– Det er ikke trygt for unge kvinner å gå inn i førstegangstjenesten, sa Silje Falmår (22) til NRK denne helgen.

Hun forteller om erfaringer med mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep i førstegangstjenesten. Dette er en blant flere saker de siste årene om manglende oppfølging av varsler i forsvaret.

Les mer: Forsvarssjefen: – Tiltak for varslingshåndtering på plass innen 1. august

Frem til i dag har forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ikke kommentert saken. Etter et oppvaskmøte med Forsvaret og tillitsvalgte i Forsvaret, møtte statsråden pressen tirsdag morgen.

– Det er iverksatt en rekke nye tiltak for oppfølging av varslere, og for å sikre at vi har et varslingsinstitutt som fungerer, sier Gram til Nettavisen.

– Det gjøres mye bra arbeid, men det er ikke godt nok for oss at nesten alle har det bra. Vi må sikre at alle har det bra.

Forsvarsministeren: Maskuline verdier i Forsvaret

I forklaringen på det Gram kaller Forsvarets kulturutfordringer, mener han man må ta innover seg særegenhetene som kjennetegner en militær organisasjon.

– Det er veldig unge folk, som er i lag døgnet rundt. Det er en organisasjon som er ordrebasert og hierarkisk med, man kan si, maskuline verdier. Hva det betyr for de kulturutfordringene vi har når det gjelder språkbruk, holdninger og selvfølgelig uakseptabel oppførsel utover det.

Sommeren 2022 meldte NRK om mangelfull håndtering av en rekke varslingssaker i Forsvaret. Etter saken sprakk, mottok forsvarssjefen 240 varsler, rundt åtte varsler hver dag en periode.

Blant dem var varsler mot ledere og toppledere i Forsvaret. Befalets fellesorganisasjon fortalte da at de fryktet disse varslene ikke blir tatt på alvor.

– Med et så stort omfang, som går helt til toppledelsen, er Forsvarets ledelse egnet til å gjøre denne opprydningsjobben?

– Nå har forsvarssjefen nettopp gjort som han sa, og ettergått de sakene som lå der fra før. Det er min oppfatning at det er gjort med et stort alvor. Jeg vet at det har vært eksempler på saker hvor det har fått konsekvenser. Så er det gjennomført mye arbeid etter at dette kom opp i sommeren i fjor, sier forsvarsministeren.

Les også

Jeg reiser meg i respekt for Silje Falmår

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen opplyser Nettavisen at han har gått gjennom alle varsler mot toppledere i forsvaret fra 2018. Ingen kritikkverdige forhold ble funnet, sier han. Det var del av Forsvarets fulle gjennomgang av alle varsler, iverksatt etter sommerens avsløringer.

Freder forsvarssjefen

Men ikke alle deler statsråd Grams tillit til Forsvaret i håndteringen av varslingssakene.

Dagbladet skriver i dag på lederplass at «forsvarssjefen virker nærmest ute av stand til å rydde opp i Forsvarets drøye og hyperseksualiserte ukultur».

– Har du tillit til at forsvarssjefen er egnet til å gjøre denne jobben?

– Ja, jeg har veldig godt inntrykk av det arbeidet som er satt i gang, og som er rapportert tilbake til meg. Det som forsvarssjefen gir uttrykk for, i veien videre, han stiller store krav til seg selv. Han har beskrevet det som en krise, sier Gram.

– Er det noe forsvaret har gjort som er kritikkverdig i håndteringen av disse sakene?

– Det har vært saker som har vært for dårlig håndtert, og hatt for dårlig oppfølging og ulikt håndtert. Alt det her er bakgrunnen for at man har tatt nye grep når det gjelder varsling, og presiserer at han ikke kan gå inn i enkeltsaker.

Forsvarssjef: Trygt i forsvaret

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen forteller til Nettavisen at Forsvaret iverksetter tiltak for å forebygge mobbing og trakassering, og skal opprette et sentralisert varslingsinstitutt til å håndtere varsler.

– Vi gjør tiltak fra folk møter på rekruttskolen i Forsvaret, til hvordan vi har det i min ledergruppe. Hele Forsvaret må bidra i dette arbeidet, sier Kristoffersen.

– Hva er ditt budskap til foreldre med døtre som lurer på om det er trygt å sende dem til førstegangstjeneste?

– Det skal være trygt å tjenestegjøre i Forsvaret.

– Men er det trygt?

– Ja. Det er trygt. Så kommer vi til å jobbe kontinuerlig med det her, og det er trygt å tjenestegjøre i Forsvaret. Så kan ikke jeg garantere for at blant de 10.000 vernepliktige som kalles inn, at det ikke skulle skje noe i løpet av et helt års tjeneste.

Men at Forsvaret er preget av en «hyperseksualisert ukultur», slik Dagbladet kaller det, går ikke forsvarssjefen med på.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i at det er en hyperseksualisert kultur i forsvaret. Det vil jeg ikke si. Men jeg kommer til å jobbe med det her, og jeg kommer ikke til å gi meg før vi har fått orden på hele forsvaret.

Venstre: Må føre til handling

Guri Melby, leder i Venstre, kaller det ubegripelig at det dukker opp nye historier om seksuell trakassering og overgrep mot kvinner i forsvaret. Partiet har etterlyst forsvarsministeren i saken, og stilte nylig Gram et skriftlig spørsmål i Stortinget.

– Regjeringen selv har ikke tatt tak i de store utfordringene. Gram sa i sitt svar at han «opplever at han tar saken på største alvor». Likevel dukker stadig nye saker opp, som har vært like dårlig håndtert, skriver Melby i en e-post til Nettavisen.

– Dagens møte må munne ut i handling. Det er behov for akutte tiltak som ivaretar tryggheten til kvinner i Forsvaret, skriver hun.