Det er en rekke forskjellige typer rabatter du kan få på skadeforsikringer, som for eksempel på bil-, og boligforsikringen.

Hvor mye rabatter du kan få varierer voldsomt mellom selskapene. Noen gir så godt som ingen rabatter, andre flere titalls prosenter. Men som kjent er det ikke rabattene i seg selv som teller, men sluttsummen.

Samlerabatter

Samlerabattene kan ha stor betydning når du sammenligner prisene på skadeforsikringer som bilforsikring og boligforsikring. Hvis du sammenligner prisene på enkeltforsikringer, kan prisbildet bli et annet når du tar hensyn til samlerabattene.

Den vanligste formen er at du får en viss prosentvis rabatt når du har tre eller flere forsikringer samlet i selskapet. Samlerabattene ligger fra null til 20 prosent i selskapene. På en forsikring som koster 10.000 kroner vil da prisene endre seg med fra null til 2.000 kroner når samlerabatten blir hensyntatt.

Noen gir også andre kundefordeler til totalkunder. Det kan være at du får automatisk forsikring på alle nye gjenstander du kjøper. Noen gir gratis leiebil ved skade på bilen din. En annen vri er at totalkundene får lavere egenandeler enn andre kunder.

Dette må du passe på når du skal sammenligne selskapene.

Det er mest praktisk å ha alle forsikringene samlet ett sted. Men det er ikke så praktisk at det er noen grunn til å betale 500 kroner mer for å slippe å bruke to selskap.

Hvis du for eksempel har to biler, kan det være billigere å forsikre den ene av dem et annet sted enn i hovedselskapet ditt. Det er jo totalsummen som teller. Men sørg for å ta med et eventuelt tap av samlerabatter i ditt eksisterende selskap i det regnestykket.

Se oversikt over rabattene lenger ned.

Sikkerhetsrabatter

Spesielt på bil- og boligforsikringene kan du få rabatter ved forskjellige sikkerhetstiltak.

Hvilke rabatter, og hvor mye varierer mellom selskapene. Sørg i hvert fall for at du benytter deg av rabattene i det selskapet du har forsikringene.

Les mer om sikkerhetsrabatter på boligforsikringen.

Egenandelsrabatter

Du kan få rabatter ved å øke egenandelene. Dette kan være spesielt lønnsomt på bilforsikringen, men det kan også lønne seg for boligforsikringen.

Her må du vurdere størrelsen på rabatten opp mot økningen i egenandelen.

Som en hjelp til denne beregningen kan du bruke «Egenandelskalkulatoren».

Les mer om egenandelsøkning på bilforsikring og boligforsikring.

Rabatter via organisasjoner og foreninger

Det er et stort antall rabattavtaler spesielt gjennom yrkesorganisasjoner, men også i andre typer foreninger/organisasjoner.

For eksempel har DNB Skadeforsikring, Gjensidige, If, SpareBank 1 Forsikring, og Tryg Forsikring mange rabattavtaler.

I Smarte Pengers rabattsøk ligger alle disse avtalene.

Dette er samlerabattene i selskapene

Dette er de forskjellige rabattene du får i skadeforsikringsselskapene. Av 20 selskaper her er det 7 som ikke gir samlerabatter i det hele tatt.

Den høyeste rabatten gis av SpareBank 1 Forsikring med 20 prosent ved 5 forsikringer.

Hvis vi for eksempel ser på DNB Skadeforsikring går rabatten ned fra 15 prosent til 10 prosent ved å redusere antall forsikringer fra fem til fire. Da får du en kostnadsøkning på de fire gjenværende forsikringene, som må veies opp mot besparelsen på å flytte den ene.

Selskap Rabatter
Boligbyggelagenes Forsikring 8 % rabatt ved 3 eller flere forsikringer.
Codan Ved kjøp av 3 forsikringer gis det en totalkunderabatt på opp til 10 %. En av forsikringene må være bil, hus, hytte eller innbo. Fem forsikringer, hvorav to hovedprodukter gir 15 %.
DNB Skadeforsikring 3 forsikringer gir en samlerabatt på 5 %, fire forsikringer gir 10 %, fem forsikringer gir 15 %.
Eika Forsikring 10 % rabatt ved 3 eller flere forsikringer.
Europeiske Reiseforsikring Siden Europeiske er eid av If, følges den samme rabattskalaen som If.
Frende Gir 10 % rabatt med 3 forsikringer, og 17 % ved 5. Gir en lojalitetsbonus på 5 prosent etter 3 sammenhengende år.
Gjensidige Gir rabatter etter hvor mange hovedprodukter du har, men du må ha minimum 3 forsikringer. Hovedprodukter er hus/innboforsikring, bilforsikring, dødsfallsforsikring, uføreforsikring, barneforsikring, behandlingsforsikring. Tre hovedprodukter gir 18 % rabatt. To gir 14 % rabatt. Ett gir 10 % rabatt.
If Tre forsikringer gir 6 % rabatt. Fire gir 8 %, fem gir 10 %, seks gir 12 %. Du blir automatisk Pluss-kunde når du har minst tre forsikringer.
Jernbanepersonalets Forsikring Gir ingen samlerabatter.
KLP Gir ingen samlerabatter.
Landsbruksforsikring Gir ingen samlerabatter.
NAF Forsikring Gir samlerabatter, men oppgir ikke hvor mye.
Nemi Forsikring Gir ingen samlerabatter.
OBOS Forsikring 10 % rabatt ved 3 eller flere forsikringer.
Sparebank 1 Forsikring Det gis 10 prosent ved tre forsikringer (eller hus +bil). Det gis 15 % ved 4 forsikringer. Det gis 20 % ved 5 forsikringer og e-kunde. Bankkunder får alltid 5 % rabatt i tillegg.
Storebrand Gir 15 prosent ved minst tre forsikringer. To av disse må være en hovedforsikring (bil, innbo, hus, eller hytte).
Troll Forsikring Gir ingen samlerabatter.
Tryg Forsikring Tryg Plus gir 12 % rabatt på forsikringen ved kjøp av tre forsikringer. hvorav én av dem må være hus, innbo eller bil. Ved fem forsikringer er rabatten 17 %. To må være hus, innbo eller bil.
Vardia Forsikring Gir 15 % rabatt ved bil, hus- og/eller innboforsikring, samt èn forsikring til.
Water Circle Gir ingen samlerabatter.

Se også:

Priser og vilkår skadeforsikring
Her ser du hvor du kan finne priser på forsikringene, og de forskjellige forsikringsvilkårene.

Hvordan sammenligne selskap
Dette må du passe på når du skal sammenligne selskapene.

Forsikringsselskap
Oversikt over hvilke selskaper som tilbyr skadeforsikringer i Norge.

Kalkulator:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.