GÅ TIL NETTAVISEN MOTOR

Tall fra Politidirektoratet viser at i 2008 ble 126.319.866 kjøretøy kontrollert i automatisk trafikkontroll (ATK).

Av dette ble registrert 231.164 fartsovertredelser, hvor 143.457 ble bøtelagt.

Les også:Fotoboksene blinker hvert andre minutt

Ikke alle får bot, enten fordi bilskiltet er uleselig eller fordi de ikke er gjenkjennelig på bildet. Det finnes også en del utenlandske kjøretøy som ikke blir bøtelagt.

TEST DEG SELV: Hva er fartsblindhet?

Svar og sjekk fasiten på Prove.no

* Etter å ha kjørt i høy hastighet en stund, vil farten føles lavere enn den egentlig er.
* Etter å ha kjørt i høy hastighet en stund, vil farten føles høyere enn den egentlig er.
* At mennesker er "blinde" når det gjelder å bedømme andre trafikanters fart.
* At det er vanskelig å bedømme egen fart i alle situasjoner.

De eldste er verst
- Menn over 56 år er overrepresentert i ATK, det skyldes nok uoppmerksomhet og ikke mangel på GPS-varslere, sier politiinspektør i politidirektoratet Jan Morgan Guttormsen til Nettavisen.

21,9 prosent av dem som ble fikk forenklet forelegg i ATK, var menn over 56 år.

Legger man sammen tallene, viser de at alle menn over 36 år stod for hele 57,8 prosent av de forenklede foreleggene i 2008.

Totalt stod menn for hele 74 prosent av totalantallet av forenklede forelegg i ATK i 2008.

UP-sjef Odd Reidar Humlegård påpeker at det dessverre er helst menn som kjører for fort.

- Det er gjennomgående i alt vi driver med. Kvinner er langt mer underrepresentert i forhold til menn. Det gjelder det meste, fra fartsovertredelse, ruskjøring og beltebruk, sier Humlegård.

Han mener at kvinner er som regel langt mer oppmerksomme når det gjelder bilkjøring, og langt mindre risikovillige enn menn.

- Menn har lettere for å misforstå at det finnes et samspill i trafikken man må ta hensyn til. De er gjerne dyktige rent kjøreteknisk, og er gode førere – men dette får de nok til å ta større risikofylte fartshandlinger og tror at de behersker høy fart godt, sier Humlegård.

Han forteller også at de har flere tilfeller hvor familiefedre kjører altfor fort, med barn i baksetet.

- De haster da som regel på vei til skole og barnehage, sier Humlegård.

At eldre menn er overrepresentert i ATK, tror også Humlegård at har med uoppmerksomhet å gjøre.

- Mange menn kjører nok litt for mye på autopiloten, sier han.

- Er genetisk
Trafikkforsker ved SINTEF, Dagfinn Moe, forteller til Nettaivsen at menn generelt kjører raskere enn kvinner.

- De tar større sjanser, slik har det alltid vært. Dette ligger genetisk i menn, hvor fart og spenning dominerer mannsbildet. Menn dominerer på de fartsfylte aktivitetene, sier Moe.

Han legger til at noe av forklaringen også kan være at det finnes flere mannlige bilførere enn kvinner, eller at det er helst de som kjører når familien skal ut på tur.

Les også:Her kommer de nye fotoboksene

Færrest unge og kvinner
Av dem som er i aldersgruppen 18-25 år, er det kun 1,5 prosent kvinner som tas i ATK og 4,3 prosent menn.

4,9 prosent kvinner og 11,9 prosent menn blir tatt i aldersgruppen 26-35 år.

Det betyr at totalt sett er 22,6 prosent av dem som tas under 35 år.

Kvinner over 36 år sto for 19,4 prosent av alle de forenklede foreleggene i 2008, til sammenligning med menn over 36 år som tidligere nevnt sto for hele 57,8 prosent av de forenklede foreleggene i 2008.

Anmeldelser
- Antall førere som mister lappen i ATK, er svært få, sier Guttormsen.

Det er UP som tar verstingene. I fjor stoppet politiet 9500 førere som mistet lappen på stedet på grunn av fart og atferd.

Andel anmeldelser og antall førere som mistet førerkortet i ATK hvor hastigheten var større enn grensen for forenklet forelegg, lå på 1089 tilfeller i 2008.

Kun 11,1 prosent av alle tilfellene var det kvinner som sto for. Kun 3,9 prosent i aldersgruppen 18-35 år kjørte over hastighetsgrensen for forenklet forelegg. De resterende 7,2 prosentene var de over 36 år.

De yngre mennene råkjører langt mer enn de yngre kvinnene. I aldersgruppen 18-35 år ble 38,8 prosent av mennene tatt. De resterende 50 prosentene sto menn over 36 år for.

MINIPRØVE:Kan du trafikkreglene?

Lave hastigheter
- Rundt 80 prosent av dem som får prikker på førerkortet i ATK, får forenklet forelegg helt nederst på skalaen. Det vil si at de fleste er flinke til å ikke råkjøre, sier Guttormsen.

Han forteller fotoboksene dekker et visst behov for overvåking, og er plassert på steder der hvor man ønsker å få ned hastigheten.

UP-sjef Humlegård forteller at dette letter arbeidet til politiet.

- Da kan vi konsentrere oss om å ta de som virkelig råkjører og som er stor fare for trafikksikkerheten, sier Humlegård.

Les også:Her er Norges dødsveier

Det siste fra Nettavisen Motor:

Nytt maktsymbol i Irak

Betal - ellers starter ikke bilen

Disse SUV-ene er livsfarlige

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor