Rating

  Send omtale
  Synne Victoria Lindén
  Publisert: 20.12.19 Sist oppdatert: 20.12.19
  Søke forbrukslån, bankens granskning

  Hvor grundig blir du gransket når du skal søke forbrukslån?

  Selv om markedsføringen for forbrukslån kanskje gir uttrykk for at dette er enkle lån å få godkjent er realiteten en ganske annen. Når du skal søke forbrukslån må du være forberedt på å bli gransket nøye. Etter den nye forbrukslånforskriften ble implementert i Norge stilles det strengere krav til långiverne. Her tar vi en skikkelig titt på hvordan søknadene om lån uten sikkerhet behandles. Da kan du gå inn i søknadsprosessen med så gode kort på hånden som mulig.

  Hvordan går man fram for å søke om forbrukslån?

  Digitale søknadsplattformer gjør det enkelt og smidig å søke om et lån uten sikkerhet. Du kan velge å søke på to forskjellige måter: gjennom en anbudsside eller direkte hos långiveren du har valgt deg ut. Søknadsprosessen er relativt lik for de to, men begge alternativene kommer med fordeler og ulemper.

  En anbudsside er en side der du kan søke forbrukslån hos flere tilbydere med én enkelt søknad. Du legger inn informasjon om privatøkonomien din, samt lånebeløpet du behøver, og signerer digitalt med BankID. Deretter videresender anbudssiden søknaden din til sine samarbeidspartnere som utarbeider tilbud og sender disse tilbake til din bruker på søknadsportalen. Fordelen med å søke via en anbudsside er at du får svar fra flere banker med én søknad.

  Det andre alternativet er å søke direkte hos en tilbyder av forbrukslån. Søknadsskjemaet du møter på her vil være forholdsvis likt det du finner på anbudssider. Du signerer med digital legitimasjon hos bankene også. Fordelen med å søke direkte hos långiver er at du har et direktekontaktpunkt du kan bruke i forbindelse med søknadsprosessen.

  Hva ser bankene på når du søker?

  Det er en rekke forskjellige dataelementer som går inn i utformingen av det som kalles for et scorekort. Kort forklart er dette ligningen som benyttes av kredittopplysningsbyråene for å regne ut det som kalles for din kredittscore. Når du skal søke forbrukslån vil tilbyderne du søker hos, enten dette er via en anbudsside eller direkte, gjennomføre en kredittsjekk.

  Den absolutt viktigste komponenten i denne sjekken er forholdet mellom inntekt og eksisterende gjeldsposter. Dette sier nemlig noe om hvilken kapasitet du har til å betjene lånet du ønsker å ta opp. Her vil både det gjeldende lovverket for hva bankene har lov til å tilby tre inn, samt hva de har mulighet til å tilby. Alle kreditorer har forskjellige krav til låntakerne sine.

  I tillegg til formuen din (det du eier minus det du har i gjeld) er rimeligvis inntekten din også svært bidragsytende til hvordan du kommer ut av det når du skal søke forbrukslån. Når man skal låne uten sikkerhet er det ene og alene inntekt som støtter lånet. Det betyr at du skal ha en privatøkonomi som fint kan takle lånebeløpet.

  Utover inntekt og netto formue ser en tilbyder av forbrukslån alltid etter betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker hos søkeren. I de aller fleste tilfeller betyr en av disse tingene et automatisk avslag på søknaden. Vær oppmerksom på at økonomiske heftelser du har hatt tidligere ikke skal ha noen innvirkning på din kredittscore i dag.

  Minimumskrav når man skal søke forbrukslån

  Hvorfor forskjellsbehandler bankene de som skal søke forbrukslån?

  Alle lån, enten de tilbys med eller uten sikkerhet, handler i bunn og grunn om risiko. Når du skal søke forbrukslån blir derimot denne risikoberegningen ekstra viktig. Da kommer vi tilbake til at lån uten sikkerhet innvilges uten et panteobjekt. Altså finnes det ingen sikkerhet utover din inntekt på lånet.

  La oss ta en titt på hva dette betyr i praksis for en bank som innvilger forbrukslån. Du søker om et lån på 100.000 kroner. I henhold til bankens beregninger har du høy nok inntekt til å takle lånet. Du har også en god kredittscore, og får derfor godkjent søknaden din. Men hva skjer om du blir sykemeldt over en lengre periode? Eller mister jobben?

  I et lån med sikkerhet, som et boliglån, finnes det en trygghet for banken i objektet som pengene skal brukes til. Hvis noe uventet skjer kan banken i verste fall ta verdien du skylder i objektet du kjøpte med pengene du lånte. Slik er det ikke med forbrukslån. Risikoen långiver tar når et lån innvilges kommer til uttrykk i rentesatsen – og denne er individuell.

  Det er altså av denne grunnen at man ikke får vite renten på lånet sitt før man faktisk søker. Banken må gjøre en beregning av sin risiko først, og ta hensyn til alle de ulike faktorene en långiver skal ta hensyn til. Som en tommelfingerregel kan vi si at jo større risiko en kreditor tar, jo høyere rente får lånet. Et lån uten sikkerhet er per automatikk et lån med høy risiko, og har derfor en betydelig høyere rentesats en sikrede lån.

  En oversikt over 5 store forbrukslånsbanker

  Forskjellen mellom en godkjent og en avslått søknad handler altså om lovverk, om minimumskrav, og også om bankenes egne kriterier til søkerne sine. Fordi innvilgelse av lån handler om hvilken risiko kredittyter er villig til å ta burde det heller ikke komme som noen overraskelse at det er variasjon i minimumskravene fra bank til bank. Husk derimot på at dette kun er minstekrav. Det betyr ikke at du får innvilget et hvilket som helst lån bare du innfrir dem.

  Her følger en oversikt over 5 store forbrukslånsbanker og deres absolutte regler for innvilgelse av søknad:

  Bank Norwegian

  • Du må ha en registrert liknet inntekt
  • Du kan ikke ha aktive inkassosaker
  • Du må ha fylt 23 år

  Santander

  • Du må ha fylt 23 år
  • Du må være bosatt i Norge
  • Du må ha en fast årsinntekt på 200.000+ kroner
  • Du kan ikke ha inkasso/betalingsanmerkning

  Komplett Bank

  • Du må ha fylt 20 år
  • Du må ha en folkeregistrert adresse i Norge
  • Du kan ikke ha betalingsanmerkning eller aktive inkassokrav

  Ikano Bank

  • Du må ha fylt 25 år
  • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
  • Du må ha bodd i Norge i minimum 3 år
  • Du må ha minimum 200.000 kroner i årsinntekt

  Instabank

  • Du må ha fylt 23 år
  • Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger
  • Du må ha en bruttoinntekt på minimum 250.000 kroner
  • Instabank understreker også kravene fra forbrukslånforskriften på sine hjemmesider

   

  Kredittsjekk deg selv når du skal søke forbrukslån

  Slik kredittsjekker du deg selv

  Som du ser er det altså stor variasjon selv i minimumskravene til forskjellige kreditorer i Norge. Når du skal søke forbrukslån er det viktig at du er klar over hvordan du vil vurderes i forbindelse med søknadsprosessen. Bankenes retningslinjer er et godt utgangspunkt, men det kan være lurt å kredittsjekke seg selv også. Da er du bedre stilt til å ta en eventuell diskusjon med aktuelle långivere om hvordan de har kommet fram til lånetilbudet ditt.

  Med den nye gjeldsinformasjonsloven på plass skal det være lettere for kreditorer å gjøre grundige og forsvarlige vurderinger av lånesøknader. Men gjeldsregistrene fører også til at det er enklere for deg som privatperson å få en god oversikt over gjelden din. I tillegg til dette er det alltid gratis å uthente sine egne kredittopplysninger.

  Inntil videre må man ha konsesjon for å drive kredittopplysningsbyrå, som betyr at det fortsatt bare er et knippe bedrifter som får drive med kredittopplysning i Norge. Her kan du få tilgang på kredittsjekken som bankene ser på når de skal vurdere søknaden din. Husk imidlertid på at du som oftest må betale ekstra for å få en kredittscore. Dette er en poengsum, som oftest fra 0-100, som utgjør del av grunnlaget for kredittsjekken hos banken.

  Selv om en slik poengsum gir et enkelt overblikk over hvordan du ligger an med tanke på risiko kan du selv vurdere dette ut fra resten av kredittopplysningene dine. Husk at hvor mye gjeld du har opp mot hvor mye du tjener/eier er den viktigste faktoren her.

  Viktige ting å huske på når du vil søke forbrukslån

  Uansett hvordan du ligger an økonomisk er det å låne uten sikkerhet alltid en kostbar affære. Derfor skal du sørge for at du har tenkt godt gjennom beslutningen din. Du må betale mye i renteutgifter når banken tar en høyere risiko, slik den gjør med forbrukslån.

  Vurder privatøkonomien grundig

  Et forbrukslån kan føles som en perfekt løsning når man trenger penger raskt. Det kan godt hende det er slik også. Allikevel er det viktig at du gjør en grundig og pragmatisk vurdering av privatøkonomien din før du takker ja til en lånesøknad. Du skal ha godt med slingringsmonn også etter du får et eventuelt lån innvilget.

  Ikke lån mer enn nødvendig

  I tillegg til at du skal ha kapasitet til lånet gjør du lurt i å søke forbrukslån om så lite som mulig. Renten ligger høyt på disse lånene på bakgrunn av bankens risiko. Det betyr at et større lån kan bety mange tusen kroner ekstra i renter. Sett opp et budsjett for lånebeløpet i forkant av søknadsprosessen.

  Sett opp en nedbetalingsplan for tilbakebetaling

  Det er ingenting som sier at du er nødt til å følge bankens forslag på nedbetaling av lånet. Jo raskere du kvitter deg med gjeld, jo mindre betaler du i renter. Låner du et stort beløp kan dette være snakk om mange, mange tusenlapper totalt sett. Sett opp din egen nedbetalingsplan for tilbakebetaling av forbrukslånet ditt.

  Anbefalte forbrukslån
  • 10 000 - 500 000 kr Lånebeløp
   5,03 - 49,92% Eff. rente
   20 år Aldersgrense
   1 dag Utbetaling
   Eksempel: Eff. rente 11%, kr 120.000, o/5 år. Kostnad kr 34,341, totalt kr 154,341
  • 5 000 - 500 000 kr Lånebeløp
   6.82 - 48.76% Eff. rente
   20 år Aldersgrense
   1 dag Utbetaling
   Eksempel: Eff. rente 12,00 % 150 000 kr o/5 år, kostnad 50 200 kr, totalt 200 200 kr.
  • 5 000 - 600 000 kr Lånebeløp
   7,40 - 37,62% Eff. rente
   23 år Aldersgrense
   1 dag Utbetaling
   Eksempel: Eff.rente 13,12%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 0, kostnad 13.430. Total: 113.430.
  • 10 000 - 600 000 kr Lånebeløp
   5,00 - 24,4% Eff. rente
   20 år Aldersgrense
   4 dager Utbetaling
   Eksempel: Eff. rente 13,7%, 100.000 o/ 5 år, kostnad 35.858 kr, totalt 135.858 kr
  Siste artikler
  Anbefalte sider
  • Oversiktlig
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende
  Nettavisen Lånehjelpen er en uavhengig finansportal og
  et kommersielt samarbeid med Speqta AB
  Tjenesten er helt gratis og uforpliktende!

  Nettavisen får en provisjon på alle forbrukslån som blir innvilget