Rating

  Send omtale
  Britt Pedersen
  Publisert: 05.10.17 Sist oppdatert: 18.02.21
  Kredittscore og forbrukslån

  Hvordan påvirkes forbrukslånet av din kredittscore?

  Når du søker forbrukslån må du igjennom en kredittsjekk. Alle långivere starter søknadsprosess med en kredittsjekk før du blir godkjent.  Det er mange faktorer som er avgjørende for hvilke vilkår du ender opp med på lånet ditt. Dersom du setter deg inn i dem i forkant av lånesøknaden vil det være lettere å skille gode tilbud fra dårlige.

  Når du skal søke om forbrukslån er det nemlig flere ting banken kommer til å ta i betraktning. Her går vi gjennom den kanskje viktigste av dem: kredittscore. Les videre, så vil du være bedre rustet til å skaffe deg et gunstig forbrukslån.

  Folkets favoritt
  Lånebeløp
  10 000 - 600 000
  Effektiv rente
  5,03 - 49,92%
  Aldersgrense
  20 år
  Utbetaling
  1 dag
  star star star star star
  star star star star star
  (122 Anmeldelser)
  Eksempel: Eff. rente 10.64%, kr 120.000, o/5 år. Kostnad kr 33,290, totalt kr 153.290

  Bankens minimumskrav for forbrukslån

  Først og fremst er det sånn at alle tilbyderne av forbrukslån i Norge har visse minimumskrav til søkerne sine. Disse vil variere fra bank til bank. Men de har stor innvirkning på hvilke vilkår du får tilbud om når banken kommer tilbake til deg.

  De vanligste minimumskravene er som følger:

  • aldersgrense
  • inntektsnivå
  • betalingsanmerkninger
  • bostedsadresse

  Hvor gammel du må være for å søke om forbrukslån fastsettes av den enkelte långiver. Man finner forbrukslån med aldersgrense helt ned i 18 år. På andre må du ha fylt 25 år for å kunne søke. Retningslinjene til banken vil være gjeldende her, og det er ikke mulig å endre på dette kravet.

  Inntektsnivået ditt handler om hvilken kapasitet du har for å betjene et lån. Vi kommer tilbake til dette om litt. Men noen banker har et minimumskrav til inntekten din, gjerne på rundt 200.000 kroner i bruttolønn. Hos andre stilles det kun krav om at du har fast inntekt.

  Banken kommer også til å se etter betalingsanmerkninger og aktive inkassosaker når du søker om forbrukslån. Videre må du være bosatt i Norge for å kunne søke. Noen långivere har krav om hvor lenge du må ha vært registrert i folkeregisteret for å kunne søke om forbrukslån.

  Hva er kredittscore?

  Så hva er egentlig kredittscore?

  Kort sagt er det en poengsum som sier noe om hvor sannsynlig det er at du vil opparbeide deg en betalingsanmerkning de neste 12 månedene. Det er kredittopplysningsbyråene som fastsetter kredittscore til alle personer med kreditthistorikk.

  Akkurat hvordan algoritmene for beregning av denne poengsummen fungerer er det bare kredittopplysningsbyråene selv som vet. Men det tas høyde for en rekke forskjellige faktorer som alle har en viss innvirkning på din poengsum.

  Dersom du har en lav kredittscore er sannsynligheten for at du vil pådra deg en betalingsanmerkning stor. Har du en høy kredittscore vil kredittverdigheten din vurderes som sterkere.

  Husk på at långiver alltid uthenter kredittopplysningene dine når du søker om forbrukslån. Og kredittscore vil telle tungt for søknaden din. Dersom du anses som en søker med høy risiko vil rentesatsen settes høyere. I verste fall får du ikke innvilget lånet ditt.

  Jo høyere kredittscore du har, jo bedre vilkår vil du altså få på forbrukslånet ditt. Derfor bør du også gjøre deg godt kjent med faktorene som påvirker kredittscoren din. Noen av dem er det fullt mulig for deg å gjøre noe med.

  Betalingsanmerkning, inkasso og kredittscore

  Per i dag er det ingen långivere av lån uten sikkerhet som innvilger lånesøknader til søkere med en registrert betalingsanmerkning eller aktiv inkassosak. Det er risikoen banken tar ved å innvilge søknaden som ligger til grunn for dette.

  Du vil få en betalingsanmerkning registrert på deg dersom du ikke klarer å rydde opp i en inkassosak. Når du ikke betaler regningen din til kreditor i tide, vil du få tilsendt én eller flere purringer.

  Her skal du få ytterligere 14 dager på deg til å betale inn pengene du skylder. Dersom du ikke gjør det vil du motta et inkassokrav. Og hvis kravet til kreditor anses som gyldig vil du bli påtvunget å innfri det.

  En betalingsanmerkning er som en stor, svart prikk i den økonomiske karakterboka. Denne viser at du har misligholdt et tidligere økonomisk forhold. Og det vil rimeligvis ha mye å si når en långiver skal vurdere betjeningsevnen din.

  Betalingsanmerkningen vil ikke bare medføre avslag på lånesøknaden din. Den vil også redusere kredittscore-poengsummen din betraktelig. Derfor er det viktig at du rydder opp i inkassokrav og betalingsanmerkninger før du søker om et forbrukslån i banken.

