Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Sist oppdatert: 16 februar 2017
inkassoloven

Inkassoloven – Hva den betyr for inkassokrav og -saker

Får en del personer i Norge blir gjelden uhåndterbar. Privatøkonomien strekker ikke lenger til å betjene forbrukslån, boliglån, regninger eller kredittkortgjeld. Når regninger går over fristen uten at du betaler kan du oppleve å motta et inkassokrav, enten fra det respektive selskapet eller en innkrever. Dersom du blir del av en inkassosak skal denne følge inkassoloven. Loven omfatter alle rettighetene og pliktene du har, samt hvilke retningslinjer innkrever må følge. Hvis du har mottatt et krav om inkasso gjør du derfor lurt i å sette deg inn i hvordan loven fungerer. Når du vet hva du går i møte sparer du deg selv for mye forvirring og frustrasjon. I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over hvordan inkassoloven fungerer og ting du bør vite om en inkassosak.

Hva er inkasso?

Dersom du ikke klarer å betale for de økonomiske forpliktelsene dine kan du motta et krav om inkasso. Dette er en fordring om at du må betale tilbake pengene du skylder. Det er viktig å være klar over et par ting angående dette. For det første er det forskjell på et inkassokrav og en inkassosak. Et inkassokrav mottar du per post enten fra selskapet du skylder penger til, eller fra en innkrever. Dette brevet skal altså være skriftlig. Inkassokravet skal også gi deg ytterligere minimum 14 dager til å betale for deg og du skal ikke få brevet før fristen på den aktuelle regningen er utgått. Dersom du innfrir kravet innen fristen blir saken lukket og inkassoen føres ikke videre. Klarer du imidlertid ikke å betale blir inkassokravet gjort om til en inkassosak. Da går altså inkassoen videre til saksgang for å inndrive pengene du skylder. Det er en rekke steg som skal følges i en inkassosak i henhold til inkassoloven.

Slik foregår en inkassosak

Det første steget i en inkassosak vil være en purring på inkassokravet du har mottatt. Etter dette forfaller vil det være noe forskjell i saksbehandlingen. Først og fremst må det bestemmes om kravet fra kreditoren er gyldig, altså rettskraftig.

 • Saksgang i et rettskraftig inkassokrav:
  Det er visse inkassokrav som automatisk anses som rettskraftige etter inkassoloven. Eksempler på dette er NRK-lisensen din, ubetalt skatt, gjeld til staten, barnebidrag, trafikkbøter og gjeld til Lånekassen.

  1. Dersom du ikke betaler for deg etter mottatt inkassokrav i et av disse tilfellene blir inkassosaken sendt direkte til namsmannen.
  2. Når denne instansen har ferdigbehandlet saken vil du få en betalingsanmerkning registrert på deg.
  3. Namsmannen vil videre trekke deg i lønn hvis regningen fortsatt ikke blir betalt.
 • Saksgang i et vanlig inkassokrav:
  1. Dersom inkassokravet ikke umiddelbart er rettskraftig må dette bestemmes før saken sendes til namsmannen.
  2. Etter første purring på inkassokravet har forfalt mottar du en andre purring. I dette brevet vil det også foreligge en beskjed om at saken blir sendt videre til forliksrådet.
  3. Saken blir evaluert av forliksrådet og det blir bestemt om kravet til kreditoren er gyldig.
  4. Dersom saken blir bestemt som gyldig vil du motta en ny frist for innbetaling og går du over denne vil forliksrådet informere deg om at en betalingsanmerkning registreres på deg.
  5. I tillegg vil du få en anmerkning som heter uteblivelsesdom om du ikke gjør opp for deg.
  6. Deretter vil namsmannen trekke deg i lønn for pengene du skylder.

Utgifter for deg i en inkassosak

Det er dyrt å ikke betale regningene sine i tide. Dersom det går så langt som en inkassosak må du være forberedt på en hel del kostnader. Tidvis kan disse være betydelige. Først og fremst vil det legges til en forsinkelsesrente når du ikke betaler gjelden din i tide. I 2016 ligger denne på 8,75%, som er forholdsvis høyt. Du skal imidlertid være klar over at dersom inkassosaken din gjelder et forbrukslån er det lovlig for långiver å kreve forsinkelsesrente etter forbrukslånets rente. Dette blir veldig dyrt veldig raskt. Ligger forbrukslånrenten din på 19%, for eksempel, kan denne altså brukes av banken eller selskapet i inkassokravet.

