(SIDE2): Når menn er forkjølet søker de ofte sympati og insisterer på at de er mye mer syke enn «bare en forkjølelse». Kvinner takler forkjølelsen bedre og fortsetter sine daglige gjøremål, skriver helsenettstedet WebMD.

Menn oppsøker derimot sjeldnere lege enn kvinner.

Har menn god grunn til å føle seg sykere enn kvinner?

- Det er ingenting i den medisinske litteraturen som tilsier at det er noen forskjell på forkjølelsen hos kvinner og menn, sier spesialist på infeksjoner William Schaffner ved Vanderbilt University School of Medicine til helsenettstedet.

Ulik terskel
En studie blant 1700 personer utført ved universitetet i Glasgow viste at menn oftere overdrev sine forkjølelsessymptomer, sammenlignet med kvinner. Selv om kvinnene og mennenes sykdomstegn var like, reagerte kjønnene ulikt på sykdommen.

Studien konkluderer med at menn og kvinner har ulik terskel for når de forteller at de har symptomer på sykdom.

Professor Jean Berko Gleason ved universitetet i Boston hevder overfor WebMD at det kan være en grunn til at menn oftere opplyser og snakker om sin forkjølelse.

- Menn har mindre kontakt med sine følelser. Derfor kan det være vanskeligere for dem å tolke hva som skjer når de er overveldet eller syke.

Gleason understreker at samfunnsmessige forventninger kan videreføre dette mønsteret.

- Kvinner skal ikke falle fra hverandre når de er forkjølet, sier hun. Så menn som trenger litt pleie kan dra nytte av det på anledninger når de ikke føler seg vel for å få litt omsorg og kjærlighet fra menneskene rundt dem.

Gleason advarer samtidig mot stereotyper, og påpeker at forskjellen mellom kjønnene er mindre enn vi tror.

Oppsøk hjelp
Schaffner sier at uansett kjønn så skal man ta forkjølelsessymptomer og feber seriøst.

-Hvis du mistenker at mannen din kan ha alvorlig tilfelle av influensa, i motsetning til forkjølelse, bør du ikke oppfordre ham til å være tøff – søk medisinsk hjelp.