Rating

  Send omtale
  Synne Victoria Lindén
  Sist oppdatert: 30 September 2019
  Refinansiering i forbrukslån: Fordeler og ulemper

  Refinansiering i forbrukslån: Fordeler og ulemper

  I Finansielt utsyn fra juni 2019 rapporterte Finanstilsynet at basert på tall fra de finansforetakene som dekker cirka 90 % av det norske markedet for forbrukslån lå norske husholdningers gjeld uten sikkerhet på 117 milliarder kroner. En brøkdel av den totale husholdningsgjelden på 3504 milliarder kroner. Allikevel har tusenvis av norske låntakere lån uten sikkerhet på bok, enten i form av forbrukslån eller kredittkortgjeld.

  En ofte anbefalt strategi for deg som har mer enn én gjeldspost uten sikkerhet du betjener er å refinansiere gjelden. Her tar vi en titt på hvordan denne prosessen fungerer, og hvordan regelverket ser ut, i henhold til den nye forskriften om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Til sist går vi gjennom fordeler og ulemper med strategien, samt et annet godt alternativ du også kan velge dersom muligheten finnes.

  Hvilke regler gjelder for refinansiering i forbrukslån?

  Mai i år trådte en ny forskrift for utlånspraksis gjeldende forbrukslån og andre lån uten sikkerhet i kraft. Denne kom som et resultat av flere års forsøk fra Finanstilsynets side på å gjøre noe med veksten av lån uten sikkerhet i Norge. Regelverket gjør det betydelig vanskeligere å få innvilget et usikret lån. Dette er et tiltak som skal beskytte låntakerne, og er utarbeidet med tanke på den gjennomsnittlige gjeldsbelastningen til norske husholdninger. Historisk sett ligger denne i dag svært høyt.

  Kort forklart ser forskriften ut som dette:

  • Dersom du ikke kan tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng på din samlede gjeld, og fortsatt ha midler til normale utgifter, vil du ikke få innvilget lån.
  • Dersom den totale gjelden din blir større enn fem ganger årsinntekten din vil du ikke få innvilget lån.
  • Du kan ikke få innvilget en lengre nedbetalingsperiode enn 5 år på nye forbrukslån. Dette inkluderer også kredittkortgjeld, som skal nedbetales innen 5 år når det er strukturert som et serielån.

  Når det kommer til refinansiering finnes det derimot unntak i forskriften. Dette kan forklares med at det å refinansiere gjelden sin i de aller fleste tilfeller er et forsøk på ta tak i den. Dermed gis det visse fordeler til låntakere som ønsker å refinansiere dyr gjeld uten sikkerhet.

  Formålet med refinansiering er alltid at gjeldskostnadene dine skal senkes. Derfor finnes det også visse forbehold i unntakene som skal sørge for dette.

  Unntakene som gjelder for refinansiering i lån uten sikkerhet er som følger:

  • Dersom din eksisterende gjeld (gjelden du ønsker å refinansiere) har en lengre gjenstående nedbetalingsperiode enn 5 år kan banken innvilge dette – maksimal nedbetalingstid er derimot 15 år.
  • Dersom du har mer i gjeld enn den nye forskriften tillater kan du allikevel få godkjent et refinansieringslån. Det refinansierte lånet kan derimot ikke øke i størrelse; den totale utestående gjelden din forblir altså den samme.
  • Kostnaden av renter og gebyrer på refinansieringslånet kan ikke bli høyere enn den er på den utestående gjelden din i dag.

  Regler for refinansiering i forbrukslån

  Hvordan går man fram med en refinansiering i forbrukslån?

  Å få på plass refinansiering i forbrukslån er i prinsippet veldig enkelt. Du ser over hva den totale utestående gjelden din er i dag, søker om et lån på dette beløpet, og bruker deretter det nye lånet til å innfri gjeldspostene dine. Etter du har kvittet deg med disse tilbakebetaler du forbrukslånet i henhold til avtale med den nye långiveren din.

  I prinsippet er prosessen altså helt overkommelig. Det er imidlertid viktig å huske på at poenget med å refinansiere er at du skal spare penger på gjelden din. Jo mindre du må betale i renter, jo mer kan du betale i reelle avdrag, og dermed kvitte deg med lånene raskere. Derfor er det lurt at du setter deg inn i valgalternativene dine, slik at du får maksimalt ut av strategien.

  Vi kommer tilbake til hvor mye penger man kan spare på å refinansiere om litt. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at dette alltid vil være individuelt. Alle gjeldssituasjoner er helt unike. Når du skal se på muligheten for refinansiering i forbrukslån skal du derfor ha god oversikt over hvordan akkurat din situasjon ser ut.

  Hent ut følgende opplysninger om alle gjeldspostene dine før du begynner å se på potensielle tilbydere av refinansieringslån:

  • Utestående gjeldsbeløp
  • Effektiv rente
  • Resterende nedbetalingsperiode
  • Andre gebyrer du betaler på lånet (vanligvis et termingebyr)
  • Det månedlige innbetalingsbeløpet til banken
  • Den totale kostnaden på lånet slik det står i dag

  Med denne informasjonen for hånd kan du enkelt vurdere hvor gunstige eventuelle refinansieringslån er.

  Hvor mye penger kan man spare på å refinansiere?

  La oss ta en titt på tre forskjellige gjeldssituasjoner, og hvor besparende en refinansiering i forbrukslån ville ha vært. Vær oppmerksom på at å refinansiere som oftest er mest hensiktsmessig for låntakere som betjener mer enn én gjeldspost.

  Gjeldssituasjon 1

  Lena har kredittkortgjeld på to forskjellige kredittkort.

  Kredittkort 1

  Utestående gjeld: 15.000 kroner
  Effektiv rente: 27,5 %
  Resterende nedbetalingsperiode: 2 år
  Termingebyr: 25 kroner
  Månedlig kostnad: 796 kroner
  Totalkostnad på gjelden: 19.099 kroner

  Kredittkort 2

  Utestående gjeld: 45.000 kroner
  Effektiv rente: 22,3 %
  Resterende nedbetalingsperiode: 3 år
  Termingebyr: 30 kroner
  Månedlig kostnad: 1680 kroner
  Totalkostnad på gjelden: 60.460 kroner

  Lena bestemmer seg for å refinansiere i forbrukslån, og velger en 2-årig nedbetalingsperiode. De to gjeldspostene blir om til én, med en bedre rente.

  Refinansieringslån

  Lånebeløp: 60.000 kroner
  Effektiv rente: 18,3 %
  Resterende nedbetalingsperiode: 2 år
  Termingebyr: 20 kroner
  Etableringsgebyr: 750 kroner
  Månedlig kostnad: 2966 kroner
  Totalkostnad på gjelden: 71.174 kroner

  Månedsbeløpet til Lena blir liggende ca. 500 kroner høyere enn før. Det er fordi hun velger en kortere løpetid på lånet, som sparer henne i det lange løp. Totalt sparer Lena 8385 kroner på refinansieringen; mer enn en halvering av de opprinnelige kostnadene. Hun får en lavere rente fordi lånebeløpet er større, og hun sparer penger på å effektivisere nedbetalingen sin.

  Gjeldssituasjon 2

  Gustav har fire smålån som han betjener.

  Smålån 1

  Utestående gjeld: 10.000 kroner
  Effektiv rente: 29,3 %
  Resterende nedbetalingsperiode: 2 år
  Termingebyr: 0 kroner
  Månedlig kostnad: 539 kroner
  Totalkostnad på gjelden: 12.929 kroner

  Smålån 2

  Utestående gjeld: 14.500 kroner
  Effektiv rente: 26 %
  Resterende nedbetalingsperiode: 3 år
  Termingebyr: 25 kroner
  Månedlig kostnad: 564 kroner
  Totalkostnad på gjelden: 20.299 kroner

  Smålån 3

  Utestående gjeld: 15.000 kroner
  Effektiv rente: 24,4 %
  Resterende nedbetalingsperiode: 4 år
  Termingebyr: 40 kroner
  Månedlig kostnad: 473 kroner
  Totalkostnad på gjelden: 22.693 kroner

  Smålån 4

  Utestående gjeld: 11.000 kroner
  Effektiv rente: 26,8 %
  Resterende nedbetalingsperiode: 1 år
  Termingebyr: 0 kroner
  Månedlig kostnad: 1040 kroner
  Totalkostnad på gjelden: 12.481 kroner

  Gustav betaler totalt 2616 kroner i måneden på smålånene. Den totale resterende kostnaden ligger på 17.902 kroner. Gustav refinansierer gjeldspostene i ett forbrukslån, og velger å nedbetale gjelden over tre år.

  Refinansieringslån

  Lånebeløp: 50.500 kroner
  Effektiv rente: 16,4 %
  Resterende nedbetalingsperiode: 3 år
  Termingebyr: 25 kroner
  Etableringsgebyr: 900 kroner
  Månedlig kostnad: 1757 kroner
  Totalkostnad på gjelden: 63.245 kroner

  Gustav reduserer månedskostnaden sin med nesten 1000 kroner, og sparer 5157 kroner på å refinansiere. Hadde han valgt en kortere nedbetalingsperiode ville denne besparelsen ha økt, men da ville også månedsbeløpet ha blitt høyere.

  Gjeldssituasjon 3

  Birger har et stort forbrukslån som han brukte til å pusse opp kjøkkenet med. I tillegg betjener han kredittkortgjeld på ett av kredittkortene sine.

  Forbrukslån

  Utestående gjeld: 350.000 kroner
  Effektiv rente: 10,7 %
  Resterende nedbetalingsperiode: 4 år
  Termingebyr: 30 kroner
  Månedlig kostnad: 8907 kroner
  Totalkostnad på gjelden: 427.534 kroner

  Kredittkort

  Utestående gjeld: 25.000 kroner
  Effektiv rente: 28 %
  Resterende nedbetalingsperiode: 2 år
  Termingebyr: 0 kroner
  Månedlig kostnad: 1334 kroner
  Totalkostnad på gjelden: 32.023 kroner

  Birger har en total månedskostnad på 10.241 kroner på disse to lånene. Gjelden koster ham 84.557 kroner. Birger refinansierer og kombinerer kredittkortgjelden med forbrukslånet.

  Refinansieringslån

  Lånebeløp: 375.000 kroner
  Effektiv rente: 9,8 %
  Resterende nedbetalingsperiode: 4 år
  Termingebyr: 40 kroner
  Etableringsgebyr: 1250 kroner
  Månedlig kostnad: 9403 kroner
  Totalkostnad på gjelden: 451.346 kroner

  Birger har ikke råd til å effektivisere nedbetalingsperioden sin, og velger derfor en løpetid på 4 år. Månedskostnaden hans reduseres med 838 kroner, og totalt sparer han 8211 kroner på å refinansiere.

  Det er altså stor variasjon i hvor mye man kan spare på å velge refinansiering. De viktigste faktorene handler om hvilken rentesats man får på refinansieringslånet og hvor mye man velger å redusere nedbetalingsperioden sin med. Generelt kan vi si at jo større refinansieringslånet blir, jo lavere forholdsmessig rente vil du få på det. Det er også gunstig å gå inn for å effektivisere nedbetalingen. Da betaler du mer i måneden, men sparer penger på lang sikt.

  Refinansiering i forbrukslån og forskjellige gjeldssituasjoner

  De tre største fordelene med å velge refinansiering i forbrukslån

  Du sparer penger
  Som eksemplene over illustrerer vil du spare penger på å refinansiere. Om ingenting annet fordi du slipper å betale dobbelt opp med renter og gebyrer. I de fleste tilfeller vil du imidlertid få en reduksjon i rentesatsen din når du søker om refinansiering. Det betyr en lavere prosent som den resterende gjelden din beregnes med ved hver termin. Hvis du i tillegg til dette velger å korte ned på løpetiden på lånet ditt blir besparelsen aller størst.

  Du gir deg selv mulighet til å ta tak i gjelden
  Å effektivisere nedbetalingen sin betyr at man setter av mer penger i måneden til gjeldsavdrag enn kreditor krever av deg. Hvis du eksempelvis skal betale 2000 kroner i måneden på et lån, og legger til 500 kroner i måneden, betaler du betydelig mer i faktiske avdrag. Dette reduserer den utestående gjelden din, og gjør at du sparer penger på lang sikt. Når man refinansierer må man skaffe seg en god oversikt over gjelden sin. Dette er en gyllen mulighet til å også sette opp et nytt nedbetalingsbudsjett. Da prioriterer du å kvitte deg med gjelden din raskere enn i dag, som er gunstig på lang sikt.

  Du får en enklere økonomisk hverdag
  Som nevnt tidligere vil refinansiering være aller mest gunstig for låntakere som betjener flere gjeldsposter. Det betyr også at du har mer enn én långiver, mer enn én låneavtale og mer enn én månedlig avdragsdato å forholde deg til. Ved å refinansiere samler du opp all gjelden din i ett lån. Dette sparer deg for penger, men det gjør også den økonomiske hverdagen veldig mye enklere. Det blir enklere å budsjettere, å se hvor mye gjelden koster deg, samt å identifisere muligheter for å redusere den raskere enn planlagt.

