Gå til sidens hovedinnhold

Fred. Olsen Energy ser få tegn til bedring(Ny)

Fred. Olsen Energys konsernsjef Helge Håkonsen ser få tegn til en bedring i riggmarkedet i Nordsjøen. Selskapet velger likevel å fokusere på rigger og selge ut resten av virksomhetene

Nytt: Lagt til nytt avsnitt om avdrag, resultatLes:

Fred. Olsen Energy ser svakhet (Ny)

Konsernsjef Helge Håkonsen tegnet et heller grått bilde av utviklingen i markedet for konvensjonelle borerigger i Nordsjøen på dagens resultatpresentasjon.- I det grunne markedet har vil aldri hatt en slik situasjon med stabilt høy oljepris og så lav aktivitet, sa Håkonsen, som sliter med å finne en god forklaring på oljeselskapenes oppførsel.Mangler aggressive selskaper

- En forklaring som trekkes frem er at oljeselskapene ikke har noe å bore på, og sies noe nok ganger så blir det vel sant, sa Håkonsen, som ga klart uttrykk for at dette bildet er feil.Håkonsen pekte på utviklingen i sammensetning av oljeselskaper på norsk og britisk sokkel som hovedårsaken til det dårlige markedet.- De små selskapene som var aggressive, er blitt store, mens de store er blitt enda større og konsentrer seg om dypvannsområdene, sa Håkonsen, som nå venter på at en underskog av nye små selskaper som jakter på felt for haleproduksjon skal gi mer boreaktivitet.- Det er få tegn til bedring på kort sikt(...)Det norske markedet er spesielt, det har vært et dramatisk fall i aktiviteten og ingen tegn til bedring, sa Håkonsen, som nå skal fokusere Fred. Olsen Energy på riggene.Salg til sommeren

Det ble gjort helt klart i dag at riggene skal være kjernevirksomheten i FOE fremover, og at flytende produksjon og boligenheten skal selges.- Vi er i dialog med enkelte, sa Håkonsen, som forventer at det kan komme en avklaring til sommeren.Han ville ikke komme med noe estimat for hva selskapet vil ha for enhetene.Håkonsen forklarte bakgrunnen for at man vil ut av flytende produksjon med at man ikke lenger har en naturlig tilgang på tankskip til ombygging. Fred. Olsen-systemet har i dag kun moderne enheter igjen. Derimot holdt Håkonsen mulighetene åpne for en ombygging av noen de eldre riggene til produksjonsrigger.Ikke presset

På spørsmål om bankene presser selskapet for gjennomføre salgene, så svarte Håkonsen at selskapet har fått alburom til å gjennomføre prosessen.Finansdirektør Jan Petet Valheim opplyste av selskapet har avdrag på 30 millioner dollar i første halvår, mens der har med fleksibilitet i andre halvår, skal ut med et sted mellom 80-09 og 110-120 millioner dollar.Håkonsen tror at FOE resultatmessig vil komme bedre ut i første kvartal enn i fjerde, og viste til at problemene med boreriggen Bideford Dolphin ga et tap av inntekter på 23 millioner kroner.Bedre på dypt vann

Håkonsen er mer optimistisk for dypvannssegmentet, og går etter lange kontrakter.FOE vil nå konkurrere med Smedvig og de store amerikanske aktørene om to tre års kontrakter lagt ut av indiske ONGC. Anbudet skal legges inn i mars.- I dypvannsmarkedet vil det, slik vi ser det, være god etterspørsel og aktivitet, sa Håkonsen.Selskapet jobber nå med å tette hullet mellom dypvannsboreskipet Belford Dolphins kontrakt med Petrobras og kontrakten for Agip i juni.- Vi er i dialog med Petrobras om å få kontrakt på et borehull til, sa Håkonsen.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen