(Ringerikes Blad): Fotoboksene i distriktet er svært effektive - selv om de ofte er ute av drift. Tallene forteller at svært få bryter fartsgrensen ved fotoboksene på Veme og Sollihøgda (sjekk tallene nederst i artikkelen).

- Den eneste konklusjonen vi kan trekke uten å blunke er at fotoboksene virker som de skal, sier politiinspektør Jan Guttormsen i Politidirektoratet.

Ute av drift

På Veme viser tallene at bare 47 av 106.000 bilister kjørte for fort i tredje kvartal 2010. Boksen som kontrollerer vestgående trafikk har ikke vært i drift i 2011 og 2012, blant annet på grunn av arbeidene med ny vei i området. Dermed kan vi ikke se effekten av at boksen ble flyttet omtrent en kilometer østover mot Heggen.

På Sollihøgda er trafikkmengden større.

- Hittil i år er 600.000 biler kontrollert på Sollihøgda. Det har vært åtte førerkortbeslag og 450 overtredelser, sier Guttormsen til Ringerikes Blad.

Ikke fri fart

Han kan opplyse at det slett ikke er fritt fram for å gi gass selv om boksene ofte er ute av drift.

- Du kan ikke vite når de er i drift. Hvert politidistrikt har et fast krav når det gjelder kontrollvolum, som de må oppfylle. Politimesteren i hvert distrikt avgjør når det skal kontrolleres på de enkelte stedene, sier han.

- Tallene her er veldig lave, og det har nok sammenheng med at storparten av trafikken utgjøres av folk som kjører her ofte; hyttefolk, pendlere og fastboende. De vet hvor boksene står, sier han.

Og det er ikke nødvendigvis Guttormsen lei for.

- Vi får ned farten, og det er viktigst, sier han.

- Siden 2005 har antallet overtredelser gått jevnt og trutt nedover, fra 0,23 prosent til 0,13 landet sett under ett, sier han. Tallene for boksene i vårt distrikt ligger enda litt lavere.

- Gjennomsnittsmåling kommer

Enda mer effektivt enn vanlige fotobokser er gjennomsnittsmåling, men det har vi ikke i distriktet for tiden, etter at boksene ved Utstranda forsvant.

- Det vil nok komme etter hvert på Ringerike også, forsikrer Jan Guttormsen

Nøkkeltall for fotoboksene ved Veme:

  • I tredje kvartal 2010 ble 140.600 kjøretøyer kontrollert på rv. 7 vestover. To førerkort ble beslaglagt, og totalt var det 410 som kjørte for fort. I 2011 og 2012 har denne boksen ikke vært i drift i denne perioden.
  • Boksen i østgående retning var ikke i drift i tredje kvartal 2010, men i 2011 ble 106.000 kjøretøyer kontrollert i perioden juli-september. 47 av disse holdt for høy fart.

Nøkkeltall for fotoboksene ved Sollihøgda:

  • På E16 ved Sollihøgda ble 365.700 biler kontrollert på vei vestover (mot Hønefoss) i tredje kvartal 2010. Totalt 352 kjørte for fort. I 2011 ble 40.697 biler kontrollert, med bare ni overtredelser.
  • Boksen som kontrollerer østgående trafikk var ikke i drift i tredje kvartal 2010. I 2011 ble 45.000 biler kontrollert her, med ett førerkortbeslag og 30 overtredelser totalt.

Tar flere i vanlig kontroll

Totalt i 2012 har 600.000 biler blitt kontrollert av fotoboksene i distriktet. Åtte førerkort er beslaglagt, og 450 kjørte for fort totalt.

Hittil i 2012 har UP i Nordre Buskerud kontrollert 604.000 biler i ordinære kontroller. Her er antallet overtredelser høyere. 59 førerkort er beslaglagt på grunn av fart, 79 på grunn av rus, og 40 på grunn av annen atferd.

På rv. 7 mellom Nesbyen og Bromma er det gjennomsnittsmåling med fotobokser. Her er 1,6 millioner biler kontrollert hittil i år, med 2.185 overtredelser som resultat.

Denne saken er levert av Ringerikes Blad.