Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår et oppkjøp

Storaksjonær foreslår at et oljeselskap skal kjøpe riggselskap.

Den største aksjonæren i PetroProd foreslår at et oljeselskap kjøper riggselskapet.

NA24 - din næringslivsavis

Det er Berge Gerdt Larsens børsnoterte riggselskap PetroJack som ønsker at PetroProd blir kjøpt av Det Norske Oljeselskap. Gerdt Larsen har også eierinteresser i oljeselskapet gjennom sin eierpost i DNO. PetroJack eier 42,2 prosent av PetroProd.

PetroJack foreslår at Det Norske Oljeselskap betaler én egen aksje for hver femte aksje i PetroProd. Dette skal skje i form av et frivillig tilbud.

Bakgrunnen er at PetroProd har en oppjekkbar rigg under bygging ved Jurong verftet i Singapore. Riggen har en kapasitet til vanndybder på 150 meter og passer ifølge PetroJack godt for feltene Frøy, Draupne samt andre felt og lisenser i Norge.

Finanskrisen og den negative utviklingen for oljeprisen får PetroJack til å spekulere i at Det Norske Oljeselskap kan komme til å utsette utbyggingen av Frøy-feltet. Dette fordi feltet har en høy terskel for når det er lønnsomt å bygge ut.

Ved å gjøre PetroProd til et datterselskap av Det Norske Oljeselskap kan sistnevnte få ned kostnaden ved utbyggingen av feltet, hevder PetroJack.

Tidligere har PetroProd meldt at de trenger 315 millioner kroner for å kunne finansiere byggingen av riggen. Kapitalbehovet er innen utgangen av året.

Kommentarer til denne saken