Rating

Send omtale
Synne Victoria Lindén
Sist oppdatert: 10 September 2019
Medsøkere på forbrukslån

Sjekkliste for medsøkere på forbrukslån

Det er mange som kanskje tror at det er de med dårligst økonomi i samfunnet som skaffer seg forbrukslån. Hvis ikke ville man vel ha valgt å låne penger med sikkerhet? Forbrukslån har blitt svært populært på det norske lånemarkedet. Og det er bare en myte at man kan ha dårlig økonomi når man søker.

Faktisk har forbrukslån høy risiko, både for låntaker og långiver. Derfor stilles det også strenge krav til søkeren. Et av disse handler rimeligvis om inntekt, og derfor blir det stadig mer vanlig med medsøkere på forbrukslån. I denne artikkelen gir vi deg viktige tips for de som vurderer dette, både hovedsøker og eventuell medsøker.

Anbefalte låneaktør:

Folkets favoritt
Lånebeløp
10 000 - 500 000
Effektiv rente
7,90 - 19.00%
Aldersgrense
20 år
Utbetaling
1 dag
star star star star star
star star star star star
(122 Anmeldelser)
Eksempelrente: Eff. rente 11,90%, kr 150.000, o/5 år. Kostnad kr 46.600, totalt kr 196.600

Hvorfor trenger noen medsøkere på forbrukslån?

Som nevnt er lån uten sikkerhet lån med høy risiko. Dette kan enkelt forklares med at det ikke tas pant når du skal ta opp forbrukslån. I motsetning til ved tradisjonelle lån stilles det ingen andre krav til sikkerhet ved lånet enn din egen inntekt. Dermed har banken mindre å støtte seg til dersom det skulle bli problemer med betjeningen av lånet.

Sammenligner vi dette med et tradisjonelt boliglån blir det lett å se hvorfor renten på forbrukslån ligger så høyt. I boliglånet bruker banken boligen det lånes penger til som sikring for å innvilge avtalen. Hvis låntaker mot formodning ikke skulle klare å håndtere lånet har banken en hel bolig i verdi å ‘ta av’. På et forbrukslån finnes det ingen slik sikkerhet, og dette kommer til uttrykk i den høye rentesatsen.

Hovedgrunnlaget tilbydere av forbrukslån bruker for å vurdere søkerne sine er kredittsjekken som gjennomføres når du signerer søknaden. Her uthentes kredittopplysningene dine. Disse sier noe om betalingsevnen og den økonomiske historikken din. Kredittsjekken blir utgangspunktet for rentetilbudet du mottar dersom banken velger å godkjenne søknaden din om forbrukslån.

Akkurat som ved sikrede lån vil det finnes søkere som ikke innfrir bankens kriterier. For disse kan det være aktuelt å vurdere muligheten for en medsøker, eller medsøkere, på forbrukslånet. Man skal imidlertid gå forsiktig frem i denne prosessen.

Hvem skal man stille som medsøkere på forbrukslån for?

Generelt anbefales det at kun nære familierelasjoner stiller som medsøkere på forbrukslån. Det vanligste, og kanskje mest naturlige, er at en forelder påtar seg dette ansvaret. Du som har blitt bedt om å være medsøker på et forbrukslån har da mange ting å tenke gjennom.

Selv om man selvfølgelig vil hjelpe barna sine i den grad det er mulig bør du stille deg selv følgende spørsmål:

 • Har hovedsøker en stabil privatøkonomi?
 • Har hovedsøker en god økonomisk historikk – uten betalingsanmerkninger eller inkassosaker?
 • Har hovedsøker en god og gjennomtenkt nedbetalingsplan?
 • Har jeg økonomisk kapasitet til å påta meg oppgaven som medsøker til forbrukslånet?

Det er videre viktig at du tar en vurdering på om du synes låneformålet er rimelig. Dersom låntaker har behov for medsøkere på forbrukslån bør det være god grunn til dette. Lån uten sikkerhet er dyre å betjene og pengene skal derfor brukes på en forsvarlig måte.

Som en tommelfingerregel kan man si at du ikke bør stille som medsøker på forbrukslån med mindre du har en nær relasjon til hovedsøker. Dette bør være en relasjon som vedvarer, uavhengig av eventuelle uenigheter dere i mellom i fremtiden.

Ansvar hos banken for medsøkere på forbrukslån

Medsøkere på forbrukslån: Ditt ansvar hos banken

Medsøkere på forbrukslån påtar seg et stort økonomisk ansvar. Faktisk er det akkurat like stort som hovedsøkers. Når du stiller opp til denne rollen blir du nemlig ansvarlig for lånet dersom hovedsøker ikke klarer å betale for seg. Da må du kunne betjene forbrukslånet frem til hovedsøker får muligheten igjen.

Når det skal signeres låneavtale på et forbrukslån med medsøker(e) vil kredittopplysningene til begge låntakere uthentes. Videre vurderer långiver den kombinerte inntekten til hovedsøker og medsøker. Altså anser banken medsøkere på forbrukslån som en helt reell del av låneavtalen.

Sånn sett skal man ta dette ansvaret på største alvor. Dersom noe går galt med nedbetalingen av lånet kan det få store konsekvenser for din privatøkonomi. Her er de viktigste tingene å huske på:

 • Dersom hovedsøker ikke kan betale for seg vil ansvaret falle på deg
 • Dersom du ikke klarer å betjene lånet vil dere begge få en forverret kredittscore; i verste fall kan du ende opp med en betalingsanmerkning
 • Din inntekt står som like viktig sikkerhet på lånet som hovedsøkers

På mange måter bør medsøkere på forbrukslån tenke på rollen sin som den til hovedsøkeren. I alle fall i forbindelse med at man skal vurdere om dette er noe man er villig til å påta seg.

Medsøkere på forbrukslån: Ditt ansvar privat

Når du blir medsøker på et forbrukslån anbefales det at du lager en privat avtale med hovedsøker. Det er umulig å vite hva fremtiden vil bringe når det kommer til relasjoner. Og det er utrolig lett å komme på kant med hverandre når det handler om penger. For å unngå dette er det lurt at du og hovedsøker tar en grundig diskusjon i forkant av lånesøknaden.

Her bør dere bli enige om akkurat hvordan dere skal håndtere eventuelle problemer med betjeningen. Skal det anses som gjeld fra hovedsøker til deg? Eller vil dere løse det som et forskudd på arven dersom dere er forelder/barn? Det viktigste er at dere får skrevet en skikkelig avtale på hvordan dere skal gå fram ved uforutsette hendelser.

Dette vil være en trygghet for både hovedsøker og medsøkere på forbrukslån. Det er gunstig å lage sin egen avtale før man lager en med banken. Da trenger ingen å uroe seg for hva som vil skje dersom noe går galt. Videre vil en slik avtale også føre til at begge søkere tar forbrukslånet på større alvor. Det er viktig for å unngå en uhåndterbar lånesituasjon.

Bedre vilkår med medsøkere på forbrukslån

Sørg for å skaffe best mulige vilkår, også med medsøker

Selv om medsøkere på forbrukslån definitivt hjelper på vilkårene er det fortsatt viktig at dere skaffer et så gunstig lån som mulig. Lån uten sikkerhet er kostbare og en lav rentesats er viktig. Hent ut så mange lånetilbud dere kan; en anbudsside er et godt sted å begynne.

Videre er det nedbetalingsperioden på forbrukslån som har mest å si for totalkostnaden. Lånet blir altså billigst når man kvitter seg med det raskest mulig. Derfor bør dere lage en nedbetalingsplan som effektiviserer betjeningen av forbrukslånet.

Så lenge begge parter gjør en grundig vurdering av det økonomiske ansvaret et forbrukslån er kan medsøkere på forbrukslån være en fin måte å skaffe seg bedre vilkår på. Man skal imidlertid trå forsiktig og kun påta seg dette ansvaret for personer man vet man kan opprettholde en god relasjon til.

Anbefalte forbrukslån
 • 10 000 - 500 000 kr Lånebeløp
  7,90 - 19.00% Eff. rente
  20 år Aldersgrense
  1 dag Utbetaling
  Eff. rente 11,90%, kr 150.000, o/5 år. Kostnad kr 46.600, totalt kr 196.600
 • 5 000 - 600 000 kr Lånebeløp
  8,99 - 21,24% Eff. rente
  23 år Aldersgrense
  1 dag Utbetaling
  Eksempel: Eff.rente 17,80%, 65.000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 95.872,-
 • 10 000 - 500 000 kr Lånebeløp
  7,49 - 24,4% Eff. rente
  25 år Aldersgrense
  1 dag Utbetaling
  Eff. rente 15,90%, kr 100.000, o/5 år. Kostnad kr 40.256, totalt kr 140.256
Siste artikler
Anbefalte sider
 • Oversiktlig
 • Gratis tjeneste
 • Helt uforpliktende
Nettavisen Lånehjelpen er en uavhengig finansportal og
et kommersielt samarbeid med Netpixel media AS
Tjenesten er helt gratis og uforpliktende!

Nettavisen får en provisjon på alle forbrukslån som blir innvilget