Gå til sidens hovedinnhold

Formueskatten kan bli halvert

Skattekommisjonen foreslår trolig en halvering av formuesskatten. Toppskatten kan også bli redusert. Til gjengjeld kan eiendomsskatten bli økt og det kan bli skatt på utbytte

Ifølge Aftenposten planlegger skattekommisjonen, som snart skal legge frem sine forslag, å halvere formueskatten fra 8 til 4 milliarder kroner.Reduksjonen i formuesskatten vil skje gjennom en relativt sterk nedsettelse av satsene. Det er mindre aktuelt at bestemte områder får fullstendig fritak fra formuesskatt, ifølge avisen.Kommisjonen foreslår også å heve innslagspunkten for toppskatten og fjerne den høyeste toppskattesatsen på 19,5 prosent, for å minske avstanden mellom lønns- og kapitalskatt.De med lave inntekter vil få lettelser gjennom heving av minstefradraget.For å kompensere for den lavere formueskatten, foreslås det trolig en skjerping av eiendomsskatten.Tidligere har det også kommet lekkasjer om at det vil bli foreslått en skatt på utbytte over visse normalnivåer.

Reklame

Nyhet: Nå får du denne bilen som ladbar hybrid