(SIDE2): Du hører en sang i butikken, på TV eller radio og da er det gjort - sangen har klistret seg på hjernen, og du går og nynner på låta resten av uka uansett om du liker musikken eller ikke.

Høres dette kjent ut? Du er garantert ikke alene.

Påvirkes av tankemønstre

Nå mener forskere at noen mennesketyper er mer utsatt enn andre når en sang klistrer seg fast i hodet, også kalt «ufrivillig musikalsk billedspråk».

Personer med visse personlighetstrekk, som for eksempel å være nevrotisk, kan oppleve dette mer enn andre, skriver IFLScience.com.

I en fersk studie deltok 44 friske kvinner og menn i alderen 25-70 år der ingen av deltakerne hadde tap av hørsel eller var musikkeksperter.

De fullførte en undersøkelse om deres erfaringer med å ha sanger på hjernen og etterpå ble hodene deres scannet. I resultatene så forskerne vesentlige forskjeller.

Personer som hadde en redusert tykkelse i enkelte deler av hjernebarken hadde større sannsynlighet for å oftere få sanger på hjernen enn andre.

I sin konklusjon skriver forskerne at det er mange av hjernens funksjoner som er med på å påvirke fenomenet, blant annet følelser, hukommelse, spontane tanker og persepsjon.

Vi liker musikk som følger pulsen

Karen Johanne Pallesen, som arbeider ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi ved Københavns Universitet, har tidligere forklart til Videnskab.dk at det ikke finnes ett enkelt fasitsvar på hvorfor enkelte sanger fester seg på hjernen. Men Pallesen mener det er enkelte sanger som er lettere å huske enn andre, og det handler om rytme og melodi.

- Hjernen liker faste mønstre og det styrer hva vi foretrekker å lytte til, sier hun.

- Musikken representerer visse trender i valg av tempo og som fortrinnsvis er innenfor et frekvensområde som tilsvarer den menneskelige hjertepulsen. På individnivå er det nemlig bevist at nytelsen øker når musikkens tempo tilsvarer lytterens puls.