  De tre største ulempene med å velge refinansiering i forbrukslån

  Forbrukslån er en kostbar låneform
  Poenget med refinansiering er å spare penger. Når du sitter med dyr, usikret gjeld i utgangspunktet vil refinansiering i forbrukslån være gunstig. Samtidig er det viktig å huske på at forbrukslån er dyre lån. I og med at denne låneformen tilbys uten sikkerhet – altså uten pantsetting – tar långiver en betydelig større risiko ved å innvilge lånet. Dette reflekteres i rentesatsen, som blir liggende høyt. Dersom du har mulighet til å velge et lån med sikkerhet, eller betale inn på forbrukslånet med sparepenger, vil dette være det mest gunstige fra et langsiktig økonomisk perspektiv.

  Privatøkonomien er eneste sikkerhet for lånet
  Det er ikke bare långiver forbrukslån er risikofylte for. Du som låntaker går også inn i en betydelig mer ustabil låneavtale når du takker ja til et usikret lån. Det er av samme grunn som kreditorens risiko: Det finnes ingen panteobjekt på lånet. Når du låner med sikkerhet har du trygghet i eksempelvis husets eller bilens verdi. På et forbrukslån er det privatøkonomien din, altså månedsinntekten, som blir stående som sikkerhet. Dersom denne plutselig endres vil du sannsynligvis få problemer med å betjene lånet ditt.

  Lånet kommer ofte med fristelser
  Markedet for lån uten sikkerhet har tidligere vært kjent for svært offensiv og tidvis uetisk markedsføring. Selv om nye regler og forskrifter har begynt å snu denne trenden er det allikevel viktig å være oppmerksom på at rene tilbydere av forbrukslån tjener aller mest penger på at du fortsetter å betjene lånet ditt. Derfor tilbys usikrede lån ofte med valgalternativer som øker nedbetalingsperioden. Dette kan være ting som en avdragsfri periode, eller en forlengelse av løpetiden (såkalt fleksibelt lån). Vær oppmerksom på at denne typen endringer til låneavtalen vil gjøre lånet dyrere for deg på lang sikt.

  En annen løsning: Inkludere usikret gjeld i boliglånet

  Dersom du sitter med mange usikrede gjeldsposter på bok er et annet alternativ å inkludere denne gjelden i boliglånet ditt. Om du har betjent boliglånet en stund har du sannsynligvis litt kapasitet til å låne mer – enten fordi huset har steget i verdi eller du har senket belåningsgraden. Hvis du har mulighet til å betjene gjelden med en effektiv rente på mellom 2 % og 4 % sier det seg selv at dette er gunstig. Vær derimot oppmerksom på at nedbetalingsperioden også øker når du baker usikret gjeld inn i et sikret lån.

  Refinansiering i forbrukslån kan være en god løsning i en rekke ulike gjeldssituasjoner. Du vil spare aller mest penger på strategien når du betjener gjeld hos mer enn én kreditor. Da kan du som oftest få en bedre rente på et såkalt refinansieringslån. Hvis du i forbindelse med dette reduserer nedbetalingsperioden din kan du som oftest spare flere tusen kroner, uten å øke månedsbeløpet ditt.

  Vær oppmerksom på at forbrukslån er kostbare lån. Derfor skal du gjøre mest mulig ut av en eventuell refinansiering, og forsøke å redusere totalkostnaden så mye som mulig. Har du mulighet til å inkludere gjelden i et sikret lån, vil dette være et godt alternativ for de aller fleste.

  Anbefalte forbrukslån
  • 10 000 - 500 000 kr Lånebeløp
   5,33 - 50% Eff. rente
   20 år Aldersgrense
   1 dag Utbetaling
   Eff. rente 11,55%, kr 120.000, o/5 år. Kostnad kr 36,215, totalt kr 156,215
  • 5 000 - 500 000 kr Lånebeløp
   6.82 - 48.76% Eff. rente
   20 år Aldersgrense
   1 dag Utbetaling
   Eff. rente 12,00 % 150 000 kr o/5 år, kostnad 50 200 kr, totalt 200 200 kr.
  • 5 000 - 600 000 kr Lånebeløp
   7,40 - 37,62% Eff. rente
   23 år Aldersgrense
   1 dag Utbetaling
   Eksempel: Eff.rente 13,12%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 0, kostnad 13.430. Total: 113.430.
  • 10 000 - 500 000 kr Lånebeløp
   5,11 - 24,4% Eff. rente
   20 år Aldersgrense
   1 dag Utbetaling
   Eff. rente 13,7%, 100.000 o/ 5 år, kostnad 35.858 kr, totalt 135.858 kr
  Siste artikler
  Anbefalte sider
  • Oversiktlig
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende
  Nettavisen Lånehjelpen er en uavhengig finansportal og
  et kommersielt samarbeid med Speqta AB
  Tjenesten er helt gratis og uforpliktende!

  Nettavisen får en provisjon på alle forbrukslån som blir innvilget