Gå til sidens hovedinnhold

Forsikringsselskap vant ikke frem med TV 2-klage

Forsikringsselskapet Protector mener TV 2 hjelper deg sine metoder brøt med god presseskikk. Pressens Faglige Utvalg er uenige.

I mai i fjor sendte TV 2 hjelper deg en sak hvor søkelyset var rettet mot det kjente forsikringsselskapet Protector Forsikring ASA. Selskapet har spesialisert seg på eierskifteforsikring.

Etter at innslaget ble sendt, ble TV 2 hjelper deg klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) av det kjente forsikringsselskapet. Protector mente TV 2 hjelper deg brøt god presseskikk i forbindelse med intervjuet med direktør Sverre Bjerkeli i Protector og i etterkant under redigeringen av hans uttalelser.

Uttalelser ble redigert vekk
Blant annet klager Protector på at deler av deres uttalelser ble redigert vekk.

Dette er imidlertid ikke PFU enige i. ”Tilleggsopplysninger som Protector ønsket å få med i intervjuet, er ikke av en slik art som omfattes av imøtegåelsesretten i den konkrete huskjøpssaken” står det i uttalelsen. Hele uttalelsen kan du lese her på PFUs sider .

Redaksjonssjef Svein-Arne Selvik er ikke overrasket over frikjennelsen i PFU.

- Vi ser på dette som en sak av prinsipiell betydning, og det slås fast at vi selvfølgelig står fritt til å vurdere hvilke opplysninger og fakta som er relevant å ta med i våre reportasjer så lenge vi holder oss innenfor de presseetiske kjørereglene, sier Selvik.

Klaget også på nettartikkelen
Protector klaget også nettartikkelen som omhandlet saken inn for PFU. Nettartikkelen ble lagt ut på TV 2 hjelper deg sine egne hjemmesider samme kveld som saken ble sendt på tv.

Denne artikkelen ble klaget inn etter klagefristen på grunn av at Protector ikke hadde vært kjent med dens eksistens. Av den grunn valgte Pressens Faglige Utvalg å se bort fra klagefristen og behandle saken.

Konklusjonen til PFU ble imidlertid den samme: TV 2 hjelper deg har ikke brutt god presseskikk i forbindelse med sin nettartikkel som omhandlet samme sak.

- Det som er interessant med uttalelsen i forhold til nettartikkelen, er at artikkelen må ses på som en direkte forlengelse av reportasjen i TV 2 hjelper deg, sier Selvik.

Han understreker at dette har vært en svært omfattende sak som har strukket seg over meget lang tid.

- TV 2 hjelper deg driver en pågående forbrukerjournalistikk som høster stor oppmerksomhet på godt og vondt. Det stilles derfor store krav til at vi utøver vår journalistiske virksomhet på en skikkelig og redelig måte, sier Selvik

Boligsaken som var utgangspunktet for klagen:
I korte trekk handlet saken om huskjøper Johan Nordstrøm som punget ut vel 1,5 millioner kroner for et hus på Nesodden. Et hus som har feil og mangler for over en halv millioner ifølge kjøpers takstmann.

Selger som solgte huset til Nordstrøm hadde eierskifteforsikring hos forsikringsselskapet Protector. Forsikringen skal dekke alvorlige skjulte feil og mangler.

Protector engasjerte sin egen takstmann, og tilbød Nordstrøm 100.000 i prisavslag. Da Johan Nordstrøm omsider fikk solgt huset, hadde verdien falt med nesten 350.000 kroner på halvannet år.

Da TV 2 hjelper deg møtte direktør Sverre Bjerkeli i Protector, fikk ikke huskjøper Johan Nordstrøm være med på intervjuet.

I intervjuet mente Protector at de ved en feiltakelse har kommunisert at tilbudet fra dem er 100.000 kroner, og det riktige tilbudet skal være 160.000 kroner. I sin sluttkommentar i intervjuet sier direktøren: - Mitt råd til kjøper er: Fort deg, og aksepter vårt tilbud på 160.000 kroner. Det er gitt under tvil. Vi kan godt møtes i retten, og da er jeg ikke så sikker på at kjøper kommer så veldig godt ut av det.” Hele saken kan leses8 her.

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere