Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Sist oppdatert: 11 november 2016

Hva er serielån?

Når du inngår en avtale om et serielån med en bank eller et finansieringsforetak. Vil det bety at du avtaler å betale inn et fast avdrag hver måned. Da blir renter og gebyrer lagt til i forhold til en hver tid gjeldende nivåer. Da renter og gebyrer varierer etter markedet. Vil rentebeløpet også endrer seg etter gjenstående lånesaldo, så vil du betale forskjellige totale innbetalinger hver måned. Fordelen med denne løsningen, er at lånesaldoen reduseres raskere i starten enn om du velger et annuitetslån.

Annuitetslån

Med et annuitetslån, er andelen av innbetalingene som er avdrag i starten lavere. Det vil si at det tar en stund før du ser at lånesaldoen reduseres. Mange synes det er lettere å forholde seg til faste avdrag når man skal vurdere hvilken type lån man velger, da det da er lettere å regne ut selv hvor lang tid nedbetalingen tar. Med annuitetslån, kan dette være vanskeligere, da avdragene hver måned da følger en formel slik at totalen av avdrag, renter og gebyrer skal bli et tilnærmet konstant beløp.

Hvilken lånetype du velger er avhengig av hvordan du ønsker det. Noen liker at det er et fast beløp som trekkes fra kontoen hver måned, mens andre synes det er bedre at det er et fast beløp som reduseres på gjelden hver måned.

Finn billigste forbrukslån her
  • Oversiktlig
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende