

I flere år har veksten av gjeld blant norske husholdninger vært større enn inntektsveksten. Situasjonen i dag er at familier i Norge i gjennomsnitt har mer enn dobbelt så mye gjeld som de har disponibel inntekt.

Forbrukslån uten sikkerhet utgjør en forholdsvis liten del av denne gjelden. Lovforslaget har imidlertid kommet på bakgrunn av at denne typen gjeld har vokst enormt de siste årene. Markedet for forbrukslån i Norge har eksplodert. Og det synes på den samlede forbruksgjelden til norske forbrukere, som nå ligger på rundt 100 milliarder kroner.

Fordi forbrukslån innvilges uten sikkerhet kan dette potensielt være en stor fallgruve med innvirkning på hele den norske økonomien. Når folk låner mer enn de kan håndtere blir de ofte sittende med betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Det er for å motvirke denne trenden at Barne- og likestillingsdepartementet har foreslått å innføre et såkalt gjeldsregister.

Hvordan fungerer et gjeldsregister?

I dag er det svært enkelt å ta opp forbrukslån i Norge. Disse lånene uten sikkerhet stiller ingen andre krav enn en godkjent kredittsjekk og høy nok bruttoinntekt.

Svakheten i dette systemet er at lånetilbyderne ikke har muligheten til å se på eksisterende gjeld hos lånesøkerne bortsett fra på Selvangivelsen. Denne kan være utdatert i forhold til den reelle situasjonen til lånetakeren.

Så lenge søkeren ikke har noen aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger registrert på seg vil lånesøknaden som oftest bli godkjent. Et gjeldsregister fungerer på samme måte som et kredittopplysningssystem. Men i stedet for å hente inn informasjon om kreditten din vil selskapene også få informasjon om den eksisterende gjelden din.

I et slikt gjeldsregister vil både eventuelle forbrukslån og kredittkortgjeld være oppført. Altså vil kredittvurderingen som gjennomføres før et forbrukslån innvilges bli grundigere. Bankene får et mer helhetlig bilde av søkerne sine og kan dermed foreta en mer realistisk vurdering.

Fordeler med et gjeldsregister for långivere

Det er en rekke fordeler ved å innføre et gjeldsregister for tilbyderne av forbrukslån i Norge.

Som nevnt over vil søknadsprosessen for det første bli grundigere. Ved å innhente informasjon om inntekt, eventuelle betalingsanmerkninger og eksisterende gjeld blir vurderingen av søkeren mer korrekt. På denne måten unngår bankene å innfri lån til mennesker som ikke egentlig har den økonomiske kapasiteten til å håndtere dem. Dette fører til mer stabilitet for bankene – og for den norske økonomien.

Med en slik helhetlig økonomisk vurdering blir også sannsynligheten for fremtidige inkasso-saker lavere. Hvis en person allerede har eksisterende gjeld får forbrukslåntilbyderne vite om dette i forkant. Da kan lånebeløpet og rentetilbudet justeres i henhold til informasjonen.

Långiverne får kanskje en større jobb med søknadsprosessen. Men dette forhåndsarbeidet vil også spare bankene og selskapene for en hel del problemer i fremtiden.

Fordeler med et gjeldsregister for låntakere

For deg som låntaker vil et gjeldsregister hjelpe i den økonomiske hverdagen.

Det er svært mange forbrukere som ikke gjør en god nok vurdering av egen betalingsevne før de søker om forbrukslån. Trenger man penger raskt til noe man ønsker seg kan det være vanskelig å holde hodet kaldt. I dag er det du som forbruker som er ansvarlig for vurderingen av privatøkonomien din.

Du må selv finne ut av om du vil klare å håndtere månedskostnadene på et eventuelt forbrukslån. I slike situasjoner er det lett å tenke at et par tusen ekstra i måneden spiller liten rolle. Men dersom du allerede har gjeld uten sikkerhet er det fort gjort å bite over mer enn man klarer å tygge.

Med et gjeldsregister vil altså du være tryggere som forbruker. Da blir det tilbydernes ansvar å vurdere den økonomiske kapasiteten din. Sånn sett ville forbrukslånmarkedet ligne mer på boliglånmarkedet med et gjeldsregister. Bankene ville ha måttet innhentet mer informasjon om deg før de kunne ha innfridd søknaden din. Da ville sannsynligheten for at du havner i en situasjon du ikke klarer å håndtere også blitt mindre.

Konsekvensene av et gjeldsregister for deg

Dersom det innføres et gjeldsregister i Norge vil dette ha noen konsekvenser for deg.

For det første vil oversikt over gjelden din bli tilgjengelig for tilbydere av forbrukslån og kredittkort. Den vil også innhentes når du søker om forbrukslån. Motstandere av et gjeldsregister mener at dette bryter med personvernloven.

En annen konsekvens er at det vil bli vanskeligere for deg å få innvilget lånesøknader dersom du allerede har høy gjeld. Dette er imidlertid en fordel i det lange løp. Norge har allerede et stort problem med gjeld relativt til inntekt.

Ved å innføre et gjeldsregister ville både du som potensiell låntaker og långivere få et tryggere marked å bevege seg i.

Anbefalte forbrukslån
 • 10 000 - 500 000 Lånebeløp
  7,90 - 19.00% Effektiv rente
  36 - 180 Måneder Løpetid
  20 Min. alder
  Eff: 150 000 kr. o/6 år: Eff. rente 13,40%, Kostnad 64 361 kr. Totalt 214 361,- Ved å be om tilbud, godtar du Lendo sine Vilkår
 • 25 000 - 500 000 Lånebeløp
  8,95 - 18,45% Effektiv rente
  12 - 180 Måneder Løpetid
  20 Min. alder
  Eksempel: Eff.rente 17,54%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 900,-, Totalt: 95.413,-
 • 5 000 - 600 000 Lånebeløp
  8,99 - 21,24% Effektiv rente
  12 - 180 Måneder Løpetid
  23 Min. alder
  Eksempel: Eff.rente 17,80%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 95.872,-
Siste artikler
Den reelle kostnaden av å utsette betalinger på forbrukslånet

Den reelle kostnaden av å utsette betalinger på forbrukslånet ditt

Er du i tvil om du bør benytte deg av bankens tilbud om en betalingsutsettelse på forbrukslånet? Ta en titt her.

Les saken
Anbefalte sider
 • Oversiktlig
 • Gratis tjeneste
 • Helt uforpliktende