Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Sist oppdatert: 11 november 2016

Hva er morarente?

Når man er forsinket med en innbetaling av et låneavdrag, vil man noen ganger bli belastet for en såkalt morarente. Dette betyr det samme som forsinkelsesrente. Morarente er en lovbestemt sats man kan kreve når innbetalinger er forsinket. Ved at dette er lovregulert, er det lettere for betalingsmottaker å sette en sats som må betales. Og det blir lettere for betaler å godta at man betaler denne renten når man er sent ute med betalingen.

Kostbar rentesats

Morarentesatsen settes i forhold til markedsrenten, men er minst 7 prosentpoeng høyere enn renten på lånet. Med denne renten har låntager en ekstra motivasjon til å betale inn avdraget så raskt som mulig. Mens långiver kan få en kompensasjon for forsinkelsen på en innbetaling som man forventer kommer inn.

Unngå mislighold

De fleste lånekontrakter inneholder også en klausul som sier at hele lånet kan kreves inn om lånet blir misligholdt. Om man ikke kan betale inn lånet som avtalt, vil man da kunne oppleve å få et krav på hele lånet, og inntil man gjør opp for seg, vil morarentene løpe. Det er alltid en bedre ide og forsøke å komme til en enighet med långiver i stedet for å la et avdrag forfalle og risikere innkreving av hele lånet.

Finn billigste forbrukslån her

  • Oversiktlig
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende