Gå til sidens hovedinnhold

Forlik mellom Song Networks og Telenor Mobil

Song Networks og Telenor Mobil har inngått forlik

Saken gjelder en markedsstøtteavtale mellom Telenor Mobil og Telenor Bedrift. Forliket innebærer at Telenor Mobil betaler Song Networks 8 millioner kroner som fullt og endelig oppgjør for det erstatningskrav Song har fremmet for årene 1999 og 2000.- Song Networks fremmet i tingretten et erstatningskrav, fastsatt etter rettens skjønn, relatert til markedsstøtteavtalen mellom Telenor Mobil og Telenor Bedrift. Det ble presentert ulike beregningsmåter som konkluderte med beløp på noen titalls millioner kroner. Ved Oslo tingretts dom av 25. mars 2003 ble Telenor Mobil frifunnet. Song Networks har anket saken inn for lagmannsretten, heter det i meldingen.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot