Skatteamnesti er mest populært i Oslo og Akershus og hittil i år har det kommet inn 210 saker, mot 78 saker i hele 2008. Over 90 prosent av sakene i Skatt øst gjelder Oslo og Akershus, heter det i en melding mandag.

- Vi tror at den kraftige økningen av slike saker skyldes den store oppmerksomheten som i år har vært rettet mot skatteparadisene og skjulte formuer og inntekter i utlandet, kombinert med skatteamnestiet der man slipper tilleggsskatten, sier Jan-Egil Kristiansen, leder for Skattekrim øst.

Nye avtaler
Norge har inngått en rekke nye avtaler med land som tidligere har hemmeligholdt skatteopplysninger for norske myndigheter. Norske skattemyndigheter prioriterer nå sterkt kontroll av skjulte verdier i utlandet.

- Vi har allerede mange saker med tilknytning til skatteparadiser. Man løper stor risiko ved å skjule midler i utlandet. Konsekvensene av å bli tatt er store og det kan bli fryktelig dyrt, heter det.

I tillegg til skattekravet for inntil ti år tilbake i tid, kan vi ilegge 60 prosent tilleggsskatt, eventuelt anmelde saken til politiet. Grovt skattesvik kan straffes med inntil seks års fengsel.

Store beløp
For 222 av de 350 sakene utgjør unndratt formue totalt 1,6 milliarder kroner, og da er beløpene for 128 saker ennå ikke kjent.

De fleste sakene og de største beløpene gjelder Oslo og Akershus, hvor det er 323 saker og 1 445 millioner kroner, fordelt på 211 saker. Her står Oslo for 249 saker med 1 306 millioner kroner på 160 saker, mens Akershus har 74 saker med 139 millioner kroner på 51 saker. Sakene i Akershus fordeler seg slik:

* Asker og Bærum: 49 saker og 116,5 millioner kroner på 32 saker
* Romerike: 13 saker og 12,4 millioner kroner på 9 saker
* Follo: 12 saker og 10,1 millioner kroner på 10 saker

Frivillig
For å få skatteamnesti må skattyter frivillig på eget initiativ melde fra til skattekontoret om ikke oppgitte beløp i tidligere selvangivelser.

Amnestiet innebærer at de i dag slipper med en prosent tilleggsskatt istedenfor 60 prosent.

Fom. neste år slipper man etter en lovendring også denne ene prosenten tilleggsskatt. Skatten man skulle betalt, og renter, må selvsagt betales. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid. Hovedvilkåret for å komme inn under regelen, er at rettingen ikke er fremkalt ved kontrolltiltak fra skattemyndighetene.