Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt optimisme i norsk industri

Oppgang for norsk industri er ventet å fortsette i første kvartal etter bedring gjennom fjerde kvartal

Det går frem av SSBs kvartalsmessige konjunkturbarometer.Bedringen har fortsatt gjennom fjerde kvartal, og tallene viser at kapasitetsutnyttelsen i norsk inudstri nå er tilbake på ordinært historisk nivå i overkant av 80 prosent.- Konjunkturbarometeret for fjerde kvartal 2004 tyder på en gradvis forbedring av konjunkturforløpet for norsk industri.Det er både økende produksjon pog kapasitetsutnyttelse, men også økt ordretilgang i hjemme- og eksportmarkedet sørger for vekst i samlet ordrebeholdning.- Nedgangen i tallet på sysselsatte ser nå ut til å ha stoppet opp.Et stigende antall industriledere bedømmer ifølge SSB de generelle utsiktene på kort sikt (1. kvartal 2005) til å være bedre.- Økende vilje til å justere opp vedtatte investeringsplaner tyder på positive forventninger også på noe lengre sikt.Sammensatt konjunkturindikator for industrien (1) har steget til 12 (sesongjustert nettotall). Dette er en sterk indikasjon på ytterligere vekst i samlet produksjonsvolum i løpet av 1. kvartal 2005.

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken