Nettavisen har tidligere skrevet om fotoboksene som måler gjennomsnittshastighet som tar overraskende få bilister i å kjøre for fort.

Les også: Nesten ingen tas i gjennomsnittsmålinger

Vanlige fotobokser mindre effektive
Men tall Nettavisen har fått tilgang til, viser at de vanlige fotoboksene på norske veier tar en enda mindre andel av de kontrollerte bilene enn de med strekningsmåling.

- Du hadde regnet ut at det ligger på rundt 0,2 prosent på S-ATK, og det stemmer nok. På de vanlige fotoboksene ligger tallet nå på rundt 0,14-0,16 prosent, sier Jan M. Guttormsen i Politidirektoratet til Nettavisen.

Ifølge Guttormsen faller denne andelen med rundt 0,02 prosent poeng hvert år.

Stor sannsynlighet for å slippe unna
Men tallene Nettavisen har fått tilgang til fra Politidirektoratet viser at sannsynligheten for at du faktisk får en regning i postkassa er omtrent like stor som å gjette riktig når du kaster kron og mynt. For selv om overtredelsesprosenten for årets seks første måneder er på 0,15 prosent - er det veldig mange som slipper unna.

I første halvår ble 117.998 fartsovertredelser registrert av vanlige fotobokser langs norske veier. Av disse ble hele 45,23 prosent henlagt. Det ble totalt utstedt 62.596 forenklede forelegg, og 2034 saker førte til anmeldelser.

Det betyr at det reelt sett bare var 0,08 prosent (0,8 promille) av de som ble kontrollert som faktisk fikk en regning i postkassa. I 2005 var det nesten dobbelt så stor sannsynlighet.

Guttormsen sier at en innførte en strengere praksis fra 2008 som gjorde at prosenten da gikk kraftig opp.

- Endringer etter dette er nok mer tilfeldig, men mange av dette er nok utlendinger, for de får vi ikke gjort noe med - og det kan være at de kjører like mye for fort som før, mens nordmenn blir tatt mindre, og at derfor henleggelsesprosenten går noe ned, sier Guttormsen.

Lavere enn tidligere
Tall fra tidligere år viser en jevn nedgang i overtredelsesprosenten år for år, og ikke minst nedgang i hvor mange som faktisk mottar en reaksjon.

Dette fører også med seg at inntektene fra fotoboksene har gått kraftig ned. Fra toppåret 2006, har nesten 115 millioner kroner mindre kommet inn i inntekter til statskassen.

Tallene fra Politidirektoratet viser også at antall førerkortbeslag har sunket kraftig år for år.

- Det kommer nok primært av at folk vet hvor disse fotoboksene står. De virkelig store overtredelsene der folk mister lappen, skjer stort sett ved tilfeldige kontroller og av våre sivile biler, sier Guttormsen til Nettavisen.

I den forbindelse har UP nylig gitt klar beskjed om at de vil ha fullt trykk på kontroller utover høsten.

Les også: UP med fokus på dem som kjører litt for fort