I tillegg til forsinkelsesrenten foreligger det også en inkassosats som brukes i inkassosaker. Denne beregnes i henhold til konsumindeksprisen fra år til år og ligger i dag på 670 kroner. En prosentandel av gebyret kan legges til av inkassoinnkrever på purringer og betalingsoppfordringer. Prosenten ligger på 10% av inkassosatsen når det sendes ut purring og inkassovarsel. Ved første purring på inkassokravet (betalingsoppfordring) ligger prosenten på 30%. Dersom kreditor bruker et inkassobyrå eller en advokat vil imidlertid prisen bli betraktelig høyere. Krav inntil 1250 kroner belastes med 50% av satsen, og stiger ettersom gjelden inkassosaken omhandler blir høyere. På krav over 500.000 kroner kan det eksempelvis innkreves 25 ganger inkassosatsen.

Dette skal du forvente i løpet av en inkassosak

I henhold til inkassoloven skal du behandles på en profesjonell måte av det aktuelle inkassobyrået eller kreditor i løpet av en inkassosak. I forbindelse med dette er det en del rettigheter du har. Først og fremst er det ulovlig for innkrever å gi deg feilaktig eller feilledende informasjon angående inkassosaken. Alle opplysninger du mottar skal altså være korrekte til enhver tid. Videre skal det ikke brukes noen pressmidler i saksgangen. Dette kan for eksempel være trusler om at saken blir lagt frem for venner eller familie dersom du ikke betaler. Denne typen behandling er ulovlig og du bør rapportere slikt til politiet hvis det skulle forekomme.

Videre er det heller ikke lov for innkrever å oppsøke deg eller kontakte deg på krenkende steder eller til upassende tider. Det er eksempelvis ulovlig å oppsøke deg på jobben eller ringe deg på sent på kvelden i forbindelse med inkassosaken. Krav som ikke er i henhold til inkassoloven skal heller ikke forekomme. Du har rett til en rettferdig og korrekt saksgang som forbruker og kravene som fremstilles skal være saklige. Sist, men ikke minst, så skal du ikke tilbys lån til å få innfridd inkassokravet.

Inkassokrav og betalingsanmerkninger

Dersom en inkassosak behandles av forliksrådet og videresendes til namsmannen vil du få registrert en betalingsanmerkning på deg. Denne forblir registrert inntil inkassokravet er innfridd og du har betalt tilbake pengene du skylder. En betalingsanmerkning kan ha store økonomiske konsekvenser og du bør derfor unngå en registrering i den grad du kan det. Disse anmerkningene er den viktigste faktoren i beregning av kredittscoren din. Og kredittscore benyttes i samtlige økonomiske evalueringer av deg som forbruker.

Dette kan handle om tegning av forsikring, søknad om boliglån eller til og med mobilabonnement. Det er svært få bedrifter som innfrir kreditt til forbrukere med betalingsanmerkninger registrert. Derfor bør du rydde opp i et inkassokrav så raskt som mulig, slik at du unngår denne økonomiske ulempen. Hvis du mener at du har mottatt en betalingsanmerkning på feilaktig grunnlag, eller innkrever har brutt inkassoloven bør du klage. Kontakt Forbrukerrådet eller inkassoklagenemda for videre veiledning og hjelp med dette.

Les også: Hvordan håndtere inkasso

Anbefalte forbrukslån
 • 10 000 - 500 000 Lånebeløp
  7,90 - 19.00% Effektiv rente
  36 - 180 Måneder Løpetid
  20 Min. alder
  Eff.rente 14,01%, 140.000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 191.566,- Ved å be om tilbud, godtar du Lendo sine Vilkår
 • 5 000 - 600 000 Lånebeløp
  8,99 - 21,24% Effektiv rente
  12 - 180 Måneder Løpetid
  23 Min. alder
  Eksempel: Eff.rente 17,80%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 95.872,-
 • 5 000 - 500 000 Lånebeløp
  7,90 - 19,99% Effektiv rente
  12 - 180 Måneder Løpetid
  23 Min. alder
  Eksempel: Eff.rente 16,24%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 900,-, Totalt: 93.068,-
Siste artikler

De største problemene med smålån

Små og raske lån lokker med lette penger. Men det kan fort bli en dyr felle.

Les saken
Anbefalte sider
 • Oversiktlig
 • Gratis tjeneste
 • Helt uforpliktende