Foreningen tar nå til orde for en radikal forenkling av hverdagen til Norges omkring 85.000 små aksjeselskaper og bedrifter. De mener at innføring av en ny selskapsform, mikroaksjeselskap, med enklere aksje- og regnskapslovgivning kan gi årlige besparelser på 1,2 milliarder kroner som vil tilfalle selskapene.

NA24 - din næringslivsavis

I tillegg til å favne de minste aksjeselskapene, så ser også Revisorforeningen at dette også vil være en aktuell selskapsform for en stor del av landets 150.000 aktive enkeltmannsforetak og omkring 27.000 registerte NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak).

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Foreningen har på denne bakgrunn utarbeidet et utkast til en mikroaksjelov og en mikroregnskapslov .

Større skille
Revisorforeningen mener at det med dagens omfattende og til dels kompliserte regelverk er nødvendig å lage et større skille mellom store og små selskaper i næringslovgivningen.

De peker på at problemene ved å følge alle reglene er større for de små bedriftene sammenlignet med de store.

En endring vil også kunne motvirke den økte bruken av NUF’er, som ifølge Revisorforeningen er overrepresentert i konkursstatistikkene.

Klare kriterier
I Revisorforeningens utkast er det satt klare rammer for størrelsen på selskapene som skal kunne kvalifisere for mikroaksjeselskap. Selskapene har en eier og overstiger to av tre oppsatte vilkår i to påfølgende regnskapsår. Vilkårene er forslått til driftsinntekter under 5 millioner kroner, balansesum under 5 millioner kroner og under 5 årsverk.

Enklere hverdag
Blant de viktigste forenklingene Revisorforeningen vil gi mikroaksjeselskapene sammenlignet med dagens aksjeselskaper er blant annet ingen krav til stiftelsesdokument, kun standardisert skjema for innsending til Brønnøysund ved registrering, ingen krav til vedtekter eller aksjebok og styreprotokoller.

På regnskapssiden vil Revisorforeningen at selskapene skal kunne slippe unna med å kun føre årsregnskap etter skattelovens vurderingsregler, noe som vil redusere kostnadene til årsregnskapene. De vil også forenkle kravene til resultat- og balanseoppstilling og kun ha et minimumskrav til noteopplysninger. De ser heller ikke noe behov for årsberetninger for mikroaksjeselskaper.