NETTAVISEN MENER: Tigging løser ingen problemer for noen. Men et forbud må følges opp med økonomisk hjelp for å hjelpe tiggerne ut av fattigdom.

Et flertall på Stortinget ønsker å forby organisert tigging. Naturlig nok ønsker man også å forby medvirkning til straffbare handlinger.

Dette fremstilles av motstanderne av tiggeforbudet som om politiet nå skal straffe folk som gir tiggere et teppe. Det er åpenbart tom retorikk.

Lovforslaget tar sikte på å ramme organisert tigging og bakmenn som tilrettelegger for organisert tigging. Det handler ikke om å gi en tigger et pledd, men om å organisere bussturer mot høy betaling for å reise til Norge for å tigge.

Når det er sagt, så reiser et tiggeforbud en rekke reelle problemstillinger:

  • Er det et brudd på ytringsfriheten å nekte mennesker å stå på gata med et pappkrus og be om hjelp?
  • Er det snakk om diskriminering, siden mange tiggere er romfolk?

Derfor er lovforslaget sendt ut på høring, slik at over 100 høringsinstanser kan få gi sine innvendinger.

Her er listen:Høringsinstanser

Mange europeiske land forbyr tigging, og det er vedtatt i enkelte norske kommuner. I Norge varierer tigging sterkt fra sted til sted.

Stortinget mener Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet «at åpningen av grensene mot Øst-Europa i 2005 har medført at dagens tiggere i stor grad er tilreisende fra andre land. Poltiet har hatt store utfordringer med organisert kriminalitet som ofte følger i kjølvannet av disse omreisende tiggermiljøene».

Politiet har påvist at mange tiggere også er registrert med straffbare forhold. Det hjelper ingen å lukke øynene for den sammenhengen.

Dessuten må det være et paradoks for tigge-tilhengerne at deres liberale holdninger bare gjelder EØS-borgere - og ikke eksempelvis tilreisende tiggere fra Afrika eller Asia. Til nå har ingen på Stortinget foreslått å åpne for innvandring av tiggere fra hele verden.

Konklusjonen er brutal: Humanismen har en grense for de aller fleste. Spørsmålet er hvor grensen skal settes.

Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti mener at tigging som hovedregel er uttrykk for fattigdom og sosial nød. - Løsningen på fattigdomsproblemet er ikke å forby muligheten til å be om hjelp, men fattigdomsbekjempelse og sosiale tiltak.

Også det er utvilsomt riktig. Man blir ikke kvitt fattigdom ved å forby tigging. Men man løser ikke fattigdomsproblemet med å tillate tigging heller. Derfor må et eventuelt tiggeforbud følges opp med kraftfulle tiltak for å gjøre dagens tiggere i stand til å jobbe seg ut av fattigdom.

Justisdepartementet ønsker å straffe tigging for å sikre etterlevelse.

  • Forslaget retter seg mot organisert tigging (altså flere som samarbeider).
  • Og det forbyr medvirkning til slik organisert tigging.
  • Forbudet gjelder ikke innsamling til veldedige eller allmennyttige formål.

Her kan du lese mer:Bakgrunn og selve lovforslaget

Tiggeforbudet vil altså ikke ramme en rusmisbruker som ber om penger, men flere tiggere som samarbeider på en organisert måte - og de som bidrar til den organiserte tiggingen.

I Danmark er tigging forbudt, med en strafferamme på seks måneder. I Norge foreslås strafferammen bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

Å straffe fattige tiggere kan neppe være hensikten med forbudet. Målet må være å ha hjemmel til å hindre at gatene i norske byer blir fulle av tilreisende, organiserte tiggere.

Både definisjonen av organisert tigging og medvirkning kan bli justert i høringsrunden, likeså spørsmålet om fengsel og bøter.

I Norge er det eksempelvis - utrolig nok - forbudt å videreselge billetter til konserter eller idrettsarrangementer (såkalt svartebørs). Men det er ingen straff.

Les mer:Lov om forbud mot prispåslag ved vidersalg av billetter

Nettavisen mener at organisert tigging bidrar til å holde folk i fattigdom, og at et lovforbud må følges opp med kraftfulle tiltak for å hjelpe tiggere ut av en håpløs livssituasjon.

Hva mener du? Er et forbud mot tigging et iskaldt forslag som rammer fattige mennesker, eller veier hensynet til et trivelig og trygt gatebilde tyngre? Diskuter saken i kommentarfeltet, men unngå rasistiske ytringer og hold deg til spørsmålet.