  Inntektsnivået ditt og kredittscore

  Så lenge det er penger man trenger for å nedbetale gjeld vil inntektsnivået ditt rimeligvis ha mye å si når du søker om lån. Banken vil alltid vurdere inntektsnivået ditt opp mot ønsket lånebeløp. Derfor har denne faktoren også en betraktelig innvirkning på kredittscoren din.

  Det er flere ting med hensyn til inntekten som spiller inn i beregningen av kredittscore. Først og fremst vil selve inntektsnivået, altså hvor mye penger du tjener i måneden, være sterkt bidragsytende. Dette sier noe om hvilken økonomisk kapasitet du sitter med, og dermed hva slags gjeldsbeløp som er realistisk.

  Videre har også svingninger i inntekten en del å si for kredittscore. Dette er spesielt dersom du går drastisk ned i inntekt. Uansett vil stor inntektsvariasjon tyde på at du har en ustabil jobbsituasjon. Husk at banken ønsker så stabile låntakere som mulig.

  Det er selvfølgelig vanskelig å gjøre noe med inntektsnivået sitt på null komma niks. Men hvis du er på jakt etter et forbrukslån er sannsynligheten høy for at du ønsker å få det innvilget så raskt som mulig.

  Her er det viktig å se på ønsket lånebeløp opp mot inntektsnivå – akkurat slik banken kommer til å gjøre. Dersom du forsøker å få innvilget et urealistisk lån bør du vurdere å justere ned på lånebeløpet ditt. Da vil lånet være mer i proporsjon til privatøkonomien din.

  Alderen din og kredittscore

  Alder har videre mye å si for kredittscore-summen din. Som en tommelfingerregel kan man si at en yngre person vil få en dårligere kredittscore enn en eldre person, når man kun ser på alderen deres. Det er flere grunner til dette.

  Statistisk sett er yngre låntakere mer risikable enn eldre. Unge nordmenn bytter generelt sett jobb oftere enn de som har lengre erfaring i arbeidsmarkedet. Dette medfører svingninger i inntektsnivået, og mindre stabilitet.

  Videre er det vanlig at yngre personer flytter oftere enn eldre. De er ikke etablerte enda, og har derfor ingen grunn til å holde seg på ett sted. Men å bytte bolig, selv på leiemarkedet, koster penger. Dette vil dermed også bidra til mindre stabilitet i privatøkonomien.

  Altså må du som er ung regne med en lavere kredittscore enn en som er eldre. Denne faktoren vil selvfølgelig telle sammen med alle de andre faktorene også. Generelt sett har imidlertid yngre personer en forholdsvis ustabil økonomi, som vil telle negativt hos långiver.

  Andre faktorer og hvordan de påvirker forbrukslånet

  Når man skal se på et helhetlig bilde av faktorene som påvirker kredittscore, og dermed forbrukslånet ditt, er det viktig å huske på bankens ståsted. Långiver vil alltid se etter en lånsøker som er stabil, forutsigbar, og som har en god inntekt.

  Derfor vil også følgende ting påvirke kredittscoren din:

  • om du er selvstendig næringsdrivende eller fast ansatt
  • hyppig adresseendring
  • feil adresse (bor du i et område med mye økonomisk mislighold vil dette ha en innvirkning på kredittscoren din)
  • eksisterende gjeld

  Sistnevnte er selvfølgelig også sterkt bidragsytende til bankens vurdering av din betjeningsevne. Hvis du allerede sitter med mye gjeld er privatøkonomien strukket i utgangspunktet. Da er det lite sannsynlig å få innvilget en lånesøknad.

  Sjekk deg selv hos Gjeldsregistret

  Hos Gjeldsregistret kan du få innsyn i all usikret gjeld som er registrert på deg. Her finner du en oversikt over alle forbrukslån, kredittkort, faktureringskort og lån med sikkerhet hos tredjepart. Gjeldsregisteret gjenspeiler til enhver tid de gjeldsopplysninger som finansforetakene rapporterer. Tjenesten er gratis og du logger inn til Gjeldsregistret her.

  Anbefalte forbrukslån
  • 10 000 - 600 000 kr Lånebeløp
   5,03 - 49,92% Eff. rente
   20 år Aldersgrense
   1 dag Utbetaling
   Eksempel: Eff. rente 10,64%, kr 120.000, o/5 år. Kostnad kr 33.290, totalt kr 153.290
  • 5 000 - 500 000 kr Lånebeløp
   6.82 - 48.76% Eff. rente
   20 år Aldersgrense
   1 dag Utbetaling
   Eksempel: Eff. rente 12,00 % 150 000 kr o/5 år, kostnad 50 200 kr, totalt 200 200 kr.
  • 5 000 - 600 000 kr Lånebeløp
   7,40 - 37,62% Eff. rente
   23 år Aldersgrense
   1 dag Utbetaling
   Eksempel: Eff.rente 13,12%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 0, kostnad 13.430. Total: 113.430.
  • 10 000 - 600 000 kr Lånebeløp
   5,00 - 24,4% Eff. rente
   20 år Aldersgrense
   4 dager Utbetaling
   Eksempel: Eff. rente 13,7%, 100.000 o/ 5 år, kostnad 35.858 kr, totalt 135.858 kr
  Siste artikler
  Anbefalte sider
  • Oversiktlig
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende
  Nettavisen Lånehjelpen er en uavhengig finansportal og
  et kommersielt samarbeid med Rocket Revenue AB
  Tjenesten er helt gratis og uforpliktende!

  Nettavisen får en provisjon på alle forbrukslån som blir innvilget